Překrásně složený ubrousek dodá jakémukoli slavnostnímu stolu nádech exkluzivity. Podívejte se na naše nová videa o jednoduchém skládání ubrousků.

Streetfood od společnosti Duni

Prozkoumejte cestu našeho jídelního auta

Přehrát nyní

Kariéra v Duni

Ve společnosti Duni se všichni snažíme vytvářet atmosféru goodfoodmood. Máme rádi lidi s vášní pro tvořivost, udržitelnost a gastronomii.

Zobrazit volná místa

smluvní podmínky

Soubory cookie

Tento web obsahuje tzv. soubory cookie. Soubory cookie se na této webové stránce používají k poskytování přístupu uživatele k určitým funkcím, jako je například objednání informačních materiálů a volba jazyka.

Pokud nechcete soubory cookie přijmout, musíte tuto webovou stránku opustit.

 

Soubory cookie a k čemu je používáme

_ga
Tento soubor obsahuje unikátní ID, které slouží ke generování statistických údajů o tom, co návštěvník na webu dělá. Údaje se uchovávají po dobu 2 let a s žádnou další stranou se nesdílejí. 

_dc_gtm_UA-#
Tento soubor využívá Správce značek Google ke kontrole načítání značky skriptu Google Analytics. Data se uchovávají po dobu relace a s žádnou další stranou se nesdílejí. 

_pinterest_cm
Tento soubor cookie využívá služba Pinterest ke sledování využití služeb. Doba uchování je 1 rok.

 

Abychom lépe porozuměli potřebám našich uživatelů a optimalizovali tuto službu a prostředí, používáme službu Hotjar. Hotjar je technologická služba, která nám pomáhá lépe porozumět našim uživatelům (např. kolik času tráví na různých stránkách, na které odkazy klikají, co uživatelé mají a nemají rádi apod.) a díky tomu můžeme na základě jejich zpětné vazby rozvíjet a udržovat naši službu. Služba Hotjar využívá soubory cookie a další technologie ke shromažďování údajů o chování našich uživatelů a zařízeních, která používají, konkrétně IP adresy zařízení (zaznamenávané a uchovávané výhradně v anonymizované podobě), velikost obrazovky zařízení, typ zařízení (unikátní identifikátory zařízení), údaje o prohlížeči, geografická lokalita (pouze země), preferovaný jazyku používaný k zobrazení našeho webu). Služba Hotjar tyto údaje uchovává v pseudonymizovaném uživatelském profilu. My ani služba Hotjar tyto údaje nepoužíváme k identifikaci jednotlivých uživatelů nebo k porovnání s dalšími daty o individuálním uživateli.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů služby Hotjar po kliknutí na tento odkaz.

Kliknutím na tento odkaz pro odhlášení můžete odhlásit vytvoření uživatelského profilu, dále ukládání dat služby Hotjar týkajících se využití našeho webu a použití souborů cookie službou Hotjar na dalších webech.

Podmínky použití

Právní prohlášení

Materiály na této webové stránce („web“) jsou poskytovány společností Duni AB jako služba pro zákazníky a mohou být použity pouze k informativním účelům. Samostatné kopie je možné stáhnout v souladu s níže uvedenými ustanoveními.

Stažením jakýchkoli materiálů z tohoto webu souhlasíte s těmito podmínkami. Pokud s nimi nesouhlasíte, nepoužívejte web ani z něj nestahujte žádné materiály.

Informace o ochranných známkách

Všechny názvy, loga a ochranné známky jsou majetkem společnosti Duni, jejích dceřiných společností, přidružených společností nebo poskytovatelů licence či partnerů v podniku se společnou majetkovou účastí.

Ochranné známky a názvy značek společnosti Duni mohou být použity pouze v souladu s použitím povoleným dle tohoto právního prohlášení nebo s předchozím povolením od společnosti Duni.

Jakékoli použití ochranných známek společnosti Duni v reklamách a při propagaci produktů Duni vyžaduje řádné povolení.

Omezené použití / licence na jednu kopii

Veškerý obsah na tomto webu, jako například text, grafika, loga, ikony tlačítek, obrázky, zvukové stopy a software, je majetkem společnosti Duni nebo jejích poskytovatelů obsahu a je chráněn švédskými a mezinárodními zákony o autorských právech. Neoprávněné používání nebo distribuce jakýchkoli materiálů na tomto webu může znamenat porušení zákonů o autorských právech, ochranných známkách nebo jiných zákonů a vztahují se na ně občanské i trestní sankce.

