Překrásně složený ubrousek dodá jakémukoli slavnostnímu stolu nádech exkluzivity. Podívejte se na naše nová videa o jednoduchém skládání ubrousků.

Streetfood od společnosti Duni

Prozkoumejte cestu našeho jídelního auta

Přehrát nyní

Kariéra v Duni

Ve společnosti Duni se všichni snažíme vytvářet atmosféru goodfoodmood. Máme rádi lidi s vášní pro tvořivost, udržitelnost a gastronomii.

Zobrazit volná místa

Společenská odpovědnost firmy

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIRMY DUNI Group

zastáváme jednotné stanovisko

Společnost Duni Group si zakládá na tom, že podniká eticky, odpovědně a své zdroje využívá efektivně. Vnímáme inovaci, kvalitu, bezpečnost a standardy ochrany životního prostředí jako propojené nádoby. Bez toho bychom nebyli schopni navozovat v našich zákaznících atmosféru "goodfoodmood". 

Sami na sebe klademe ty nepřísnější požadavky. Abychom je dokázali dodržet, řídíme se zásadami naší "Blue Mission". To je platforma, která se věnuje našemu programu společenské zodpovědnosti (CSR). Nám i našim dodavatelům stanovuje náročné cíle v oblasti etiky a ochrany životního prostředí.

ecoecho®

Méně obvyklý životní cyklus

Naše řada ecoecho® odráží naši touhu po výjimečnosti, touhu po vůdčím postavení na trhu a také podstatu atmosféry goodfoodmood a v neposlední řadě náš projekt Blue Mission.

Najdete v ní jedno z nejzajímavějších – ne-li přímo nejlepší – řešení na trhu, ve kterém se snoubí udržitelnost, kvalita a styl.

Aby bylo možné produkt označit za ecoecho®, musí splňovat vysoké standardy: musí splňovat minimálně dva z těchto standardů ochrany životního prostředí: šetrnost ke zdrojům, obnovitelnost, kompostovatelnost a odpovědné zajišťování zdrojů.

KOMPLEXNÍ MYŠLENÍ

Životní cyklus produktů Duni

 1. Najít a sledovat
  Začíná to výběrem materiálů. Dáváme přednost obnovitelným surovinám ze stromů a dalších rostlin, které se pěstují a sklízejí odpovědným způsobem. 

 2. Vytvořit a vyrobit
  Usilujeme o to, abychom v našich závodech zajistili dobré pracovní podmínky a omezili dopady na životní prostředí. Výroba probíhá převážně v Evropě, ale síť našich dodavatelů je celosvětová. 

 3. Zvolit a použít
  Používání jednorázových produktů by mělo být nejen praktické a hygienické, ale měla by za ním stát také odpovědná výroba a výhody pro životní prostředí. 

 4. Třídit a vrátit
  Produkty Duni lze normálně recyklovat, kompostovat nebo spálit za účelem tvorby energie. Vyhození do odpadu nebo odvoz na skládku není přijatelná možnost a je třeba se tomu vyhnout.

 

naše mise ke snížení emisí

Každý den tvrdě pracujeme na omezení naší ekologické stopy. Naše cíle se soustředí na energii: její celkové snížení a výrobu bez použití fosilních zdrojů. Další informace o našich cílech a ekologické stopě naleznete ve zprávě Naše Blue Mission.

Výroba ubrousků

Program Blue Mission v akci

Abychom mohli naše produkty vyrábět bez fosilních paliv, je nutné, abychom podnikli celou řadu kroků. Jedním z nich je zaměřit se na ubrusy a ubrousky, které tvoří velkou část naší výroby. Vyrábíme je především ve čtyřech evropských závodech.

Například pára, kterou používáme k sušení ubrousků ve výrobním závodě ve Skåpafors, se vyrábí v biokotli, který spaluje obnovitelné zdroje, např. lesní odpad. Díky tomu jsou čisté emise fosilních skleníkových plynů velmi nízké.

