Koncernledning

DMT

 

Thomas Gustafsson

Thomas Gustafsson

Född 1965

Verkställande direktör och koncernchef i Duni sedan 1 december 2012.

Närmast kommer Thomas Gustafsson från Mellby Gård AB där han varit ägaransvarig för gruppens konsumentföretag och dessförinnan som VD och koncernchef för 2E Group AB (publ). Han har haft ledande befattningar inom Spendrups Bryggeri AB, Brämhults Juice AB och Eckes Granini GmbH.

Thomas Gustafsson är styrelseledamot i Duni AB sedan maj 2009 och även i Smarteyes AB.

Thomas Gustafsson är Marknadsekonom. 

Aktier i Duni: 26 400


 

Leen Amersfoort

Leendert Amersfoort

Född 1958
Director Commercial Development sedan augusti 2013. Dessförinnan Försäljningsdirektör Professional sedan 2006. Har varit anställd i Duni sedan 1995.
Leendert Amersfoort har en examen i marknadsföring och företagsekonomi från Hoge Economische School Utrecht BA i Holland. 
Aktier i Duni: 22 018


  

Mats Lindroth

Mats Lindroth

Född 1960
Finansdirektör i Duni sedan 2009 och har varit anställd i Duni sedan 1987.
Mats Lindroth har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
Aktier i Duni: 25 200


 

Tina Andersson

Tina Andersson

Född 1969
Corporate Marketing & Communications Director i Duni sedan september 2013.
Styrelseledamot i Midsona AB och Wihlborgs Fastighets AB.
Civilekonom, Lunds Universitet
Aktier i Duni: 0


    

Kettil Wedin

Kettil Wedin

Född 1965
Direktör HR sedan april 2014.
Kettil Wedin har närmast varit aktiv delägare i chefsrekryteringsföretaget Headlight International. Innan dess var han under flera år koncerncontroller och försäljningschef på Spendrups AB.
Kettil Wedin har en civilekonomexamen från Uppsala Universitet.
Aktier i Duni: 2 000


 

Ulfert Rott

Ulfert Rott

Född 1960
Produktions- och logistikdirektör i Duni sedan 2006. Sedan 1 april 2012 även ansvarig för produktionen vid dotterbolaget Rexcell Tissue & Airlaid AB. Har varit anställd i Duni sedan 2004. Rott har tidigare varit verkställande direktör och fabrikschef i Nylstar GmbH.
Ulfert Rott är doktor i maskinteknik och civilekonom.  
Aktier i Duni: 22 018


 

Maria Wahlgren 

Maria Wahlgren

Född 1963
Direktör affärsområde Table Top sedan 2012.
Maria Wahlgren kommer från Amcor-koncernen och närmast från en tjänst som Commercial Director för High Performance Laminates på Amcor Flexibles.
Maria Wahlgren är utbildad civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola.
Aktier i Duni: 2 000


 

Linus Lemark 

Linus Lemark

Född 1977
Direktör affärsområde Meal Service sedan 2012.
Linus Lemark har tidigare varit Innovationsdirektör på The Absolut Company AB. Lemark var under åren 2007-2009 Affärsutvecklingschef respektive Marknadschef Duni Food Solutions på Duni.
Linus Lemark har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
Aktier i Duni: 2 000


 

Robert Dackeskog 

Robert Dackeskog

Född 1971
Direktör affärsområde Consumer sedan 2012.
Robert Dackeskog kommer från Findus-koncernen och närmast från en tjänst som Managing Director Findus Denmark/Foodservice & Export Director för Findus Sverige.
Robert Dackeskog har en civilekonomexamen från Göteborgs universitet.
Aktier i Duni: 5 000


 

Patrik Söderstjerna

Patrik Söderstjerna

Född 1964
Direktör affärsområde New Markets sedan 2014.
Tidigare Direktör Affärsutveckling / Nya marknader sedan 1 april 2012 och dessförinnan verkställande direktör i Rexcell Tissue & Airlaid AB sedan 2007.
Dessförinnan har Söderstjerna varit VD i Zarlink Semiconductor AB, Advanced Printing Aschersleben GmbH och Finotech Verbundstoffe GmbH.
Patrik Söderstjerna har en civilingenjörsexamen i maskinteknik från Lunds Tekniska Högskola.
Aktier i Duni: 5 000


 

Duni AB, Box 237, 201 22 Malmö, Tel: 040 10 62 00, Org.nr 556536-7488