En vakkert brettet serviett legger et dryss av visuell stil til ethvert festbord. Sjekk ut våre serviettbrettefilmer.

Streetfood fra Duni

Utforsk reisen med vår egen foodtruck.

Se nå

Karriere hos Duni

Hos Duni dreier alt seg om å skape goodfoodmood. Vi elsker mennesker som er opptatt av kreativitet, bærekraftighet og gastronomi.

Se ledige stillinger

vilkår

Informasjonskapsler

Dette nettstedet inneholder informasjonskapsler, såkalte «cookies». Informasjonskapsler brukes på dette nettstedet for å gi brukeren tilgang til funksjoner som bestilling av informasjonsmateriale og valg av språk.

Hvis du ikke ønsker å godta bruken av informasjonskapsler, må du forlate dette nettstedet.

Bruksvilkår

Juridisk erklæring

Materialene på dette nettstedet («nettstedet») tilbys av Duni AB, som en tjeneste for kundene, og kan kun brukes til informasjonsformål. Enkelteksemplarer kan lastes ned underlagt følgende vilkår.

Ved å laste ned materialer fra dette nettstedet godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar dem, kan du ikke bruke nettstedet eller laste ned materialer fra nettstedet.

Informasjon om varemerker

Alle navn, logoer og varemerker tilhører Duni, deres datterselskaper, tilknyttede selskaper, eller deres rettighetshavere eller partnere i fellesforetak.

Dunis varemerker og merkenavn kan kun brukes i henhold til bruken som er i tillatt i henhold denne juridiske erklæringen eller med innhentet tillatelse fra Duni.

All bruk av Dunis merkenavn i annonsering og markedsføring av Dunis produkter krever korrekt anerkjennelse.

Begrenset bruk / lisens for ett eksemplar

Alt innhold på dette nettstedet, som tekst, grafikk, logoer, knappeikoner, bilder, lydklipp og programvare tilhører Duni eller deres innholdsleverandører, og er beskyttet av svenske og internasjonale opphavsrettslover. Ikke-autorisert bruk eller distribusjon av materiale fra dette nettstedet kan være et brudd på lover om opphavsrett, varemerker og/eller andre lover, og er underlagt både sivilrettslige og kriminalrettslige sanksjoner.

Dette nettstedet eller noen som helst del av dette nettstedet kan ikke reproduseres, dupliseres, kopieres, selges, videreselges eller på andre måter utnyttes til kommersiell bruk uten uttrykt tillatelse fra Duni. Du kan laste ned ett eksemplar av informasjonen som finnes på Dunis nettsteder, på én datamaskin, og kun til personlig, ikke-kommersiell, privat bruk, med mindre du har fått en skriftlig lisens til å gjøre noe annet fra Duni.

Du kan ikke endre, bruke eller overføre informasjonen for kommersielle formål, eller fjerne merknader om opphavsrett eller andre typer eiendomsrett fra informasjonen. Du godtar å forhindre all ikke-autorisert kopiering av materialene, og å sørge for at alle ansatte, der dette er aktuelt, i organisasjonen din overholder disse begrensningene.

Duni gir deg ikke eksplisitte eller implisitte rettigheter til patenter, opphavsrettigheter, varemerker eller driftshemmeligheter.

Garantifraskrivelse

Denne informasjonen gis under en «as is»-klausul, uten eksplisitte eller implisitte garantier av noe slag, inkludert garantier om salgbarhet, krenkelse av immaterielle rettigheter eller anvendelighet for særskilte formål. I tilfeller der Duni tilbyr koblinger til en tredjeparts nettsted, tilbys denne koblingen kun som et hjelpemiddel for brukerne, og Duni er ikke ansvarlig for innholdet eller nøyaktigheten av informasjonen på denne typen nettsteder.

Ikke i noen tilfeller skal Duni kunne holdes ansvarlige for eventuelle skader, inkludert, uten begrensninger, erstatning for tap av fortjeneste, driftsavbrudd eller tap av informasjon, som følge av bruk av eller manglende muligheter til å bruke informasjonen, selv om Duni er gjort oppmerksom på muligheten for slike skader.

Duni garanterer videre ikke for nøyaktigheten og fullstendigheten av informasjon, tekst, grafikk, koblinger eller andre elementer som kan gjenfinnes i denne informasjonen. Duni kan gjøre endringer i dette innholdet, eller i produktene som beskrives, når som helst, uten varsel. Duni har ingen forpliktelser til å oppdatere informasjonen eller andre materialer som er lagt ut på dette nettstedet.

Bidrag fra brukere

Alt av materiale, informasjon eller andre typer kommunikasjon som du sender til eller legge ut på dette nettstedet, anses som ikke-konfidensielt, ikke-eksklusivt, vederlagsfritt, ugjenkallelig, helt lisensierbart og ikke-proprietært («kommunikasjon»). Duni har ingen forpliktelser i forhold til denne kommunikasjonen.

