Finansiell kalender

22 oktober 2014 Delårsrapport januari - september 2014
13 februari 2015 Bokslutskommuniké januari - december 2014
Duni AB, Box 237, 201 22 Malmö, Tel: 040 10 62 00, Org.nr 556536-7488