Překrásně složený ubrousek dodá jakémukoli slavnostnímu stolu nádech exkluzivity. Podívejte se na naše nová videa o jednoduchém skládání ubrousků.

Streetfood od společnosti Duni

Prozkoumejte cestu našeho jídelního auta

Přehrát nyní

Kariéra v Duni

Ve společnosti Duni se všichni snažíme vytvářet atmosféru goodfoodmood. Máme rádi lidi s vášní pro tvořivost, udržitelnost a gastronomii.

Zobrazit volná místa

smluvní podmínky

Soubory cookie

Na webových stránkách společnosti Duni Group používáme pro různé účely soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory, které při návštěvě webové stránky ukládají informace do vašeho prohlížeče nebo zařízení. Jako návštěvník webu máte právo vědět, jaké druhy souborů cookie používáme a proč. Máte také právo rozhodnout se, které soubory cookie přijmete. Nikdy nebudeme do vašeho prohlížeče nebo zařízení ukládat žádné informace bez vašeho souhlasu. Dalším procházením této webové stránky souhlasíte s podmínkami Zásad používání souborů cookie popsaných níže.

 

Druhy souborů cookie

Na webu duni.com používáme dva různé typy souborů cookie. Dlouhodobé a relační soubory cookie. Soubory cookie mohou být první nebo třetí strany. 

Dlouhodobé soubory cookie

Soubory cookie, které ukládají soubor do zařízení a zůstávají v počítači, dokud je neodstraníte nebo nevyprší jejich platnost. Pokud navštívíte webové stránky po uplynutí doby platnosti, soubor cookie bude znovu uložen. 

Relační soubory cookie

Soubory cookie, které jsou dočasně uloženy ve vašem zařízení, když navštívíte web, a po zavření prohlížeče jsou odstraněny.

Soubory cookie první strany

Soubory cookie, které jsou vytvářeny a ukládány doménou, kterou přímo navštěvujete.

Soubory cookie třetích stran

Soubory cookie pocházející z jiné domény, než kterou navštěvujete. Tyto soubory cookie jsou často umístěny na webových stránkách, aby si o vás něco zapamatovaly.

 

Jak používáme soubory cookie

Na webu duni.com používáme soubory cookie, které jsou nezbytné pro provoz webu, analýzu a marketing.

Nezbytné soubory cookie

Některé soubory cookie jsou zapotřebí k tomu, aby web fungoval. Nezbytné soubory cookie zprostředkovávají základní funkce webu, a proto je nelze odmítnout.

Analytické soubory cookie

Tyto soubory cookie nám pomáhají pochopit, jak návštěvníci web používají, a měřit, jak interagují s jeho obsahem.

Marketingové soubory cookie

Existují specifické soubory cookie, které mapují, jak se návštěvník pohyboval mezi různými weby. Účelem je zobrazovat vám reklamu, která je pro vás jako zákazníka relevantní.

 

Seznam souborů cookie použitých na tomto webu:

Dodavatel: Facebook
Produkt: Reklamy na Facebooku
Kategorie: Marketing
Účel: Nástroj pro nákup médií k cílení relevantní grafické reklamy v kanálech Facebook a Instagram.
Přečtěte si více: https://www.facebook.com/policies/cookies/


Dodavatel: Google
Produkt: Analýza
Kategorie: Analýza
Účel: Sledování chování ve webových aplikacích
Přečtěte si více: https://policies.google.com/technologies/types


Dodavatel: Hotjar
Produkt: Analýza
Kategorie: Analýza
Účel: Sledování chování ve webových aplikacích
Přečtěte si více: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies


Dodavatel: Instagram
Produkt: Reklamy na Instagramu
Kategorie: Marketing
Účel: Nástroj pro nákup médií k cílení relevantní grafické reklamy v kanálech Facebook a Instagram.
Přečtěte si více: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig


Dodavatel: LinkedIn
Produkt: Reklamy na LinkedIn
Kategorie: Marketing
Účel: Nástroj pro nákup médií k cílení relevantní grafické reklamy v kanálu LinkedIn.
Přečtěte si více: https://www.linke din.com/legal/l/co okie-table#footer


Dodavatel: Pinterest
Produkt: Reklamy na Pinterestu
Kategorie: Marketing
Účel: Nástroj pro nákup médií k cílení relevantní grafické reklamy v kanálu Pinterest.
Přečtěte si více: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy


Kontaktujte nás.