Duni står fritt til å viderebringe, distribuere, inkorporere og/eller på andre måter bruke kommunikasjonen, sammen med all data, alle bilder, alle lyder, all tekst og alle andre elementer den inneholder, til et hvilket som helst kommersielt eller ikke-kommersielt formål.

Hvis du sender inn personopplysninger til dette nettstedet eller på andre måter til Duni, godtar du herved at Duni bruker denne typen data for å evaluere informasjonen din og til å markedsføre Dunis produkter og tjenester, inkludert deres rett til å overføre dataene til tredjepartsland og legge ut informasjonen på Internett. Duni er ansvarlig under svensk lov for å behandle dine personopplysninger, og du kan kontakte Duni i tilfeller der opplysningene er feil, eller hvis du har andre spørsmål knyttet til personopplysningene.

Annet

Duni kan revidere disse vilkårene når som helst ved å oppdatere dette innlegget.

Duni forbeholder seg, etter eget skjønn, retten til å (1) endre denne juridiske erklæringen, (2) overvåke og fjerne innlegg, og/eller (3) fjerne tilgjengeligheten til siden når som helst, uten varsel.

Hvis noen av vilkårene i denne juridiske erklæringen fastslås å være ulovlige, ugyldige eller ikke tvangskraftige av en hvilken som helst grunn, påvirker eller svekker dette på ingen måte de gjenværende vilkårenes gyldighet og tvangskraftighet.

Retningslinjer for personvern

Dunis mål er å ivareta personvernet til enkeltpersonene som besøker nettstedet til bedriften. Alle personer hvis personopplysninger behandles av Duni, skal til enhver tid være trygge på at personvernet deres ivaretas, og at det vises aktsomhet i forbindelse med vedkommendes personopplysninger. Vi innhenter informasjon fra deg når du registrerer deg på nettstedet vårt eller fyller ut et skjema. Du kan imidlertid besøke nettstedet vårt anonymt. Duni er har enerett på informasjonen som innhentes på dette nettstedet, og vi kommer ikke til å dele informasjonen med en tredjepart utenfor organisasjonen vår, med mindre det er nødvendig for å imøtekomme forespørselen din.

Personopplysningene som innhentes via nettstedet, omfatter blant annet følgende:

 • Navn
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Firmanavn
 • Adresse

Personopplysningene som du oppgir, blir behandlet for ett av følgende formål:

 • For å levere den informasjonen og de tjenestene du ber om
 • For å tilpasse opplevelsen din
 • For å behandle transaksjoner
 • For å forbedre nettstedet vårt
 • For å gi bedre kundeservice
 • Til markedsføringsformål, dersom du gir samtykke til dette 

Duni kan gi oppgi ditt navn, din e-postadresse og/eller din postadresse til tredjeparter, som et utførelsesfirma eller en distributør av våre produkter, for å imøtekomme din forespørsel. De sørger på våre vegne for å fremskaffe informasjonen eller produktene du har vist interesse for. 

Enkeltpersoner har følgende grunnleggende rettigheter knyttet til opplysninger registrert hos Duni:

 • De kan få tilgang til å lese opplysningene sine.
 • De kan få opplysningene rettet eller slettet.
 • De kan protestere på bruken av opplysningene sine.
 • De kan uttrykke eventuelle bekymringer de har om bruk av opplysningene sine.

Rettighetene som er nevnt ovenfor, gjelder med mindre de er i konflikt med lover eller annen legitim nytte Duni har av å behandle personopplysningene.

Duni iverksetter tiltak for å beskytte informasjonen din. Når du sender inn sensitiv informasjon via nettstedet, blir informasjonen din beskyttet både på nettet og ellers. Vi bruker kryptering til å beskytte sensitiv informasjon som sendes over nettet, samtidig som vi også beskytter informasjonen din i andre former. Bare ansatte som må ha tilgang til informasjonen for å utføre en bestemt jobb, får tilgang til personopplysninger. Datamaskinene/serverne der vi lagrer personopplysninger, oppbevares trygt.

Vi bruker informasjonskapsler, såkalte «cookies», på nettstedet. En informasjonskapsel er en dataenhet som lagres på harddisken til den besøkende for å hjelpe oss å gi dem bedre tilgang til nettstedet, og for å gjenkjenne besøkende som kommer tilbake flere ganger. Når vi for eksempel bruker en informasjonskapsel til å identifisere deg, trenger du bare skrive inn passordet én gang, slik at du sparer tid på nettstedet vårt.

Informasjonskapsler kan også brukes til å spore interessene til brukerne våre, og dermed gi dem en bedre opplevelse på nettstedet. Bruk av informasjonskapsler er på ingen måte knyttet til noen former for personopplysninger på nettstedet vårt.

Hvis du vil se gjennom og oppdatere din personlige informasjon slik at den er nøyaktig, kan du kontakte oss på gdpr@duni.com .

Hvis du har noen andre spørsmål om personopplysninger og retningslinjer for personvern, kan du kontakte oss på gdpr@duni.com.