Investerare

Rapporter & Presentationer

Till rapporter & presentationer

Finansiell sammanfattning

Till finansiell sammanfattning

Finansiell KalendER

12 februari 2016
Bokslutskommuniké
januari - december 2015 

21 april 2016
Delårsrapport
januari - mars 2016

3 maj 2016
Årsstämma


Pressmeddelanden

 • 2016-02-04 08:15

  Inbjudan till telefonkonferens Duni bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2015

  Bokslutskommuniké för Duni AB lämnas till media för offentliggörande fredagen den 12 februari kl 07.45. Telefonkonferens kl 9.00.

  Läs mer
 • 2016-01-18 14:35

  Duni lyfter fram klassisk svensk mönsterskatt genom nytt designsamarbete

  Duni fortsätter att erbjuda spännande limited editions tillsammans med externa designpartners. Nu släpps nästa kollektion - med mönster från svenska Lisbet och Gocken Jobs.

  Läs mer
 • 2015-12-03 08:00

  Titti Qvarnström, Michelinkock och delägare i Bloom in the Park, inleder samarbete med Duni

  Hållbarhet kommer att spela en central roll i samarbetet mellan Titti Qvarnström och Duni. Båda parter lägger stor vikt vid att erbjuda sina kunder ett innovativt, miljömedvetet koncept. 

  Läs mer

BOLAGSSTYRNING

Duni AB är ett svenskt publikt aktiebolag som sedan den 14 november 2007 är noterat på NASDAQ Stockholm.

Styrningen av Duni sker via bolagsstämma, styrelsen och verkställande direktören samt koncernledningen i Duni i enlighet med bland annat aktiebolagslagen, bolagsordningen och styrelsens arbetsordning. Med hänsyn till Dunis koncernstruktur är sammansättningen av styrelser i operativa dotterbolag, ofta med representanter från koncernledningen, ytterligare en del i styrningen av Duni.

Duni tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning.

kontakta oss

Mats Lindroth

CFO

mats.lindroth@duni.com
Tel 040 10 62 00

Tina Andersson

Corporate Marketing & Communications Director

tina.andersson@duni.com
Tel 040 10 63 82 

Duni AB

Tel 040 10 62 00
Fax 040 39 66 30
info@duni.com