Investor Relations

Duni-aktien

2015-04-01 17:29

1.01%Duni 1.25 125.50 SEK

Bokslutskommuniké
januari-december 2014

Årsredovisning

Årsredovisning 2014

Finansiell kalender

24 april 2015
Delårsrapport,
januari - mars 2015

5 maj 2015
Årsstämma

10 juli 2015
Delårsrapport,
januari - juni 2015

21 oktober 2015
Delårsrapport,
januari - september 2015

Årsstämma 2015

Årsstämma

Årsstämma i Duni AB kommer att hållas i Malmö den 5 maj klockan 15.00, 2015.

Kallelse till årsstämma 2015

Kontakta oss

Mats Lindroth
CFO
mats.lindroth@duni.com
Tel 040 10 62 00

Tina Andersson
Corporate Marketing &
Communications Director
tina.andersson@duni.com
Tel 040 10 63 82 

DUNI AB
Tel 040 10 62 00
Fax 040 39 66 30

E-mail:
Allmänna frågor:
info@duni.com

Duni AB, Box 237, 201 22 Malmö, Tel: 040 10 62 00, Org.nr 556536-7488