Een prachtig gevouwen servet voegt iets moois toe aan de feestelijk gedekte tafel. Bekijk onze servettenvouwfilms.

Streetfood van Duni

Ontdek de reis van onze eigen foodtruck

Nu kijken

Werken bij Duni

Bij Duni draait alles om het creëren van goodfoodmood. Wij houden van mensen met een passie voor creativiteit, duurzaamheid en gastronomie.

Open posities bekijken

algemene voorwaarden

Cookies

Deze site maakt gebruik van cookies. Deze site gebruikt cookies om de gebruiker toegang te geven tot functies als het bestellen van informatiemateriaal en het kiezen van een taal.

Als u geen cookies wilt accepteren, dient u deze website te verlaten.

 

Cookies en ons gebruik ervan

_ga
Hiermee wordt een unieke ID vastgelegd waarmee statistische gegevens worden gegenereerd over de manier waarop de bezoeker de website gebruikt. Deze gegevens worden twee jaar bewaard en niet gedeeld met derden. 

_dc_gtm_UA-#
Deze worden gebruikt door Google Tag Manager voor controle op het laden van een Google Analytics-scripttag. Deze gegevens worden per sessie bewaard en niet gedeeld met derden. 

_pinterest_cm
Deze worden gebruikt door Pinterest om het gebruik van diensten bij te houden. Ze worden één jaar bewaard.

 

We gebruiken Hotjar om meer inzicht te verkrijgen in de behoeften van onze gebruikers en om hun een optimale service en ervaring te verlenen. Hotjar is een technologieservice die ons meer inzicht geeft in de ervaring van onze gebruikers (bijvoorbeeld hoeveel tijd ze op elke pagina besteden, op welke links ze klikken, wat ze wel en wat ze niet leuk vinden, enzovoort). Zo kunnen we onze service opbouwen en bijhouden op basis van gebruikersfeedback. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag en de apparaten van onze gebruikers (met name het IP-adres van het apparaat (alleen geanonimiseerd vastgelegd en opgeslagen), de grootte van het apparaatscherm, het type apparaat (unieke apparaat-ID's), informatie over de browser, de geografische locatie (alleen land) en de voorkeurstaal voor onze website). Hotjar bewaart deze gegevens in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Zowel Hotjar als wij zullen deze gegevens nooit gebruiken om afzonderlijke gebruikers te identificeren of om deze gegevens te koppelen aan andere gegevens over een afzonderlijke gebruiker.

Lees het privacybeleid van Hotjar voor meer informatie. Klik hiervoor op deze link.

U kunt via deze opt-outlink aangeven dat er geen gebruikersprofiel mag worden aangemaakt, dat Hotjar geen gegevens over uw gebruik van onze site mag opslaan en dat Hotjar geen trackingcookies mag gebruiken op andere websites.

Gebruiksvoorwaarden

Juridische verklaring

De materialen op deze website (de 'Site') worden door Duni AB verstrekt als service aan klanten en mogen alleen worden gebruikt voor informatieve doeleinden. Enkele kopieën mogen worden gedownload met inachtneming van onderstaande bepalingen.

Door het downloaden van enig materiaal van deze site gaat u akkoord met deze voorwaarden. Indien u hier niet mee akkoord gaat, gebruik deze site dan niet en download geen materiaal van de site.

Handelsmerkinformatie

Alle namen, logo's en handelsmerken zijn eigendom van Duni, zijn affiliates, gerelateerde bedrijven of licentiehouders ervan of joint venture partners.

Duni's handelsmerken en merknamen mogen alleen worden gebruikt in overeenstemming met de toelating zoals bepaald in deze juridische verklaring of met voorafgaande toestemming van Duni.

Elk gebruik van Duni's handelsmerken in het adverteren en promoten van Duni's producten vereist de juiste vermelding.

