Pięknie złożona serwetka dodaje odrobiny stylu do każdego świątecznego stołu. Obejrzyj nasze nowe filmy instruktażowe.

Streetfood w Duni

Przeżyj podróż naszym foodtruckiem.

Oglądaj

Kariera w Duni

W Duni chcemy tworzyć nastrój goodfoodmood. Uwielbiamy ludzi, których pasją jest kreatywność, zrównoważony rozwój i gastronomia.

Zobacz oferty pracy

Warunki

Pliki cookie

Na stronie internetowej Grupy Duni używamy plików cookie do różnych celów. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, w których zapisuje się informacje w przeglądarce lub na urządzeniu, gdy odwiedzasz stronę internetową. Odwiedzając naszą stronę internetową, masz prawo wiedzieć, jakiego rodzaju plików cookie używamy i do czego je wykorzystujemy. Masz również prawo wybrać, które pliki cookie akceptujesz. Nigdy nie przechowujemy żadnych informacji w przeglądarce lub na urządzeniu bez Twojej zgody. Kontynuując przeglądanie tej strony, wyrażasz zgodę na warunki Polityki dotyczącej plików cookie opisane poniżej.

 

Rodzaje plików cookie

W duni.com używamy dwóch rodzajów plików cookie: trwałych plików cookie i plików cookie sesji. Pliki cookie mogą być własne lub zewnętrzne. 

Trwałe pliki cookie

Pliki cookie, które są zapisywane na urządzeniu i pozostają na komputerze do momentu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Jeśli odwiedzisz stronę po upływie terminu ważności pliku cookie, zostanie on zapisany ponownie. 

Pliki cookie sesji

Pliki cookie, które są tymczasowo przechowywane na urządzeniu podczas odwiedzania strony internetowej i usuwane po zamknięciu przeglądarki.

Własne pliki cookie

Pliki cookie tworzone i przechowywane przez domenę, którą bezpośrednio odwiedzasz.

Zewnętrzne pliki cookie

Pliki cookie pochodzące z domeny innej niż ta, którą odwiedzasz. Te pliki cookie często umieszcza się na stronie internetowej, aby zapamiętać jakąś informację na Twój temat.

 

Jak korzystamy z plików cookie

W duni.com używamy plików cookie, które są wymagane do celów związanych ze stroną internetową, analizą i marketingiem.

Wymagane pliki cookie

Niektóre pliki cookie są niezbędne do działania witryny. Wymagane pliki cookie umożliwiają realizację podstawowych funkcji witryny i dlatego nie można z nich zrezygnować.

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z witryny i wchodzą w interakcje z zawartymi w niej treściami.

Marketingowe pliki cookie

Te pliki cookie służą do mapowania sposobu poruszania się użytkownika między różnymi stronami internetowymi. Ma to na celu wyświetlanie Tobie jako klientowi odpowiednich reklam.

 

Lista plików cookie używanych w tej witrynie:

Dostawca: Facebook
Produkt: Reklamy na Facebooku
Kategoria: Marketing
Cel: Narzędzie do zakupu mediów w celu kierowania odpowiednich reklam displayowych na kanały na Facebooku i Instagramie
Więcej informacji: https://www.facebook.com/policies/cookies/


Dostawca: Google
Produkt: Analityka
Kategoria: Analityka
Cel: Śledzenie behawioralne aplikacji internetowych
Więcej informacji: https://policies.google.com/technologies/types


Dostawca: Hotjar
Produkt: Analityka
Kategoria: Analityka
Cel: Śledzenie behawioralne aplikacji internetowych
Więcej informacji: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies


Dostawca: Instagram
Produkt: Reklamy na Instagramie
Kategoria: Marketing
Cel: Narzędzie do zakupu mediów w celu kierowania odpowiednich reklam displayowych na kanały na Facebooku i Instagramie
Więcej informacji: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig


