Close

Duni ecoecho

Maapalloamme tänä päivänä koettelevat suuret haasteet kuten ilmastonmuutos sekä ilman ja veden saastuminen on kohdattava jo nyt eikä vasta tulevaisuudessa.

Luonnonvarat hupenevat nopeammin kuin ne uusiutuvat, joten emme enää voi vain odotella ratkaisuja. Jotta voimme kohdata tämän päivän haasteet, meidän on käytettävä huomisen ratkaisuja. Juuri siitä Duni ecoecho™ -valikoimassa on kysymys.

Duni ecoecho™ -valikoima sisältää tuotteita, jotka on kehitetty ympäristöä silmällä pitäen ja valittu siksi, että vähintään yksi ominaisuus tekee niistä ympäristön kannalta paremman vaihtoehdon. Tällaiset asiat voivat liittyä ympäristöllisiin seikkoihin tuotteen valmistuksessa tai sen elinkaaren eri vaiheisiin. Kiinnitämme tuotteiden valmistuksessa huomiota seuraaviin asioihin: luonnonvarojen tehokas käyttö, uusiutuvuus, kompostoitavuus ja vastuullinen metsänhoito.

Duni Oy, Elimäenkatu 29, 00510 Helsinki