2010-06-29 08:55

Brand i produktionsanläggning bedöms få marginell effekt på verksamheten

Produktionen ligger tillsvidare nere vid enheten, men beräknas åter vara igång i månadsskiftet juli-augusti. Mot denna bakgrund har åtgärder vidtagits, vilket gör att endast mindre leveransstörningar är att förvänta. Dunis bedömning är att driftstoppet har en i stort sett obetydlig effekt på resultat.

Som tidigare meddelats inträffade en brand den 16 juni 2010 vid Dunis dotterbolag Rexcell Tissue & Airlaids produktionsanläggning i Dals Långed. Inga personer skadades. Produktionen ligger tillsvidare nere vid enheten, men beräknas åter vara igång i månadsskiftet juli-augusti. Mot denna bakgrund har åtgärder vidtagits, vilket gör att endast mindre leveransstörningar är att förvänta. Dunis bedömning är att driftstoppet har en i stort sett obetydlig effekt på resultat. Bolaget är försäkrat mot driftstopp. Försäkringen täcker skador på såväl fast egendom som inkomstbortfall.

Branden tros ha uppstått i en torkenhet. Skador har uppstått på bland annat tak, ventilation och elinstallationer.

Vid anläggningen i Dals Långed tillverkas torrformerat mjukpapper, s k airlaid. Produktionen utgör basen vid tillverkning av bordsduknings- och hygienprodukter.

Brand i produktionsanläggning bedöms få marginell effekt på verksamheten

Duni AB, Box 237, 201 22 Malmö, Tel: 040 10 62 00, Org.nr 556536-7488