Investor Relations

Duni-aktien

2014-09-22 18:00

0.80%Duni 0.75 95.00 SEK

Delårsrapport
januari - juni 2014

Årsredovisning

Årsredovisning 2013

Finansiell kalender

22 oktober 2014
Delårsrapport,
januari - september 2014

13 februari 2015
Bokslutskommuniké
januari - december 2014

Årsstämma

Årsstämma

Dunis årsstämma 2014 hölls den 6 maj.

Årsstämma 2014

Kontakta oss

Mats Lindroth
CFO
mats.lindroth@duni.com
Tel 040 10 62 00

Tina Andersson
Corporate Marketing &
Communications Director
tina.andersson@duni.com
Tel 040 10 63 82 

DUNI AB
Tel 040 10 62 00
Fax 040 39 66 30

E-mail:
Allmänna frågor:
info@duni.com

 

Duni AB, Box 237, 201 22 Malmö, Tel: 040 10 62 00, Org.nr 556536-7488