Duni-aktien

2014-10-31 12:59

+/- +/- Bjud Fråga Senaste Hög Låg Kvantitet Omsättning
0.96% 1.00 0.96% 104.50 105.00 105.00 105.00 104.00 6204 648386
Duni AB, Box 237, 201 22 Malmö, Tel: 040 10 62 00, Org.nr 556536-7488