Close

Duni ecoecho

De utmaningar som världen står inför just nu – med klimatförändringar och föroreningar av luft, land och vatten – är inte problem som tillhör en avlägsen framtid, utan de är här i dag och måste bemötas nu.

Naturresurserna används upp snabbare än de kan ersättas, så det finns helt enkelt inte tid att sitta och vänta på svar. Därför måste vi använda morgondagens lösningar för att möta dagens utmaningar. Och det är själva andemeningen med Duni ecoecho™-sortimentet.

Duni ecoecho™-serien handlar om att erbjuda produkter som har utvecklats med omtanke om miljön och valts ut eftersom de har en eller flera miljögodkända egenskaper. I utvecklingsarbetet har vi utgått från olika miljöaspekter och delar av produktens livscykel. Vi har valt att fokusera på följande egenskaper: resurseffektivitet, förnybar, komposterbar och ansvarsfullt skogsbruk.

Material som gör skillnad

Bagass
Naturliga fibrer som är en restprodukt av sockerproduktion (från sockerrör). Våra fibertallrikar av bagass kan komposteras helt och hållet. Bagass är ett enastående exempel på effektiv användning av naturresurser.

CPLA (Crystallised Polyactid Acid)
CPLA är komposterbart och tillverkat av 100 % naturligt och återvinningsbart material. Till skillnad från många andra biomaterial är CPLA värmetåligt upp till 80 grader, vilket gör att det passar utmärkt till bestick.

PBS (Polybutylene succinate)
En av de mest avancerade biopolymererna. Den har samma egenskaper som vanlig plast, men är dessutom komposterbar.

PLA (Polyactic Acid)
Komposterbart material gjort av majsstärkelse och mycket likt polystyren. Det är genomskinligt och visar fräsch mat från dess bästa sida.

Produkter från ansvarsfullt skötta skogar

I en ny miljöstrategi med namnet ”Our Green Challenge” har Duni satt upp tydliga mål för minskningen av vår miljöpåverkan. Målet är att minska koldioxidutsläppen inom verksamheten med 25 %, inom transporter med 15 % samt att minska energiförbrukningen med 15 % till år 2012. Ansvarsfullt skogsbruk är också en viktig del av strategin.

Ansvarsfullt skötta skogskällor
De FSC-certifierade artiklarna står för cirka 90 % av det totala sortiment av servetter och dukar, och det kommer att bli ännu större när det finns mer FSC-certifierat råmaterial att tillgå. Bland de certifierade artiklarna finns de populära premiumprodukterna Dunicel, Elegance and Dunilin.

FSC-märkningen (Forest Stewardship Council) säkerställer att Dunis pappersbaserade produkter framställs av trä kommer från ansvarsfullt skötta skogskällor. Certifierade skogar sköts på ett sätt som uppfyller de sociala, ekonomiska och ekologiska behoven hos nuvarande och framtida generationer. Det minimerar risken för olaglig avverkning, avverkning i strid mot mänskliga rättigheter och avverkning av skog som behöver bevaras. FSC-certifierade skogar minimerar också risken för trä som avverkats i områden som övergår från skog och andra skogsekosystem till planteringar eller annan användning än skog liksom trä från skogar där genmodifierade träd har planterats.

 

Mer information om FSC

Kataloger - Svenska

Duni AB, Box 237, 201 22 Malmö, Tel: 040 10 62 00, Org. nr 556536-7488