Hur vi gör det

Vad ligger bakom Dunis premiumprodukter?

Läs mer om de olika stegen i verksamheten, från designers och produktutvecklare som ständigt spanar efter nya idéer och tekniker, till pappersbruk och leverantörer som omvandlar innovationer till nya produkter.

I det här avsnittet förklaras hur vi gör det!

Duni AB, Box 237, 201 22 Malmö, Tel: 040 10 62 00, Org.nr 556536-7488