Duni-aktien

2015-07-31 17:29

+/- +/- Bjud Fråga Senaste Hög Låg Kvantitet Omsättning
0.00% 0.00 0.00% 115.00 115.25 115.00 116.75 114.75 10620 1223763
Duni AB, Box 237, 201 22 Malmö, Tel: 040 10 62 00, Org.nr 556536-7488