Duni-aktien

2014-10-24 17:29

+/- +/- Bjud Fråga Senaste Hög Låg Kvantitet Omsättning
2.48% 2.50 2.48% 103.25 103.50 103.25 103.25 100.00 44029 4489963
Duni AB, Box 237, 201 22 Malmö, Tel: 040 10 62 00, Org.nr 556536-7488