Beperkt gebruik/één-kopie-licentie

Alle content op deze Site, zoals tekst, graphics, logo's, buttonpictogrammen, afbeeldingen, audioclips en software is eigendom van Duni of zijn contentleveranciers en is beschermd door de Zweedse en internationale auteurswetten. Ongeautoriseerd gebruik of verspreiding van enig materiaal van deze Site kan een overtreding zijn van auteurs-, handelsmerk- en/of andere wetten en is onderhevig aan civiel- en strafrechtelijke sancties.

Deze Site of enig deel van deze Site mag niet worden gereproduceerd, vermenigvuldigd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht of op andere wijze geëxploiteerd voor welk commercieel gebruik dan ook zonder uitdrukkelijke toestemming van Duni. U mag één kopie van de informatie op Duni-sites op één computer downloaden, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel, intern gebruik, tenzij u specifiek schriftelijk toestemming hebt ontvangen van Duni om hiervan af te wijken.

U mag de informatie noch wijzigen, gebruiken of overschrijven voor enig commercieel doel; noch enige kennisgeving van auteurs- of ander eigendomsrecht verwijderen uit de informatie. U stemt ermee in elk ongeautoriseerd kopiëren van de materialen te voorkomen en ervoor te zorgen dat alle werknemers, indien van toepassing, van uw organisatie zich houden aan deze beperkingen.

Duni verleent u geen enkel expliciet of impliciet recht onder enig patent, auteursrecht, handelsmerk of informatie over handelsgeheimen.

Disclaimer voor garanties

De hier vastgelegde informatie is verstrekt 'zoals deze is', zonder enige expliciete of impliciete garantie van enige soort, inclusief garanties van verkoopbaarheid, geen inbreuk op intellectueel eigendom of geschiktheid voor enig specifiek doel. Indien Duni linkt naar de webpagina van een derde partij, is deze link alleen voor het gemak van de gebruikers en is Duni niet aansprakelijk voor de inhoud of juistheid van de informatie op deze webpagina.

In geen enkel geval is Duni aansprakelijk voor enige geleden schade, inclusief en zonder beperking, door verlies van winst, bedrijfsonderbreking of verlies van informatie voortkomend uit het gebruik van informatie of het onvermogen om de informatie te gebruiken, zelfs als Duni op de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Duni garandeert verder niet de juistheid of volledigheid van de informatie, tekst, graphics, links of andere items die onderdeel uitmaken van deze informatie. Duni kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in deze content of in de producten daarin beschreven. Duni doet geen enkele toezegging de informatie of andere materialen die geplaatst zijn op deze Site te updaten.

Inzendingen en plaatsingen door gebruikers

Elk materiaal, informatie of andere communicatie dat/die u zendt naar of post op deze Site wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk, niet-exclusief, vrij van royalties, onherroepelijk, geheel onder licentie uitgeefbaar en zonder eigendomsrechten ('communicatie'). Duni heeft geen verplichtingen ten aanzien van de communicatie.

Duni is vrij om de communicatie, samen met alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere zaken daarin vervat, te openbaren, kopiëren, verspreiden, op te nemen en/of op enige andere wijze te gebruiken voor alle commerciële en niet-commerciële doeleinden.

In geval u persoonlijke gegevens naar deze Site zendt of op andere wijze aan Duni verstrekt, stemt u hierbij in met het gebruik door Duni van deze gegevens met het doel uw informatie te evalueren en Duni's producten en diensten te vermarkten, inclusief het recht de gegevens naar derde landen door te sturen en informatie op het internet te plaatsen. Duni is verantwoordelijk onder Zweeds recht voor dit verwerken van persoonlijke gegevens en u kunt contact opnemen met Duni in geval van onjuiste gegevens of andere problemen met de persoonlijke gegevens.

Overig

Duni kan deze voorwaarden te allen tijde herzien door een update van deze plaatsing.

Duni behoudt zich het recht voor geheel naar eigen goeddunken op elk moment en zonder kennisgeving (1) deze juridische verklaring te wijzigen; (2) plaatsingen te monitoren en verwijderen; en/of (3) beschikbaarheid van de site te stoppen.

