Finansiell kalender

2016 12 februari Bokslutskommuniké januari - december 2015
2015 21 oktober Delårsrapport januari - september 2015
  10 juli Delårsrapport januari - juni 2015
  5 maj Årsstämma
  24 april Delårsrapport januari - mars 2015
  13 februari Bokslutskommuniké januari - december 2014
Duni AB, Box 237, 201 22 Malmö, Tel: 040 10 62 00, Org.nr 556536-7488