Pokud máte dotazy týkající se osobních údajů a zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na adrese gdpr@duni.com.

Podmínky použití

Právní prohlášení

Materiály na této webové stránce („web“) jsou poskytovány společností Duni AB jako služba pro zákazníky a mohou být použity pouze k informativním účelům. Samostatné kopie je možné stáhnout v souladu s níže uvedenými ustanoveními.

Stažením jakýchkoli materiálů z tohoto webu souhlasíte s těmito podmínkami. Pokud s nimi nesouhlasíte, nepoužívejte web ani z něj nestahujte žádné materiály.

Informace o ochranných známkách

Všechny názvy, loga a ochranné známky jsou majetkem společnosti Duni, jejích dceřiných společností, přidružených společností nebo poskytovatelů licence či partnerů v podniku se společnou majetkovou účastí.

Ochranné známky a názvy značek společnosti Duni mohou být použity pouze v souladu s použitím povoleným dle tohoto právního prohlášení nebo s předchozím povolením od společnosti Duni.

Jakékoli použití ochranných známek společnosti Duni v reklamách a při propagaci produktů Duni vyžaduje řádné povolení.

Omezené použití / licence na jednu kopii

Veškerý obsah na tomto webu, jako například text, grafika, loga, ikony tlačítek, obrázky, zvukové stopy a software, je majetkem společnosti Duni nebo jejích poskytovatelů obsahu a je chráněn švédskými a mezinárodními zákony o autorských právech. Neoprávněné používání nebo distribuce jakýchkoli materiálů na tomto webu může znamenat porušení zákonů o autorských právech, ochranných známkách nebo jiných zákonů a vztahují se na ně občanské i trestní sankce.

Tento web ani žádné části tohoto webu nesmí být reprodukovány, duplikovány, kopírovány, prodány, přeprodány nebo jinak zneužity ke komerčním účelům, které nejsou společností Duni výslovně povoleny. Můžete si stáhnout jednu kopii informací uvedených na webu Duni do jednoho počítače pouze pro osobní, nekomerční a interní použití, pokud společnost Duni písemně neuvádí opak.

Nesmíte měnit, používat ani předávat informace pro žádné komerční účely ani z informací odebírat jakákoli autorská práva nebo jiná oznámení o vlastnictví. Souhlasíte s tím, že zabráníte neoprávněnému kopírování materiálů a zajistíte, aby všichni zaměstnanci vaší organizace, pokud existují, dodržovali tato omezení.

Společnost Duni vám nezaručuje žádná výslovná ani nepřímo vyjádřená práva na základě patentů, autorských práv, ochranných známek nebo obchodních tajemství.

Odmítnutí záruk

Zde uvedené informace jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakýchkoli výslovných nebo nepřímo vyjádřených záruky jakéhokoli druhu, včetně záruky obchodovatelnosti, nenarušení duševního vlastnictví nebo vhodnosti pro konkrétní účel. Pokud společnost Duni odkazuje na webovou stránku třetí strany, slouží takový odkaz pouze jako pomůcka pro uživatele a společnost Duni nenese žádnou odpovědnost za obsah ani přesnost informací uvedených na takové webové stránce.

Za žádných okolností nebude společnost Duni odpovědná za žádné škody, mimo jiné včetně škod vyplývajících ze ztráty zisku, narušení obchodní činnosti nebo ztráty informací, vyplývající z využití nebo nemožnosti využívat informace, a to ani v případě, že společnost Duni byla o možnosti vzniku takových škod informována.

Společnost Duni dále nezaručuje přesnost ani úplnost informací, textu, grafiky, odkazů ani jiných položek, které mohou být v těchto informacích obsaženy. Společnost Duni může provádět změny tohoto obsahu nebo v něm popsaných produktů, a to kdykoli a bez předchozího oznámení. Společnost Duni se nezavazuje aktualizovat informace ani žádné jiné materiály uvedené na tomto webu.

Příspěvky uživatelů

Jakékoli materiály, informace nebo jiná sdělení, která předáte či zveřejníte na tomto webu, budou považována za nedůvěrné, nevýhradní, bez nároku na honorář, neodvolatelná, plně dále licencovatelná a nevlastnická („sdělení“). Společnost Duni nemá v souvislosti s takovými sděleními žádné závazky.