Indien van enige voorwaarde of bepaling in deze juridische verklaring wordt bepaald dat deze onrechtmatig, ongeldig, leeg of om enige reden onuitvoerbaar is, zal de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige voorwaarden en bepalingen daardoor op geen enkele wijze worden aangetast of beïnvloed.

Privacybeleid

Duni beoogt de privacy van personen die onze websites bezoeken, te beschermen. Alle personen van wie de persoonsgegevens door Duni worden verwerkt, kunnen er te allen tijde op vertrouwen dat hun persoonlijke privacy wordt gerespecteerd en dat er zorgvuldig wordt omgegaan met zijn of haar persoonsgegevens. Wanneer u zich aanmeldt op onze site of een formulier invult, worden er gegevens van u verzameld. U kunt onze site echter ook anoniem bezoeken. Duni is als enige in het bezit van de informatie die wij verzamelen op deze site en we zullen uw gegevens niet extern of met derden delen, tenzij uw verzoek dit vereist.

Via de website worden de volgende persoonsgegevens verzameld:

 • Uw naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • De naam van uw bedrijf
 • Woon-/vestigingsadres

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Om de door u gevraagde informatie en diensten te leveren
 • Om uw ervaring persoonlijker te maken
 • Om transacties te verwerken
 • Om onze website te verbeteren
 • Om de klantenservice te verbeteren
 • Voor marketingdoeleinden, maar alleen als u hiervoor toestemming hebt verleend 

Duni kan uw naam, e-mailadres en/of postadres overhandigen aan derden zoals verwerkingsbedrijven of distributeurs van onze producten teneinde aan uw vraag te kunnen voldoen. Namens ons zullen zij u de informatie of producten waarin u interesse hebt getoond doen toekomen. 

Ten aanzien van de gegevens die door Duni zijn vastgelegd, behouden personen het grondrecht om:

 • gegevens in te zien en te lezen
 • gegevens te laten corrigeren of verwijderen
 • bezwaar te maken tegen het gebruik van hun gegevens
 • eventuele twijfels te uiten over het gebruik van hun gegevens

De bovengenoemde rechten gelden uitsluitend als deze niet in strijd zijn met wetten of andere legitieme doeleinden die Duni heeft voor het verwerken van persoonsgegevens.

Duni neemt voorzorgsmaatregelen om uw gegevens te beschermen. Als u gevoelige gegevens invoert op de website, worden deze gegevens zowel online als offline beschermd. Gevoelige gegevens die online worden ingediend, worden door ons versleuteld. Maar ook offline worden uw gegevens door ons beschermd. Alleen aan medewerkers die bepaalde persoonsgegevens nodig hebben om hun werk te kunnen uitvoeren, wordt toegang verschaft tot die gegevens. De computers/servers waarop persoonsgegevens worden bewaard, bevinden zich in een beveiligde ruimte.

Op onze site maken we gebruik van cookies. Een cookie is een stukje informatie dat wordt opgeslagen op de harde schijf van degene die een site bezoekt. Dankzij cookies kunnen wij de toegankelijkheid van onze site verbeteren en herhaalbezoeken herkennen. Als we in uw geval gebruikmaken van cookies, onthouden we wie u bent zodat u niet steeds opnieuw met uw wachtwoord hoeft in te loggen en u op onze site geen onnodige tijd hoeft te verliezen.

Met cookies krijgen we ook meer inzicht in de interesses van onze websitebezoekers zodat we hun ervaringen op onze site beter daarop kunnen toespitsen. Het gebruik van cookies is op geen enkele manier gekoppeld aan de persoonsgegevens op onze site.

Als u uw persoonsgegevens wilt controleren of aanpassen, kunt u contact met ons opnemen via gdpr@duni.com.

Voor overige kwesties betreffende persoonsgegevens of het privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via gdpr@duni.com.

