Duni-aktien

2014-10-23 17:29

+/- +/- Bjud Fråga Senaste Hög Låg Kvantitet Omsättning
0.00% 0.00 0.00% 100.75 101.00 100.75 101.00 98.25 51033 5102919
Duni AB, Box 237, 201 22 Malmö, Tel: 040 10 62 00, Org.nr 556536-7488