Finansiell kalender

13 februari 2015 Bokslutskommuniké januari - december 2014
24 april 2015 Delårsrapport januari - mars 2015
5 maj 2015 Årsstämma
Duni AB, Box 237, 201 22 Malmö, Tel: 040 10 62 00, Org.nr 556536-7488