2012-03-30 14:30

Duni publicerar årsredovisningen för 2011 på webben

Duni meddelar idag att företaget publicerar den fullständiga årsredovisningen för 2011 på webben.

Duni meddelar idag att företaget publicerar den fullständiga årsredovisningen för 2011, både på engelska och svenska, på www.duni.se. Tryckt version kan beställas på Dunis hemsida.

Dunis årsstämma hålls den 3 maj 2012.

Duni publicerar årsredovisningen för 2011 på webben

Duni AB, Box 237, 201 22 Malmö, Tel: 040 10 62 00, Org.nr 556536-7488