Investor Relations

Duni-aktien

2014-04-23 17:29

-0.53%Duni -0.50 93.25 SEK

Delårsrapport
25 april 2014

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2014 lämnas till media för offentliggörande den 25 april kl 08.00.

Telefonkonferens hålls kl 10.00.

Telefonkonferens

Årsredovisning

Årsredovisning 2013

Finansiell kalender

25 april 2014
Delårsrapport,
januari - mars 2014

6 maj 2014
Årsstämma 2014

11 juli 2014
Delårsrapport,
januari - juni 2014

22 oktober 2014
Delårsrapport,
januari - september 2014

Årsstämma

Årsstämma

Årsstämma 2014 kommer att hållas i Malmö den 6 maj klockan 15.00.

Årsstämma 2014

Fullmaktsformulär

Kontakta oss

Mats Lindroth
CFO
mats.lindroth@duni.com
Tel 040 10 62 00

Tina Andersson
Corporate Marketing &
Communications Director
tina.andersson@duni.com
Tel 040 10 63 82 

DUNI AB
Tel 040 10 62 00
Fax 040 39 66 30

E-mail:
Allmänna frågor:
info@duni.com

 

Duni AB, Box 237, 201 22 Malmö, Tel: 040 10 62 00, Org.nr 556536-7488