Finansiell kalender

25 april, 2014 Delårsrapport januari - mars 2014
6 maj 2014 Årsstämma
11 juli 2014 Delårsrapport januari - juni 2014
22 oktober 2014 Delårsrapport januari - september 2014
Duni AB, Box 237, 201 22 Malmö, Tel: 040 10 62 00, Org.nr 556536-7488