Duni-aktien

2015-05-06 17:29

+/- +/- Bjud Fråga Senaste Hög Låg Kvantitet Omsättning
-6.15% -8.25 -6.15% 125.25 126.00 126.00 133.75 124.25 77322 9932459
Duni AB, Box 237, 201 22 Malmö, Tel: 040 10 62 00, Org.nr 556536-7488