Finansiella rapporter

Dunis ambition är att förse investerare, analytiker, privata placerare, media och andra intressenter med relevant information för att kunna bedöma och värdera Duni.

Årsredovisning 2012

2013-02-14 08:00

Bokslutskommuniké januari - december 2012

2012-10-24 08:00

Delårsrapport januari - sept 2012

Delårsrapport januari - juni 2012

2012-04-27 08:00

Delårsrapport januari - mars 2012

Duni AB, Box 237, 201 22 Malmö, Tel: 040 10 62 00, Org.nr 556536-7488