Duni-aktien

2014-09-19 17:29

+/- +/- Bjud Fråga Senaste Hög Låg Kvantitet Omsättning
1.34% 1.25 1.34% 94.25 94.75 94.25 95.25 93.25 20523 1937515
Duni AB, Box 237, 201 22 Malmö, Tel: 040 10 62 00, Org.nr 556536-7488