Investerare

Finansiell KalendER

21 april 2016
Delårsrapport
januari - mars 2016

3 maj 2016
Årsstämma

13 juli 2016
Delårsrapport
januari - juni 2016

21 oktober 2016
Delårsrapport
januari - september 2016

 

ÅRSSTÄMMA 2016

Mer information här

Pressmeddelanden

 • 2016-04-21 07:45

  Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 31 mars 2016

  Valuta- och kalendereffekter påverkar resultatet

  Läs mer
 • 2016-04-13 09:10

  Inbjudan till telefonkonferens Duni delårsrapport 1 januari – 31 mars 2016

  Delårsrapport för Duni AB lämnas till media för offentliggörande torsdagen den 21 april kl 07.45. Telefonkonferens kl 10.

  Läs mer
 • 2016-04-05 15:00

  Duni publicerar årsredovisningen för 2015 på webben

  Duni publicerar årsredovisningen för 2015 på webben

  Läs mer

BOLAGSSTYRNING

Duni AB är ett svenskt publikt aktiebolag som sedan den 14 november 2007 är noterat på NASDAQ Stockholm.

Styrningen av Duni sker via bolagsstämma, styrelsen och verkställande direktören samt koncernledningen i Duni i enlighet med bland annat aktiebolagslagen, bolagsordningen och styrelsens arbetsordning. Med hänsyn till Dunis koncernstruktur är sammansättningen av styrelser i operativa dotterbolag, ofta med representanter från koncernledningen, ytterligare en del i styrningen av Duni.

Duni tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning.