Investerare

Rapporter & Presentationer

Till rapporter & presentationer

Finansiell sammanfattning

Till finansiell sammanfattning

Finansiell KalendER

12 februari 2016
Bokslutskommuniké
januari - december 2015 

21 april 2016
Delårsrapport
januari - mars 2016

3 maj 2016
Årsstämma


Pressmeddelanden

 • 2015-11-24 08:30

  Förändringar i Dunis ledningsgrupp

  Robert Dackeskog utses till Business Area Director Table Top och Tina Andersson utses till Business Area Director Consumer & Corporate Marketing. 

  Läs mer
 • 2015-11-17 08:30

  Duni lanserar en miljöanpassad Snack Box

  Duni fortsätter att utveckla innovativa och funktionella produkter med miljön i åtanke. Nu lanseras en komposterbar Snack Box, gjord för take away.

  Läs mer
 • 2015-10-28 08:30

  Valberedning inför Dunis årsstämma 2016

  I enlighet med beslut vid Dunis årsstämma 2015 har en valberedning inför årsstämman 2016 sammansatts. Härmed meddelas sammansättningen av Dunis valberedning.

  Läs mer

BOLAGSSTYRNING

Duni AB är ett svenskt publikt aktiebolag som sedan den 14 november 2007 är noterat på NASDAQ Stockholm.

Styrningen av Duni sker via bolagsstämma, styrelsen och verkställande direktören samt koncernledningen i Duni i enlighet med bland annat aktiebolagslagen, bolagsordningen och styrelsens arbetsordning. Med hänsyn till Dunis koncernstruktur är sammansättningen av styrelser i operativa dotterbolag, ofta med representanter från koncernledningen, ytterligare en del i styrningen av Duni.

Duni tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning.

kontakta oss

Mats Lindroth

CFO

mats.lindroth@duni.com
Tel 040 10 62 00

Tina Andersson

Corporate Marketing & Communications Director

tina.andersson@duni.com
Tel 040 10 63 82 

Duni AB

Tel 040 10 62 00
Fax 040 39 66 30
info@duni.com