Spolupráce s dodavateli

Společná odpovědnost

Velmi úzce spolupracujeme s našimi dodavateli, abychom se ujistili, že splňují ty nejvyšší standardy – a tím plníme závazky, které jsme si dali. Pravidelně u všech dodavatelů provádíme audit, abychom zajistili, že dodržují závazky udržitelnosti, náš přísný Etický kodex dodavatelů a všechna příslušná nařízení EU.

bezpečnost produktů

BEZPEČNOST PRODUKTŮ – NEJVYŠŠÍ PRIORITA

Pokud má produkt obdržet značku Duni, musí být zaručeně bezpečný – a musí splňovat požadavky příslušných právních předpisů a norem, které se týkají bezpečnosti. Platí to pro ubrousky, talíře, obaly a cokoli dalšího, co přichází do styku s jídlem. Vztahuje se to také na svíčky.

Naše přísné zaměření na bezpečnost sahá až do výroby a ke koncovému použití. Zákazníky například vždy upozorňujeme, aby si všímali bezpečnostních značek. Kromě toho naše oddělení ochrany životního prostředí a kvality vždy s radostí poskytne certifikáty.

PRVNÍ ŘADA KOMPOSTOVATELNÝCH JEDNORÁZOVÝCH POTŘEB NA SVĚTĚ

Naše jednobarevná kompostovatelná řada – v nejširší nabídce na trhu – je přirozenou volbou, pokud chcete vytvořit barevnou atmosféru a přitom stále dbát o životní prostředí. Tato řada produktů je zosobněním naší snahy být na trhu těmi, kdo přichází s důležitými inovacemi. K dispozici jsou v jednotlivých barvách pro každou příležitost.

HLAVNÍ VÝHODY

 • Certifikace OK Compost a FSC® (fsc-c014985)
 • Neobsahuje žádné chemikálie, které škodí přírodě.
 • Biologicky rozložitelné několik týdnů po zkompostování
 • Je-li to možné, lze je třídit s bioodpadem

Náš talentový program

Employees dunited

Citlivý přístup k životnímu prostředí i k lidem je podstatou značky Duni. Díky firemní kultuře, která podporuje osobní rozvoj zaměstnanců a jejich spokojenost v práci, jsme atraktivním zaměstnavatelem. Ve společnosti Duni věříme, že prosperující organizace je předpokladem pro dosažení obchodních i ekologických cílů. Naši zaměstnanci jsou v tomto ohledu náš nejdůležitější nástroj.

Štítek OK Compost, který uděluje certifikační orgán TÜV Rakousko, udává, že produkt je vhodný k průmyslovému kompostování a splňuje přísné požadavky evropské normy EN 13432.

Výrobky s tímto štítkem od certifikačního orgánu TÜV Rakousko lze kompostovat doma. Lze kompostovat i v domácím kompostéru. Je to proto, že se kompostují při nižších teplotách, než jaké se používají pro průmyslové kompostování.

Společnost Duni je držitelem certifikátu FSC®, FSC-C014985, což znamená, že většina našich papírových produktů pochází z dřevěných vláken ze zodpovědně spravovaných lesů s certifikací FSC®.

Naše řada Duni ecoecho® je charakteristická inovativním designem šetrným k životnímu prostředí. Produkty ecoecho® mohou být například vyrobeny z biologicky rozložitelných nebo recyklovaných materiálů. 

PROZKOUMEJTE ŘADU ECOECHO® >

PODROBNÉ informace

ZPRÁVY A FAKTA TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIRMY (CSR)

Nastavili jsme si odvážné cíle v oblasti udržitelnosti a zavázali jsme se nezklamat důvěru, kterou naši zákazníci vkládají do výrobků Duni, které jsou vyrobeny etickým a bezpečným způsobem s ohledem na životní prostředí.

V praxi to znamená, že organizace, zásady a postupy, které jsou k tomu nezbytné, jsou nedílnou součástí naší práce. Ve zprávě níže najdete informace o společnostech Duni a CSR se všemi podrobnostmi. Neváhejte nás kontaktovat, pokud máte jakékoli další otázky.