Společnost Duni smí volně zveřejňovat, kopírovat, distribuovat začleňovat či jinak používat sdělení společně s dalšími daty, obrázky, zvuky, texty a dalšími zde reprezentovanými položkami, k jakýmkoli a všem komerčním i nekomerčním účelům.

Pokud zadáte své osobní údaje na tomto webu nebo je jiným způsobem předáte společnosti Duni, vyjadřujete tím souhlas, aby společnost Duni využila tyto údaje pro účely zhodnocení vašich informací a prodeje produktů a služeb společnosti Duni, včetně práva na předání údajů třetím stranám nebo zveřejnění údajů na internetu. Společnost Duni nese za zpracování osobních údajů odpovědnost v souladu se švédskými zákony. V případě nesprávných údajů nebo jiných problémů souvisejících s osobními údaji se obraťte na společnost Duni.

Jiné

Společnost Duni může tyto podmínky upravit aktualizací tohoto příspěvku.

Společnost Duni si vyhrazuje výhradní právo na (1) změnu tohoto právního prohlášení; (2) sledování a odstraňování příspěvků; anebo (3) zrušení dostupnosti webu, kdykoli a bez předchozího oznámení.

Pokud bude zjištěno, že jakýkoli pojem, podmínka nebo ustanovení tohoto právního prohlášení je nezákonné, neplatné, zmatečné nebo z jakéhokoli důvodu nevynutitelné, platnost a vymahatelnost zbývajících pojmů, podmínek a ustanovení nebude žádným způsobem ovlivněna ani narušena.

Zásady ochrany osobních údajů

Záměrem společnosti Duni je ochrana osobních údajů jednotlivců, kteří navštíví weby společnosti. Všechny osoby, jejichž osobní údaje společnost Duni zpracovává, si mohou být vždy jisty, že je jejich soukromí plně respektováno a že byla zajištěna náležitá péče týkající se jejich osobních údajů. Informace od vás shromažďujeme, když se na našem webu zaregistrujete nebo když vyplníte formulář. Web však můžete navštívit i anonymně. Společnost Duni je výhradním vlastníkem informací shromážděných na tomto webu a nebude je sdílet s žádnou třetí stranou mimo naši organizaci, pokud to nebude vyžadovat splnění vašeho požadavku.

Mezi osobně identifikovatelné údaje shromažďované na webu patří následující:

 • Jméno
 • E-mail
 • Telefonní číslo
 • Název společnosti
 • Adresa

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány jedním z následujících způsobů:

 • za účelem poskytnutí požadovaných informací a služeb,
 • za účelem přizpůsobení prostředí,
 • za účelem zpracování transakce,
 • za účelem zlepšení našeho webu,
 • za účelem zlepšení zákaznického servisu,
 • k marketingovým účelům, pokud k tomu dáte souhlas. 

Společnost Duni může poskytnout vaše jméno, e-mailovou adresu nebo poštovní adresu třetím stranám, jako je například balicí centrum nebo distributor našich produktů, za účelem splnění vašeho požadavku. Naším jménem vám budou poskytovat informace nebo produkty, o které jste vyjádřili zájem. 

Jednotlivci mají následující základní práva, která se týkají údajů zaregistrovaných společností Duni:

 • přístup ke svým údajům a jejich čtení,
 • oprava údajů nebo jejich odstranění,
 • námitka proti používání údajů,
 • vyjádření obav z používání jejich údajů.

Výše uvedená práva jsou platná, pokud nejsou v rozporu se zákony nebo jiným zákonným použitím osobních údajů při jejich zpracování společností Duni.

Společnost Duni využívá bezpečnostní opatření, aby vaše osobní údaje chránila. Když prostřednictvím webu odešlete citlivé informace, budou chráněny online i offline. Citlivé informace přenášené online chráníme pomocí šifrování a dále je chráníme i offline. K osobně identifikovatelným údajům mají přístup pouze zaměstnanci, kteří je potřebují k provedení určité práce. Počítače a servery, na které osobně identifikovatelné údaje ukládáme, jsou udržovány v zabezpečeném prostředí.

Na tomto webu používáme soubory cookie. Soubor cookie je malý datový soubor uložený na pevném disku návštěvníka webu, který nám pomáhá zlepšovat váš přístup na web a rozpoznávat návštěvníky, kteří na web přicházejí opakovaně. Když soubor cookie použijeme například k vaší identifikaci, nebudete muset heslo zadávat více než jednou, čímž při pobytu na webu ušetříte čas.