Dostawca: LinkedIn
Produkt: Reklamy na LinkedIn
Kategoria: Marketing
Cel: Narzędzie do zakupu mediów w celu kierowania odpowiednich reklam displayowych na kanały na LinkedIn
Więcej informacji: https://www.linke din.com/legal/l/co okie-table#footer


Dostawca: Pinterest
Produkt: Reklamy na Pinterest
Kategoria: Marketing
Cel: Narzędzie do zakupu mediów w celu kierowania odpowiednich reklam displayowych na kanały na Pinterest
Więcej informacji: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy


Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania dotyczące danych osobowych i polityki prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem gdpr@duni.com.

Warunki korzystania z serwisu

Oświadczenie prawne

Materiały zawarte na tej stronie („Strona”) są dostarczane przez firmę Duni AB jako usługa dla jej klientów. Mogą być wykorzystywane tylko do celów informacyjnych. Można pobierać pojedyncze kopie materiałów pod warunkiem, że przestrzega się poniższych postanowień.

Pobierając jakiekolwiek materiały z tej strony, akceptujesz przedstawione tu warunki. Jeżeli ich nie akceptujesz, nie korzystaj z tej strony ani nie pobieraj z niej żadnych materiałów.

Informacje dotyczące znaków towarowych

Wszelkie nazwy, logo i znaki towarowe stanowią własność firmy Duni, jej podmiotów stowarzyszonych, powiązanych z nią firm, licencjodawców lub partnerów joint venture.

Znaków towarowych i nazw marek firmy Duni można używać tylko zgodnie z warunkami określonymi w tym Oświadczeniu prawnym lub po uzyskaniu wcześniejszej zgody firmy Duni.

Jakiekolwiek wykorzystanie ich w reklamie lub promocji produktów firmy Duni wymaga odpowiedniego zatwierdzenia.

Licencja na ograniczone stosowanie / jedną kopię

Cała zawartość strony, w tym tekst, grafiki, logo, ikony przycisków, obrazy, nagrania dźwiękowe i oprogramowanie, stanowią własność firmy Duni lub jej dostawców treści i są chronione szwedzkim i międzynarodowym prawem autorskim. Nieupoważnione korzystanie z tych materiałów lub ich dystrybucja może naruszać przepisy dotyczące praw autorskich, znaków towarowych lub inne i podlega sankcjom cywilnym oraz karnym.

Ta strona ani żadna jej część nie może być reprodukowana, duplikowana, kopiowana, sprzedawana, odsprzedawana ani w żaden inny sposób wykorzystywana do celów handlowych, które nie są wyraźnie dozwolone przez firmę Duni. Możesz pobrać jedną kopię informacji zawartych na stronach firmy Duni na jeden komputer do użytku osobistego, niekomercyjnego i wewnętrznego, chyba że firma Duni udzieli Ci odpowiedniej licencji na piśmie.

Nie możesz modyfikować, wykorzystywać ani przekazywać tych materiałów do celów handlowych ani usuwać z nich żadnych informacji o prawach autorskich lub wynikających z tytułu własności. Zobowiązujesz się zapobiegać nieupoważnionemu kopiowaniu tych materiałów i zapewnić, by wszyscy pracownicy Twojej organizacji (jeśli dotyczy) stosowali się do tych zastrzeżeń.

Firma Duni nie udziela Ci żadnego wyraźnego ani dorozumianego prawa związanego z jakimikolwiek patentami, prawami autorskimi, znakami towarowymi lub tajemnicami handlowymi.

Wyłączenie gwarancji

Zawarte tutaj informacje są dostarczane „tak, jak są”, bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych gwarancji, w tym związanych z możliwością sprzedaży, nienaruszaniem praw własności intelektualnej i przydatnością do określonych celów. Ewentualne łącza do stron internetowych podmiotów zewnętrznych, zamieszczone na tej stronie przez firmę Duni, służą wyłącznie wygodzie użytkowników, a firma Duni nie ponosi odpowiedzialności za treść lub dokładność informacji zawartych na takich stronach.

