Duni-aktien

2015-07-06 17:29

+/- +/- Bjud Fråga Senaste Hög Låg Kvantitet Omsättning
0.86% 1.00 0.86% 116.25 117.00 117.00 117.50 112.75 12934 1505159
Duni AB, Box 237, 201 22 Malmö, Tel: 040 10 62 00, Org.nr 556536-7488