Tento web ani žádné části tohoto webu nesmí být reprodukovány, duplikovány, kopírovány, prodány, přeprodány nebo jinak zneužity ke komerčním účelům, které nejsou společností Duni výslovně povoleny. Můžete si stáhnout jednu kopii informací uvedených na webu Duni do jednoho počítače pouze pro osobní, nekomerční a interní použití, pokud společnost Duni písemně neuvádí opak.

Nesmíte měnit, používat ani předávat informace pro žádné komerční účely ani z informací odebírat jakákoli autorská práva nebo jiná oznámení o vlastnictví. Souhlasíte s tím, že zabráníte neoprávněnému kopírování materiálů a zajistíte, aby všichni zaměstnanci vaší organizace, pokud existují, dodržovali tato omezení.

Společnost Duni vám nezaručuje žádná výslovná ani nepřímo vyjádřená práva na základě patentů, autorských práv, ochranných známek nebo obchodních tajemství.

Odmítnutí záruk

Zde uvedené informace jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakýchkoli výslovných nebo nepřímo vyjádřených záruky jakéhokoli druhu, včetně záruky obchodovatelnosti, nenarušení duševního vlastnictví nebo vhodnosti pro konkrétní účel. Pokud společnost Duni odkazuje na webovou stránku třetí strany, slouží takový odkaz pouze jako pomůcka pro uživatele a společnost Duni nenese žádnou odpovědnost za obsah ani přesnost informací uvedených na takové webové stránce.

Za žádných okolností nebude společnost Duni odpovědná za žádné škody, mimo jiné včetně škod vyplývajících ze ztráty zisku, narušení obchodní činnosti nebo ztráty informací, vyplývající z využití nebo nemožnosti využívat informace, a to ani v případě, že společnost Duni byla o možnosti vzniku takových škod informována.

Společnost Duni dále nezaručuje přesnost ani úplnost informací, textu, grafiky, odkazů ani jiných položek, které mohou být v těchto informacích obsaženy. Společnost Duni může provádět změny tohoto obsahu nebo v něm popsaných produktů, a to kdykoli a bez předchozího oznámení. Společnost Duni se nezavazuje aktualizovat informace ani žádné jiné materiály uvedené na tomto webu.

Příspěvky uživatelů

Jakékoli materiály, informace nebo jiná sdělení, která předáte či zveřejníte na tomto webu, budou považována za nedůvěrné, nevýhradní, bez nároku na honorář, neodvolatelná, plně dále licencovatelná a nevlastnická („sdělení“). Společnost Duni nemá v souvislosti s takovými sděleními žádné závazky.

Společnost Duni smí volně zveřejňovat, kopírovat, distribuovat začleňovat či jinak používat sdělení společně s dalšími daty, obrázky, zvuky, texty a dalšími zde reprezentovanými položkami, k jakýmkoli a všem komerčním i nekomerčním účelům.

Pokud zadáte své osobní údaje na tomto webu nebo je jiným způsobem předáte společnosti Duni, vyjadřujete tím souhlas, aby společnost Duni využila tyto údaje pro účely zhodnocení vašich informací a prodeje produktů a služeb společnosti Duni, včetně práva na předání údajů třetím stranám nebo zveřejnění údajů na internetu. Společnost Duni nese za zpracování osobních údajů odpovědnost v souladu se švédskými zákony. V případě nesprávných údajů nebo jiných problémů souvisejících s osobními údaji se obraťte na společnost Duni.

Jiné

Společnost Duni může tyto podmínky upravit aktualizací tohoto příspěvku.

Společnost Duni si vyhrazuje výhradní právo na (1) změnu tohoto právního prohlášení; (2) sledování a odstraňování příspěvků; anebo (3) zrušení dostupnosti webu, kdykoli a bez předchozího oznámení.

Pokud bude zjištěno, že jakýkoli pojem, podmínka nebo ustanovení tohoto právního prohlášení je nezákonné, neplatné, zmatečné nebo z jakéhokoli důvodu nevynutitelné, platnost a vymahatelnost zbývajících pojmů, podmínek a ustanovení nebude žádným způsobem ovlivněna ani narušena.

