Investerare

Finansiell KalendER

13 juli 2016
Delårsrapport
januari - juni 2016

21 oktober 2016
Delårsrapport
januari - september 2016

10 februari 2017
Bokslutskommuniké
januari - december 2016

 

ÅRSSTÄMMA 2016

Mer information här

Pressmeddelanden

 • 2016-08-17 09:00

  Förändring i Dunis koncernledning

  Anna Lundqvist utses till affärsområdeschef Consumer.

  Läs mer
 • 2016-07-13 07:45

  Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 30 juni 2016

  Organisk tillväxt och resultatförstärkning i andra kvartalet

  Läs mer
 • 2016-07-12 09:00

  Duni går in som sponsor till Skistar Swedish Open i Båstad – och tar streetfood till en ny nivå

  Som ny official partner sprider Duni matglädje under herrtennisveckan. I ett unikt samarbete med stjärnkocken Titti Qvarnström har en specialkomponerad meny tagits fram som erbjuds Båstadbesökarna från Dunis egen foodtruck – allt i hållbarhetens tecken. 

  Läs mer

BOLAGSSTYRNING

Duni AB är ett svenskt publikt aktiebolag som sedan den 14 november 2007 är noterat på NASDAQ Stockholm.

Styrningen av Duni sker via bolagsstämma, styrelsen och verkställande direktören samt koncernledningen i Duni i enlighet med bland annat aktiebolagslagen, bolagsordningen och styrelsens arbetsordning. Med hänsyn till Dunis koncernstruktur är sammansättningen av styrelser i operativa dotterbolag, ofta med representanter från koncernledningen, ytterligare en del i styrningen av Duni.

Duni tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning.