Investerare

Rapporter & Presentationer

Till rapporter & presentationer

Finansiell sammanfattning

Till finansiell sammanfattning

Finansiell KalendER

 21 oktober 2015
Delårsrapport
januari - september 2015

12 februari 2016
Bokslutskommuniké
januari - december 2015 


Pressmeddelanden

 • 2015-07-10 07:45

  Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 30 juni 2015

  Fortsatt resultatförbättring

  Läs mer
 • 2015-07-02 08:30

  Inbjudan till telefonkonferens Duni delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015

  Delårsrapport för Duni AB lämnas till media för offentliggörande fredagen den 10 juli kl 07.45. Telefonkonferens kl 10.

  Läs mer
 • 2015-06-17 10:00

  Duni investerar i tissuekapacitet

  Dunis dotterbolag Rexcell Tissue & Airlaid AB kommer att investera cirka 110 miljoner kronor, genom en uppgradering av de två tissuemaskinerna i Skåpafors. Investeringen kommer att öka tissuekapaciteten vid Rexcell med cirka 15 % per år. 

  Läs mer

BOLAGSSTYRNING

Duni AB är ett svenskt publikt aktiebolag som sedan den 14 november 2007 är noterat på NASDAQ Stockholm.

Styrningen av Duni sker via bolagsstämma, styrelsen och verkställande direktören samt koncernledningen i Duni i enlighet med bland annat aktiebolagslagen, bolagsordningen och styrelsens arbetsordning. Med hänsyn till Dunis koncernstruktur är sammansättningen av styrelser i operativa dotterbolag, ofta med representanter från koncernledningen, ytterligare en del i styrningen av Duni.

Duni tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning.

kontakta oss

Mats Lindroth

CFO

mats.lindroth@duni.com
Tel 040 10 62 00

Tina Andersson

Corporate Marketing & Communications Director

tina.andersson@duni.com
Tel 040 10 63 82 

Duni AB

Tel 040 10 62 00
Fax 040 39 66 30
info@duni.com