Duni-aktien

2015-01-29 17:29

+/- +/- Bjud Fråga Senaste Hög Låg Kvantitet Omsättning
0.62% 0.75 0.62% 122.00 122.75 122.00 126.50 119.00 26407 3228005
Duni AB, Box 237, 201 22 Malmö, Tel: 040 10 62 00, Org.nr 556536-7488