Duni-aktien

2015-08-31 12:33

+/- +/- Bjud Fråga Senaste Hög Låg Kvantitet Omsättning
0.84% 1.00 0.84% 119.00 119.50 119.50 121.00 119.00 12681 1516782
Duni AB, Box 237, 201 22 Malmö, Tel: 040 10 62 00, Org.nr 556536-7488