Close

Duni ecoecho

De utfordringene verden står overfor i dag når det gjelder klimaendringer og luft-, jord- og vannforurensing, er ikke problemer som tilhører en fjern fremtid, men de finnes her og nå og må håndteres nå.

Naturressursene brukes opp raskere enn de kan erstattes, så vi har ikke tid til å vente med å finne løsninger. For å møte dagens utfordringer, må vi derfor bruke morgendagens løsninger. Og det er essensen i Duni ecoecho™-sortimentet.

Duni ecoecho™-sortimentet handler om å tilby produkter som er utviklet med hensyn til miljøet og som har blitt valgt ut fordi de har én eller flere miljømessig forbedrede egenskaper. Det vil si et fokus på ulike miljømessige aspekter og deler av produktets livssyklus. Egenskapene som vi fokuserer på i produktene, er: Ressurseffektivitet, fornybart, komposterbart og ansvarlig skogbruk.

E-post: kundservice.no@duni.com Tel:+47 23 30 45 45