Investor Relations

Duni-aktien

2015-07-03 17:29

-0.43%Duni -0.50 116.00 SEK

Delårsrapport
10 juli 2015

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 lämnas till media för offentliggörande den 10 juli kl 07.45. Telefonkonferens hålls kl 10.00.

Telefonkonferens

Finansiell kalender

10 juli 2015
Delårsrapport,
januari - juni 2015

21 oktober 2015
Delårsrapport,
januari - september 2015

Årsstämma 2015

Årsstämma

Årsstämma i Duni AB hölls i Malmö den 5 maj, 2015.

Kommuniké från Duni AB:s årsstämma 2015

Kontakta oss

Mats Lindroth
CFO
mats.lindroth@duni.com
Tel 040 10 62 00

Tina Andersson
Corporate Marketing &
Communications Director
tina.andersson@duni.com
Tel 040 10 63 82 

DUNI AB
Tel 040 10 62 00
Fax 040 39 66 30

E-mail:
Allmänna frågor:
info@duni.com

Duni AB, Box 237, 201 22 Malmö, Tel: 040 10 62 00, Org.nr 556536-7488