Soubory cookie nám také umožňují sledování zájmů našich uživatelů a cílení na tyto zájmy, abychom prostředí webu dokázali zlepšovat. Používání souborů cookie není v žádném případě spojeno s jakýmikoli osobně identifikovatelnými údaji na webu.

Pokud chcete své osobní údaje zkontrolovat nebo aktualizovat, aby byly přesné, kontaktujte nás na adrese gdpr@duni.com.

Ohledně jakýchkoli jiných záležitostí, které se týkají osobních údajů a zásad jejich ochrany, nás kontaktujte na adrese gdpr@duni.com

 

Použití osobních údajů ve formulářích

Jak často odesíláte bulletiny a co obsahují?
Jejich četnost se liší mezi jednotlivými obchodními oblastmi a trhy a slouží k zasílání relevantních informací a nabídek.

Jaké údaje shromažďujete?
K zasílání bulletinu stačí pouze e-mailová adresa. K zaslání vzorků potřebujeme vědět jméno a adresu.

Využíváte tyto údaje k dalším účelům?
Ne.

Jak dlouho shromážděné údaje uchováváte?
V případě bulletinu uchováváme e-mailovou adresu, dokud se neodhlásíte z odběru.
U vzorků se údaje uchovávají do chvíle, než vám vzorek zašleme.

Sdílíte osobní údaje, které shromažďujete za účelem zaslání bulletinu a vzorků, s třetími stranami?
Ne.

Jak dosáhnu odstranění svých osobních údajů?
Osobní údaje se smažou, když se odhlásíte z odběru bulletinu, nebo nám můžete poslat e-mail s žádostí na adresu gdpr@duni.com.

POUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V APLIKACI DUNI VISUALISER

Duni dodává inovativní koncepty stolování, kreativních obalů a řešení pro zabalení jídla s sebou pro firemní i soukromé zákazníky. Všechny položky naší nabídky byly navrženy s cílem vytvořit atmosféru GOODFOODMOOD® a odráží několik desetiletí specializace na materiály a design.

Ať už jste zákazníkem společnosti Duni, zaměstnancem nebo obchodním partnerem, vize Duni je o vás. Je proto důležité, abychom vás lépe poznali.

Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je shromažďování informací o uživateli. Pokud toto čtete, pravděpodobně vás zajímá, jaká data shromažďujeme a jak je používáme. Pokračujte ve čtení a dozvíte se více.

Bez vašich informací by byla naše práce mnohem obtížnější. Takže děkujeme za sdílení! Doufáme, že na oplátku zlepšíme váš zážitek s GOODFOODMOOD®.

 

1. Jak respektujeme vaše soukromí

Naší strategií ve společnosti Duni je být co nejotevřenější a nejtransparentnější v tom, jak shromažďujeme a používáme vaše informace.

Pro začátek vám dáme vědět, jaké informace shromažďujeme a proč. V další části si o tom můžete přečíst. 

Pak se dozvíte, co s vašimi informacemi děláme. S kým informace sdílíme? Co s nimi dělají? O tom si můžete přečíst v části 3.

Za třetí, vaše informace chráníme a dozvíte se, jak dlouho je uchováváme. O tom si můžete přečíst v částech 4 a 5.

Nakonec poskytujeme informace o vašich právech na soukromí, včetně toho, na koho se obrátit s dotazy nebo žádostmi. O tom si můžete přečíst v částech 6 a 7.

 

2. Jaké informace shromažďujeme a proč

Chceme, aby váš zážitek s Duni byl fantastický! Za tímto účelem shromažďujeme různé typy informací o vašem chování v aplikaci Duni Visualiser.

Druh informací:

Fotografie

Když vznesete požadavek na produkt, vznikne fotografie s produkty, které jste zadali. Snímky shromažďujeme za účelem zpracování, abychom určili a poskytli správné informace o produktu z nabídky produktů společnosti Duni. Po dokončení zpracování je snímek odstraněn, nepoužije se pro marketingové účely a žádné osobní údaje nejsou získány.

Údaje o používání

Shromažďujeme neosobní informace o způsobu vaší interakce s aplikací pro interní využití pro vývojové účely.

