Koncernledning

Thomas GustafssonThomas Gustafsson

Född 1965

Verkställande direktör och koncernchef i Duni sedan december 2012.

Närmast kommer Thomas Gustafsson från Mellby Gård AB där han varit ägaransvarig för gruppens konsumentföretag och dessförinnan som VD och koncernchef för 2E Group AB (publ). Han har haft ledande befattningar inom Spendrups Bryggeri AB, Brämhults Juice AB och Eckes Granini GmbH.

Thomas Gustafsson är styrelseledamot i Smarteyes AB och var styrelseledamot i Duni mellan 2009 och november 2012.

Thomas Gustafsson är Marknadsekonom. 

Aktier i Duni: 26 400


 

 

Leendert Amersfoort

Född 1958
Director Commercial Development sedan augusti 2013.
Dessförinnan Försäljningsdirektör Professional sedan 2006.
Har varit anställd i Duni sedan 1995.
Leendert Amersfoort har en examen i marknadsföring och företagsekonomi från Hoge Economische School Utrecht BA i Holland. 
Aktier i Duni: 22 018

 

 

 


 

 

Mats Lindroth

Född 1960
Finansdirektör i Duni sedan 2009 och har varit anställd i Duni sedan 1987.
Mats Lindroth har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
Aktier i Duni: 25 200

 

 

 

 

 


 

 

Tina Andersson

Född 1969
Corporate Marketing & Communications Director i Duni sedan september 2013.
Närmast kommer Tina Andersson från en tjänst som marknads- och innovationsdirektör på Hilding Anders och dessförinnan marknads- och innvationsdirektör på Findus.
Styrelseledamot i Midsona AB och Wihlborgs Fastighets AB samt var styrelseledamot i Duni mellan 2011 och augusti 2013.
Civilekonom, Lunds Universitet
Aktier i Duni: 0

 

 

 

 


    

 

Kettil Wedin

Född 1965
Direktör HR i Duni sedan april 2014.
Kettil Wedin har närmast varit delägare i chefsrekryteringsföretaget Headlight International AB. Innan dess var han under flera år koncerncontroller och försäljningschef på Spendrups AB.
Kettil Wedin har en civilekonomexamen från Uppsala Universitet.
Aktier i Duni: 2 000

 

 

 


Fredrik MalmgrenFredrik Malmgren

Född 1974
Director Production & Supply Chain i Duni sedan 1 mars 2015.
Fredrik Malmgren kommer närmast från Montell & Partners AB, där han var en av grundarna och främst inriktat sig på att leda produktions- och supply chain-projekt för multinationella företag.
Styrelseledamot i Montell & Partners AB.
Civilingenjör i automationsteknik, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg.
Aktier i Duni: 0

 

 

 

 


 

Maria Wahlgren

Född 1963
Direktör affärsområde Table Top sedan oktober 2012.
Maria Wahlgren kommer från Amcor-koncernen och närmast från en tjänst som Commercial Director för High Performance Laminates på Amcor Flexibles.
Maria Wahlgren är utbildad civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola.
Aktier i Duni: 2 000

 

 

 

 

 


 

 

Linus Lemark

Född 1977
Direktör affärsområde Meal Service sedan maj 2012.
Linus Lemark har tidigare varit Innovationsdirektör på The Absolut Company AB och Vice President på Aquavit i New York.
Lemark var under åren 2007-2009 Affärsutvecklingschef respektive Marknadschef Duni Food Solutions.
Linus Lemark har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
Aktier i Duni: 4 000

 

 


 

 

Robert Dackeskog

Född 1971
Direktör affärsområde Consumer sedan augusti 2012.
Robert Dackeskog kommer från Findus-koncernen och närmast från en tjänst som Managing Director Findus Denmark/Foodservice & Export Director för Findus Sverige.
Robert Dackeskog har en civilekonomexamen från Göteborgs universitet.
Aktier i Duni: 5 000

 

 

 

 


 

 

Patrik Söderstjerna

Född 1964
Direktör affärsområde New Markets sedan januari 2014.
Tidigare Direktör Affärsutveckling / Nya marknader och dessförinnan verkställande direktör i Rexcell Tissue & Airlaid AB sedan 2007.
Dessförinnan har Söderstjerna varit VD i Zarlink Semiconductor AB, Advanced Printing Aschersleben GmbH och Finotech Verbundstoffe GmbH.
Patrik Söderstjerna har en civilingenjörsexamen i maskinteknik från Lunds Tekniska Högskola.
Aktier i Duni: 5 000

 

 


 

Duni AB, Box 237, 201 22 Malmö, Tel: 040 10 62 00, Org.nr 556536-7488