Investor Relations

Duni-aktien

2015-08-28 18:00

-1.25%Duni -1.50 118.50 SEK

Delårsrapport
januari - juni 2015

Finansiell kalender

10 juli 2015
Delårsrapport,
januari - juni 2015

21 oktober 2015
Delårsrapport,
januari - september 2015

12 februari 2016
Bokslutskommuniké
januari - december 2015 

Årsstämma 2015

Årsstämma

Årsstämma i Duni AB hölls i Malmö den 5 maj, 2015.

Kommuniké från Duni AB:s årsstämma 2015

Kontakta oss

Mats Lindroth
CFO
mats.lindroth@duni.com
Tel 040 10 62 00

Tina Andersson
Corporate Marketing &
Communications Director
tina.andersson@duni.com
Tel 040 10 63 82 

DUNI AB
Tel 040 10 62 00
Fax 040 39 66 30

E-mail:
Allmänna frågor:
info@duni.com

Duni AB, Box 237, 201 22 Malmö, Tel: 040 10 62 00, Org.nr 556536-7488