Investor Relations

Duni-aktien

2014-10-20 11:02

0.00%Duni 0.00 89.25 SEK

Delårsrapport
22 oktober 2014

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2014 lämnas till media för offentliggöranden den 22 oktober kl 08.00. Telefonkonferens hålls kl 10.00.

Telefonkonferens

Årsredovisning

Årsredovisning 2013

Finansiell kalender

22 oktober 2014
Delårsrapport,
januari - september 2014

13 februari 2015
Bokslutskommuniké
januari - december 2014

Årsstämma

Årsstämma

Dunis årsstämma 2014 hölls den 6 maj.

Årsstämma 2014

Kontakta oss

Mats Lindroth
CFO
mats.lindroth@duni.com
Tel 040 10 62 00

Tina Andersson
Corporate Marketing &
Communications Director
tina.andersson@duni.com
Tel 040 10 63 82 

DUNI AB
Tel 040 10 62 00
Fax 040 39 66 30

E-mail:
Allmänna frågor:
info@duni.com

 

Duni AB, Box 237, 201 22 Malmö, Tel: 040 10 62 00, Org.nr 556536-7488