 

Het gebruik van persoonsgegevens in formulieren

Hoe vaak verstuurt u nieuwsbrieven en wat staat erin?
De frequentie is afhankelijk van de business area en de markt en het doel is relevante informatie en aanbiedingen te versturen.

Welke gegevens verzamelt u?
Voor de nieuwsbrief is alleen een e-mailadres vereist. Voor het aanvragen van monsters hebben we uw naam en adres nodig.

Gebruikt u de gegevens voor andere doeleinden?
Nee.

Hoe lang bewaart u de gegevens die u verzamelt?
Voor de nieuwsbrief bewaren we uw e-mailadres totdat u zich afmeldt voor de brief.
Voor monsters bewaren we uw gegevens totdat het monster naar u wordt verzonden.

Deelt u persoonsgegevens die u hebt verzameld voor de nieuwsbrief en voor monsters met derden?
Nee.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens verwijderen?
Ze worden verwijderd wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. U kunt ook een e-mail sturen naar gdpr@duni.com

HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS IN DE DUNI VISUALISER-APP

Duni levert innovatieve tafelaankleding, creatieve verpakkingen en take-awayoplossingen voor bedrijven en particulieren. Ons gehele aanbod is ontworpen om een GOODFOODMOOD® te creëren en is het resultaat van jarenlange specialisatie in materialen en dessins.

Of u nu klant, werknemer of zakelijk partner van Duni bent, in de visie van Duni draait alles om u. Daarom is het belangrijk dat we u beter leren kennen.

Dat doen we onder andere door gebruikersinformatie te verzamelen. Als u dit leest, wilt u waarschijnlijk weten welke gegevens we verzamelen en hoe we deze gebruiken. Dat leggen we hierna graag uit.

Zonder uw gegevens zou ons werk veel lastiger zijn. Dus fijn dat u ze met ons wilt delen! In ruil ervoor hopen we een nog betere GOODFOODMOOD®-ervaring te kunnen bieden.

 

1. Hoe respecteren we uw privacy?

Bij Duni willen we zo open en transparant mogelijk zijn over de manier waarop we uw gegevens verzamelen en gebruiken.

Om te beginnen vertellen we u precies welke gegevens we verzamelen en waarom. Zie hiervoor het volgende gedeelte. 

Daarna leggen we u uit wat we met uw gegevens doen. Met wie delen we de gegevens? Wat doen zij ermee? Dat leest u in gedeelte 3.

Ten derde beschermen we uw gegevens en vertellen we u hoe lang we ze bewaren. Zie gedeelte 4 en 5.

Tot slot geven we u informatie over uw privacyrechten en zeggen we bij wie u terecht kunt met uw vragen of verzoeken. Dat leest u in gedeelte 6 en 7.

 

2. Welke gegevens verzamelen we en waarom?

We willen u fantastische ervaringen met Duni geven! Daarom verzamelen we verschillende soorten gegevens over uw gedrag in de Duni Visualiser-app.

Soort gegevens:

Foto

Als u producten aanvraagt, wordt een foto gemaakt met de geplaatste producten. We verwerken de foto, om de producten te identificeren en u de juiste informatie uit het Duni-productassortiment te geven. Na de verwerking wordt de afbeelding verwijderd. Deze wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden en er worden geen persoonsgegevens verzameld.

Gebruiksgegevens

We verzamelen niet-persoonlijke gegevens over uw gebruik van de app. Deze worden intern voor ontwikkeldoeleinden gebruikt.

Naam en e-mailadres

Als u ons een vraag stelt, feedback geeft of een probleem meldt, verzamelen
we uw naam en e-mailadres om te kunnen reageren.

Overige (persoons)gegevens

Overige gegevens die in de app worden verwerkt, bijvoorbeeld gegevens (en eventuele persoonsgegevens) in een foto. We raden u dringend aan de hoeveelheid persoonsgegevens in de foto te beperken. Duni aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor persoonsgegevens hierin, maar respecteert uiteraard alle toepasselijke wetgeving op het gebied van de verwerking van dergelijke gegevens.