Zásady ochrany osobních údajů

Záměrem společnosti Duni je ochrana osobních údajů jednotlivců, kteří navštíví weby společnosti. Všechny osoby, jejichž osobní údaje společnost Duni zpracovává, si mohou být vždy jisty, že je jejich soukromí plně respektováno a že byla zajištěna náležitá péče týkající se jejich osobních údajů. Informace od vás shromažďujeme, když se na našem webu zaregistrujete nebo když vyplníte formulář. Web však můžete navštívit i anonymně. Společnost Duni je výhradním vlastníkem informací shromážděných na tomto webu a nebude je sdílet s žádnou třetí stranou mimo naši organizaci, pokud to nebude vyžadovat splnění vašeho požadavku.

Mezi osobně identifikovatelné údaje shromažďované na webu patří následující:

 • Jméno
 • E-mail
 • Telefonní číslo
 • Název společnosti
 • Adresa

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány jedním z následujících způsobů:

 • za účelem poskytnutí požadovaných informací a služeb,
 • za účelem přizpůsobení prostředí,
 • za účelem zpracování transakce,
 • za účelem zlepšení našeho webu,
 • za účelem zlepšení zákaznického servisu,
 • k marketingovým účelům, pokud k tomu dáte souhlas. 

Společnost Duni může poskytnout vaše jméno, e-mailovou adresu nebo poštovní adresu třetím stranám, jako je například balicí centrum nebo distributor našich produktů, za účelem splnění vašeho požadavku. Naším jménem vám budou poskytovat informace nebo produkty, o které jste vyjádřili zájem. 

Jednotlivci mají následující základní práva, která se týkají údajů zaregistrovaných společností Duni:

 • přístup ke svým údajům a jejich čtení,
 • oprava údajů nebo jejich odstranění,
 • námitka proti používání údajů,
 • vyjádření obav z používání jejich údajů.

Výše uvedená práva jsou platná, pokud nejsou v rozporu se zákony nebo jiným zákonným použitím osobních údajů při jejich zpracování společností Duni.

Společnost Duni využívá bezpečnostní opatření, aby vaše osobní údaje chránila. Když prostřednictvím webu odešlete citlivé informace, budou chráněny online i offline. Citlivé informace přenášené online chráníme pomocí šifrování a dále je chráníme i offline. K osobně identifikovatelným údajům mají přístup pouze zaměstnanci, kteří je potřebují k provedení určité práce. Počítače a servery, na které osobně identifikovatelné údaje ukládáme, jsou udržovány v zabezpečeném prostředí.

Na tomto webu používáme soubory cookie. Soubor cookie je malý datový soubor uložený na pevném disku návštěvníka webu, který nám pomáhá zlepšovat váš přístup na web a rozpoznávat návštěvníky, kteří na web přicházejí opakovaně. Když soubor cookie použijeme například k vaší identifikaci, nebudete muset heslo zadávat více než jednou, čímž při pobytu na webu ušetříte čas.

Soubory cookie nám také umožňují sledování zájmů našich uživatelů a cílení na tyto zájmy, abychom prostředí webu dokázali zlepšovat. Používání souborů cookie není v žádném případě spojeno s jakýmikoli osobně identifikovatelnými údaji na webu.

Pokud chcete své osobní údaje zkontrolovat nebo aktualizovat, aby byly přesné, kontaktujte nás na adrese gdpr@duni.com.

Ohledně jakýchkoli jiných záležitostí, které se týkají osobních údajů a zásad jejich ochrany, nás kontaktujte na adrese gdpr@duni.com

 

Použití osobních údajů ve formulářích

Jak často odesíláte bulletiny a co obsahují?
Jejich četnost se liší mezi jednotlivými obchodními oblastmi a trhy a slouží k zasílání relevantních informací a nabídek.

Jaké údaje shromažďujete?
K zasílání bulletinu stačí pouze e-mailová adresa. K zaslání vzorků potřebujeme vědět jméno a adresu.

Využíváte tyto údaje k dalším účelům?
Ne.

Jak dlouho shromážděné údaje uchováváte?
V případě bulletinu uchováváme e-mailovou adresu, dokud se neodhlásíte z odběru.
U vzorků se údaje uchovávají do chvíle, než vám vzorek zašleme.

Sdílíte osobní údaje, které shromažďujete za účelem zaslání bulletinu a vzorků, s třetími stranami?
Ne.

Jak dosáhnu odstranění svých osobních údajů?
Osobní údaje se smažou, když se odhlásíte z odběru bulletinu, nebo nám můžete poslat e-mail s žádostí na adresu gdpr@duni.com.