Překrásně složený ubrousek dodá jakémukoli slavnostnímu stolu nádech exkluzivity. Podívejte se na naše nová videa o jednoduchém skládání ubrousků.

Streetfood od společnosti Duni

Prozkoumejte cestu našeho jídelního auta

Přehrát nyní

Kariéra v Duni

Ve společnosti Duni se všichni snažíme vytvářet atmosféru goodfoodmood. Máme rádi lidi s vášní pro tvořivost, udržitelnost a gastronomii.

Zobrazit volná místa

Naše reakce na COVID-19

Vzhledem k tomu, že epidemie koronaviru nadále ovlivňuje lidi a podniky po celém světě, zaměřila skupina Duni veškeré své úsilí na poskytnutí podpory pro naše zákazníky, kteří čelí této obrovské výzvě. Naše provozní a výrobní jednotky momentálně fungují jako obvykle, stejně tak i náš dodavatelský řetězec. A samozřejmě přijímáme veškerá nezbytná opatření, abychom zajistili bezpečnost našich lidí a produktů.

LIDÉ MUSÍ JÍST

Výživa a správné hygienické postupy jsou úzce spjaté, zejména s ohledem na hrozící zdravotní rizika. Jako provozovatelé restaurací či firem zajišťujících rozvážku jídla poskytujete důležitou službu, která se za normálních okolností považuje za samozřejmost. Jsou nějaká opatření, která by vám pomohla zvýšit bezpečnost zákazníků a ti se tak mohli cítit příjemněji?

Evropský úřad pro bezpečnost potravin k tomu poskytuje užitečné informace. Další informace.

UŽITEČNÉ NÁPADY

 • Položky z jídelníčku můžete nabízet jako jídlo s sebou.
 • Stoly pokryjte jednorázovými ubrusy nebo alespoň používejte jednorázové prostírky.
 • Běžný příbor nahraďte jednorázovým – je to bezpečnější.
 • Balení příboru nabízejte společně s jídlem s sebou, zabráníte tím kontaminaci.
 • V kavárnách používejte jednorázové kávové kelímky, jsou bezpečnější než znovu použitelné kelímky.
 • Lepší hygienu zajistíte použitím utěsněných nebo bezpečně uzavřených nádob.
 • Nabídněte online objednávky a roznášku jídla.

SLEDUJTE AKTUÁLNÍ INFORMACE. BUĎTE V BEZPEČÍ.

Aktuální informace o dění ve vašem regionu se dozvíte u státního nebo místního úřadu na ochranu veřejného zdraví.

Aktuální doporučení najdete na webových stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO), případně na jejím Facebooku, Twitteru nebo Instagramu.

 

Abyste se vyhnuli infekci a šíření viru, můžete dělat tři věci:

 1. Často a důkladně si myjte ruce.
 2. Při kašli nebo kýchání si zakryjte nos a ústa ohybem loktu nebo kapesníkem (ne rukou).
 3. Vyvarujte se kontaktu s každým, kdo má horečku nebo kašel.

Často kladené dotazy

GLOBÁLNÍ POSTUPY TÝKAJÍCÍ SE COVID-19

D: Jaké postupy skupina Duni zavedla s ohledem na současnou situaci?
O:

 • Naše výrobní jednotky a logistika nepůsobí v žádné z rizikových oblastí červené zóny vyhlášených Světovou zdravotnickou organizací (WHO).
 • Řídíme se pokyny WHO a doporučeními zdravotnických organizací v zemích, kde působíme. Naši zaměstnanci jsou informováni, jak předcházet infekci a co dělat, když někdo zaznamená příznaky související s COVID-19.  
 • Rozdělili jsme naši pracovní sílu na menší nezávislé jednotky, abychom zabránili větším narušením našeho dodavatelského řetězce. 
 • Jsme v každodenním kontaktu s našimi dodavateli a logistickými partnery, abychom zajistili transparentnost a měli příležitost k zavedení zmírňujících opatření, pokud zaznamenáme potenciální problémy.
 • Podle WHO je pravděpodobnost, že infikovaná osoba kontaminuje komerční výrobky, velmi nízká. Riziko nakažení virem z výrobků, které byly přesunuty, cestovaly nebo byly vystaveny různým teplotám, je také velmi nízké. 

D: Platí tyto postupy pro všechny trhy po celém světě?
O: Výše uvedené postupy skupiny Duni i další místní postupy dodržujeme po celém světě.

