Překrásně složený ubrousek dodá jakémukoli slavnostnímu stolu nádech exkluzivity. Podívejte se na naše nová videa o jednoduchém skládání ubrousků.

Streetfood od společnosti Duni

Prozkoumejte cestu našeho jídelního auta

Přehrát nyní

Kariéra v Duni

Ve společnosti Duni se všichni snažíme vytvářet atmosféru goodfoodmood. Máme rádi lidi s vášní pro tvořivost, udržitelnost a gastronomii.

Zobrazit volná místa

Etický kodex

Obecně platí, že činnost společnosti Duni a našich dodavatelů musí být plně v souladu se všemi místními a národními zákony v zemích a regionech, kde působí.

Vlastní požadavky společnosti Duni však mohou být ještě přísnější než základní zákonné požadavky. Chceme si totiž být zcela jistí, že produkty, které našim zákazníkům nabízíme, jsou vždy vyrobeny za eticky přijatelných podmínek.

Náš etický kodex stanovuje minimální standard. Platí pro všechny závody společnosti Duni a všechny dodavatele, kteří vyrábí produkty pro společnost Duni. Naším cílem je neustále zlepšovat výrobní prostředí a pracovní podmínky z etického a společenského hlediska.

Etický kodex definuje základní práva zaměstnanců na základě úmluv Mezinárodní organizace práce.

Máte-li jakékoli otázky ohledně Etického kodexu společnosti Duni:

 • Dodavatelé: Obraťte se na firemní ředitelku pro společenskou odpovědnost firmy (CSR) a kvalitu Elisabeth Gierow.
 • Závody Duni: Obraťte se na personálního ředitele Kettila Wedina.

Etický kodex společnosti Duni

Obecné principy

Obecně platí, že pracoviště společnosti Duni musí plně dodržovat národní zákony příslušných zemí. Společenská odpovědnost společnosti Duni však může vyžadovat dodržování určitých požadavků i nad rámec národního zákona.

Dětská práce

Pracoviště společnosti Duni musí dodržovat všechny národní zákony a nařízení a také úmluvy MOP 138 a 182 týkající se minimálního věku a vhodných pracovních činností.

MPO = Mezinárodní organizace práce

Pracovní podmínky

 • Společnost Duni nesmí používat ani dovolovat fyzické násilí, psychický nátlak ani žádnou jinou formu nefyzického nevhodného jednání, včetně výhrůžek násilím, sexuálního obtěžování nebo jiného slovního nevhodného jednání.
 • Čisté výrobní prostředí je důležité pro pohodu pracovníků a kvalitu vyráběných produktů.
 • Všechna pracoviště musí být řádně odvětrána, aby byla zajištěna přiměřená cirkulace vzduchu a vhodná teplota. Osvětlení musí být přiměřené pro výkon v jakoukoli denní dobu.
 • Během pracovní doby musí být k dispozici čistá sociální zařízení a musí být dostupná bez omezení.

Bezpečnost

Všechna výrobní a administrativní pracoviště musí na první místo vždy stavět bezpečnost zaměstnanců. Je třeba dodržovat a dokumentovat příslušné místní zákony a nařízení týkající se bezpečnosti při práci. Viz například níže uvedené body:

 • Musí existovat dostatečný počet nouzových východů, které musí být řádně označeny a které musejí umožňovat evakuaci v naléhavých situacích. Východy nesmí být blokovány žádnými předměty, musí být odemknuté nebo musí být klíč všem kdykoli k dispozici.
 • Evakuační plán musí být vystaven na přístupném místě. Je nutné provádět evakuační cvičení.
 • Je třeba pravidelně kontrolovat hasicí přístroje, které musí být rovněž umístěny na viditelném místě a musí být viditelné pro všechny zaměstnance.
 • K dispozici musí být vybavení pro poskytnutí první pomoci.
 • Stroje musí být vybaveny provozními bezpečnostními zařízeními a je nutné u nich pravidelně provádět údržbu. V případě potřeby musí být k dispozici osobní ochranné pomůcky.
 • Nebezpečné materiály musí být uloženy na bezpečném a větraném místě.

Práva pracovníků

Je nutné dodržovat následující úmluvy, které mimo jiné uvádí:

 • Úmluvy MOP 29 a 105, které mimo jiné uvádí, že výrobní zařízení nesmí využívat nedobrovolnou ani neplacenou práci jakéhokoli druhu, včetně práce vězňů.
 • Úmluvy MOP 100 a 111, které uvádí, že pokud jsou najati zahraniční smluvní pracovníci, nesmí od nich být vyžadováno, aby zůstali zaměstnáni po jakkoli dlouhou dobu proti své vůli. Příslušné pracoviště musí náborové agentuře zaplatit veškeré náborové poplatky a další provize.
 • Úmluvy MOP 100 a 111, které mimo jiné uvádí, že žádný zaměstnanec nesmí být diskriminován kvůli své rase, barvě pleti, pohlaví, národnosti, náboženství či etnickému původu.
 • Úmluvy MOP 87 a 98, které mimo jiné uvádí, že zaměstnanci se mohou připojit ke sdružením dle vlastního výběru a příslušné pracoviště nesmí bránit zaměstnancům v zákonném a poklidném sdružování ani kolektivním vyjednávání. Rozhodnutí o tom, zda do organizace vstoupí či nevstoupí, je výhradně na zaměstnancích.

Etické kodexy pro dodavatele

Společnost Duni si chce být jistá, že produkty, které nabízíme našim zákazníkům se vyrábějí za etických podmínek.

Etický kodex funguje jako minimální standard. Naším cílem je neustále zlepšovat výrobní prostředí a pracovní podmínky z etického a společenského hlediska. Etický kodex se týká výrobních jednotek a dodavatelů, kteří pro společnost Duni vyrábí produkty.

Kodex definuje základní práva zaměstnanců na základě úmluv Mezinárodní organizace práce.

Otázky týkající se etického kodexu společnosti Duni vám zodpoví firemní ředitelka pro společenskou odpovědnost firmy (CSR) a kvalitu Elisabeth Gierow.