Duni-aktien

2015-03-06 16:45

+/- +/- Bjud Fråga Senaste Hög Låg Kvantitet Omsättning
-1.63% -2.00 -1.63% 120.75 121.00 121.00 123.00 121.00 10870 1328804
Duni AB, Box 237, 201 22 Malmö, Tel: 040 10 62 00, Org.nr 556536-7488