 

BALENÍ A BEZPEČNOST 

D: Jak mohu mít jistotu, že výrobky společnosti Duni a obaly, ve kterých jsou dodávány, jsou bezpečné?
O: Skupina Duni vyžaduje, aby všechny naše výrobní závody a veškerá výroba zajišťovaná externě dodavateli třetích stran splňovaly standardy kvality a hygieny stanovené v našem etickém kodexu. Požadavky jsou podobné nebo stejné jako požadavky stanovené normami, jako jsou BRC a HACCP. Kromě toho jsme provedli posouzení rizik našich výrobků, přičemž jsme vycházeli z informací zveřejněných WHO. 

D: Jak dlouho přežije virus způsobující COVID-19 na površích?
A: Není zcela jisté, jak dlouho virus, který způsobuje COVID-19, přežívá na površích, ale zdá se, že se chová jako jiné koronaviry. Studie naznačují, že koronaviry (včetně předběžných informací o viru způsobujícím COVID-19) mohou na površích přežít několik hodin až několik dní. Délka jejich přežití se může lišit podle podmínek (např. typ povrchu, teplota nebo vlhkost prostředí).

D: Je bezpečné převzít zásilku z jakékoli oblasti, kde byl COVID-19 nahlášen?
O: Ano. Pravděpodobnost, že by infikovaná osoba kontaminovala komerční zboží, je nízká, a riziko infekce virem, který způsobuje COVID-19, z obalu, který byl přesunut, cestoval a byl vystaven různým podmínkám a teplotám, je také nízké.

Jsme proto přesvědčeni, že s ohledem na náš způsob výroby a distribuce a na čas potřebný pro dodání výrobků zákazníkovi od doby výroby nebude virus schopen na povrchu našich obalů přežít.

 

VÝROBA A HYGIENA

D: Jakým způsobem je ve výrobních závodech skupiny Duni zajištěna hygiena výrobků?
O: Všechny výrobní závody skupiny Duni v Německu a Polsku mají certifikaci BRC. Vzhledem k hrozbě COVID-19 jsme podnikli i další kroky. Mnoho míst jsme vybavili dalšími dávkovači dezinfekce. Operátoři výroby pracují v jednorázových rukavicích. Přístup do výrobních hal pro zaměstnance, kteří se přímo nepodílejí na výrobě, byl omezen na nezbytně nutné minimum – administrativní zaměstnanci mají přístup zakázán.

Kromě toho jsou všichni zaměstnanci před zahájením práce podrobeni kontrole tělesné teploty. Všechny pracovní cesty a návštěvy externích zaměstnanců byly pozastaveny. Snížili jsme počet výrobních směn a zavedli jsme hodinovou přestávku mezi směnami, během níž se všechny společné prostory dezinfikují.

D: Jaká opatření skupina Duni přijala, aby zajistila, že dodavatelé třetích stran dodrží hygienická doporučení zdravotnických úřadů?
O: Všichni externí výrobní partneři skupiny Duni se musí řídit požadavky našeho etického kodexu. V rámci toho musí zajistit, aby jejich výrobní prostory fungovaly v plném souladu s vnitrostátními právními předpisy příslušných zemí.

Všichni naši dodavatelé také obdrželi dopis s jasnými pokyny, jak skupině Duni výrobky doručovat. V něm požadujeme, aby se řídili obecnými doporučeními zdravotnických úřadů a doporučeními specifickými pro Duni týkajícími se zlepšení bezpečnosti a hygieny.

 

DODÁVKY 

D: Ovlivní současná situace dodávku mých výrobků?
O: V tuto chvíli NE. Naše dopravní síť momentálně funguje beze změny.V případě potřeby jsme navíc schopni zvýšit výrobní kapacitu, abychom zajistili rychlé dodávky.Situace se nicméně dynamicky mění a mohou se objevit logistická omezení. Pokud dojde k jakýmkoli změnám, informujeme o nich naše zákazníky co nejdříve.

D: Jak mohu informovat skupinu Duni o změnách mého obchodního provozu, které mohou mít dopad na převzetí dodávky?
O: O jakýchkoli změnách objednávek nebo dodávek byste měli informovat naše obchodní oddělení. Obchodní oddělení informaci následně předá našemu logistickému týmu. 

D: Na koho se mohu obrátit ohledně případné další vyžadované podpory?
O: Pro další podporu prosím kontaktujte naše služby zákazníkům.