Organisation

En snabb överblick över vår organisation. I ovanstående diagram ser du hur avdelningarna hänger ihop.

Duni AB, Box 237, 201 22 Malmö, Tel: 040 10 62 00, Org.nr 556536-7488