Duni-aktien

2015-05-22 17:29

+/- +/- Bjud Fråga Senaste Hög Låg Kvantitet Omsättning
1.00% 1.25 1.00% 125.75 126.00 126.00 126.25 123.75 22683 2839013
Duni AB, Box 237, 201 22 Malmö, Tel: 040 10 62 00, Org.nr 556536-7488