Jméno a e-mail

Když nás kontaktujete s dotazy, zpětnou vazbou nebo kvůli nahlášení problému,
zaznamenáváme vaše jméno a e-mail, abychom vám mohli odpovědět.

Další (osobní) údaje

Další data zpracovaná v aplikaci, např. informace (a možná osobní údaje) obsažené na fotografii. Vybízíme vás, abyste omezili množství osobně identifikovatelných informací na fotografii. Společnost Duni nenese žádnou odpovědnost za osobní informace na nich, ale bude samozřejmě respektovat veškeré platné právní předpisy týkající se zpracování těchto informací.

Tyto osobní údaje zpracováváme, abychom vám umožnili používat naši aplikaci, vylepšovali její funkce a pomáhali vám, pokud budete mít dotazy nebo s námi budete chtít jinak komunikovat.

 

3. S kým vaše informace sdílíme 

Vaše informace neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami, ale sdílíme je s těmi, kdo nám může pomoci naplnit vizi naší společnosti. Takovými příjemci mohou být další společnosti ve skupině Duni, poskytovatelé služeb nebo obchodní partneři. Všichni jsme odhodláni uchovávat vaše informace v bezpečí a klademe na tyto strany stejně vysoké nároky jako na sebe.

 

4. Jak vaše osobní informace chráníme

Záměrem společnosti Duni je ochrana osobních údajů jednotlivců, kteří tuto službu používají. Všechny osoby, jejichž osobní údaje společnost Duni zpracovává, si mohou být vždy jisty, že je jejich soukromí plně respektováno, a že byla zajištěna náležitá péče týkající se jejich osobních údajů.

Poskytnuté osobní údaje mohou být zpracovány jedním nebo více z následujících způsobů:

 • za účelem poskytnutí vámi požadovaných informací a služeb,
 • za účelem přizpůsobení prostředí,
 • za účelem zpracování transakce,
 • za účelem zlepšení naší služby,
 • za účelem zlepšení zákaznického servisu,

Společnost Duni může poskytnout vaše jméno a e-mailovou adresu třetím stranám, jako je například expediční centrum nebo distributor našich produktů, za účelem splnění vašeho požadavku. Naším jménem vám budou poskytovat informace nebo produkty, o které jste vyjádřili zájem. 

Společnost Duni využívá bezpečnostní opatření, aby vaše osobní údaje chránila. Když prostřednictvím této služby odešlete informace, budou chráněny online i offline. Citlivé informace přenášené online chráníme pomocí šifrování a dále je chráníme i offline. K osobně identifikovatelným údajům mají přístup pouze zaměstnanci, kteří je potřebují k provedení určité práce. Počítače a servery, na které osobně identifikovatelné údaje ukládáme, jsou udržovány v zabezpečeném prostředí.

 

5. Jak dlouho vaše osobní informace uchováváme

Osobní údaje neuchováváme déle, než je nutné. Snímky použité ke zpracování nejsou uloženy. Pokud jde o záležitosti zákaznické podpory, jména a e-maily se neuchovávají déle než rok poté, co jste nás naposledy kontaktovali.

Vaše informace můžeme uchovávat déle, je-li to nutné z důvodu zákonných požadavků.

 

6. Vaše práva na soukromí 

Ohledně vašich osobních údajů máte mnoho práv. Přečtěte si o nich více v části zde

Ohledně údajů zpracovávaných společností Duni mají jednotlivci následující základní práva:

 • přístup ke svým údajům a jejich čtení,
 • oprava údajů nebo jejich odstranění,
 • námitka proti používání údajů,
 • vyjádření obav z používání jejich údajů.
 • přijímat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově zpracovatelném formátu 

Výše uvedená práva platí, pokud nejsou v rozporu se zákony nebo jiným zákonným použitím osobních údajů při jejich zpracování společností Duni. 

Pokud je chcete uplatnit nebo se dozvědět více, kontaktujte nás! Kontaktní údaje naleznete na konci těchto zásad.

Pokud nejste spokojeni s tím, jak zpracováváme vaše osobní údaje, máte právo podat na nás stížnost vnitrostátnímu dohledovému orgánu ve vaší zemi nebo švédskému dohledovému orgánu, Datainspektionen.

 

7. Koho byste měli kontaktovat?

Máte-li jakékoli otázky ohledně našich zásad nebo postupů při ochraně osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat. Kontaktovat nás můžete na: gdpr@duni.com