We verwerken deze persoonsgegevens om u in staat te stellen onze app te gebruiken, om de functionaliteit van deze app te verbeteren en om u te helpen als u vragen hebt of om een andere reden contact met ons zoekt.

 

3. Met wie delen we uw gegevens? 

We verkopen uw gegevens niet aan derden en wisselen ze ook niet uit met derden, maar we delen ze wel met anderen die ons kunnen helpen de visie van Duni te realiseren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om andere Duni-bedrijven of dienstverleners of zakelijke partners van Duni. Net als wij zetten zij zich in om uw gegevens goed te beveiligen en we stellen even hoge eisen aan deze partijen als aan onszelf.

 

4. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

Duni beoogt de privacy van personen die deze service gebruiken, te beschermen. Alle personen van wie de persoonsgegevens door Duni worden verwerkt, kunnen er te allen tijde op vertrouwen dat hun persoonlijke privacy wordt gerespecteerd en dat er zorgvuldig wordt omgegaan met zijn of haar persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, kunnen voor één of meer van de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Om de door u gevraagde informatie en service te leveren
 • Om uw ervaring persoonlijker te maken
 • Om transacties te verwerken
 • Om onze service te verbeteren
 • Om de klantenservice te verbeteren

Duni kan uw naam en e-mailadres doorgeven aan derden zoals verwerkingsbedrijven of distributeurs van onze producten teneinde aan uw vraag te kunnen voldoen. Namens ons zullen zij u de informatie of producten waarin u interesse hebt getoond doen toekomen. 

Duni neemt voorzorgsmaatregelen om uw gegevens te beschermen. Als u gegevens verstrekt via de service, worden deze gegevens zowel online als offline beschermd. Gevoelige gegevens die online worden ingediend, worden door ons versleuteld. Maar ook offline worden uw gegevens door ons beschermd. Alleen aan medewerkers die bepaalde persoonsgegevens nodig hebben om hun werk te kunnen uitvoeren, wordt toegang verschaft tot die gegevens. De computers/servers waarop persoonsgegevens worden bewaard, bevinden zich in een beveiligde ruimte.

 

5. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Afbeeldingen die worden gebruikt voor verwerking, worden niet opgeslagen. Namen en e-mailadressen die zijn gebruikt in contacten met de klantenservice worden niet langer dan één jaar na het laatste contact bewaard.

Als dit wettelijk verplicht is, kan het zijn dat we uw gegevens langer dan hierboven is aangegeven, bewaren.

 

6. Uw privacyrechten 

U hebt veel rechten als het gaat om uw persoonsgegevens. Ze worden hier beschreven. 

Ten aanzien van de gegevens die door Duni zijn verwerkt, behouden personen het grondrecht om:

 • gegevens in te zien en te lezen
 • gegevens te laten corrigeren of verwijderen
 • bezwaar te maken tegen het gebruik van hun gegevens
 • eventuele twijfels te uiten over het gebruik van hun gegevens
 • de persoonsgegevens in een gestructureerde, gebruikelijke en machineleesbare indeling te ontvangen 

De bovengenoemde rechten gelden uitsluitend als deze niet in strijd zijn met wetten of andere legitieme doeleinden die Duni heeft voor het verwerken van persoonsgegevens. 

Neem contact met ons op als u gebruik wilt maken van uw rechten of er meer over wilt weten. Aan het eind van dit beleid vindt u contactinformatie.

Als u niet tevreden bent over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, hebt u het recht een klacht over ons in te dienen bij de toezichthoudende instantie in het land waar u verblijft of bij de Zweedse toezichthouder, Datainspektionen.

 

7. Met wie kunt u contact opnemen?

Hebt u vragen over ons privacybeleid, neem dan gerust contact met ons op. Dit kan via het volgende e-mailadres: gdpr@duni.com