Firma Duni nie będzie w żadnym wypadku ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym bez ograniczeń, z powodu z utraconych korzyści, tymczasowego zaprzestania działalności, utraty informacji, wynikającej z ich wykorzystania bądź niemożliwości ich wykorzystania, nawet w przypadku gdy firma Duni została powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód.

Firma Duni nie gwarantuje również dokładności ani kompletności informacji, tekstów, grafiki, łączy ani innych elementów, które mogą stanowić część zamieszczonych tu materiałów. Firma Duni może w każdym momencie, bez uprzedzenia, wprowadzać zmiany w opublikowanej treści bądź opisanych produktach. Nie zobowiązuje się do uaktualniania informacji ani innych materiałów zawartych na Stronie.

Materiały użytkownika

Wszelkie materiały, informacje lub inne treści przekazane do strony lub w niej opublikowane będą uznawane za niepoufne, niewyłączne, wolne od tantiem, nieodwołalne, podlegające w pełni dalszemu licencjonowaniu i niestanowiące własności prywatnej („Treści”). Firma Duni nie ponosi odpowiedzialności za Treści.

Ma prawo do ujawniania, kopiowania, rozpowszechniania, załączania i/lub korzystania w inny sposób z Treści wraz z wszelkimi danymi, obrazami, dźwiękami, tekstem i innymi zawartymi w nich elementami zarówno w celach komercyjnych, jak i niekomercyjnych według własnego uznania.

Jeżeli prześlesz do Strony swoje dane osobowe lub w inny sposób przekażesz je firmie Duni, wyrazisz tym samym zgodę na wykorzystanie ich przez firmę Duni do celów oceny Twoich informacji oraz promowania produktów i usług firmy Duni. Udzielasz jej także prawa do przekazywania tych danych państwom trzecim i publikowania tych informacji w Internecie. Firma Duni ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych, określoną przepisami prawa szwedzkiego, i można się z nią kontaktować w przypadku niezgodności danych lub innych kwestii związanych z danymi osobowymi.

Inne

Może zmienić te Warunki w dowolnej chwili poprzez aktualizację tej strony.

Firma Duni zastrzega sobie wyłączne prawo do (1) zmiany tego Oświadczenia prawnego, (2) monitorowania i usuwania opublikowanych treści oraz/lub (3) zaprzestania udostępniania zawartości Strony w każdej chwili bez uprzedniego powiadomienia.

Jeśli którekolwiek warunki, zasady lub postanowienia zawarte w tym Oświadczeniu prawnym zostaną uznane za niezgodne z prawem, niewłaściwe, nieważne lub z jakichkolwiek powodów niewykonalne, ważność i wykonalność pozostałych warunków, zasad i postanowień w żaden sposób nie zostanie naruszona.

Polityka ochrony prywatności

Celem Duni jest ochrona prywatności osób odwiedzających strony internetowe firmy. Zapewniamy wszystkie osoby, których dane osobowe przetwarzamy, że szanujemy ich prywatność i dokładamy należytych starań, aby zagwarantować bezpieczeństwo tych danych. Zbieramy informacje podczas rejestracji na naszej stronie lub wypełniania formularza. Możliwe jest jednak anonimowe odwiedzenie naszej strony. Firma Duni jest wyłącznym właścicielem danych zebranych na tej stronie i nie będzie dzielić się nimi z żadną stroną trzecią spoza naszej organizacji, poza przypadkami, gdy jest to konieczne do spełnienia prośby użytkownika.

Na internetowej gromadzone są dane osobowe, takie jak:

 • Imię i nazwisko
 • E-mail
 • Numer telefonu
 • Nazwa firmy
 • Adres

Zgromadzone dane osobowe będą przetwarzane:

 • W celu przekazania informacji lub świadczenia usług na rzecz użytkownika
 • W celu personalizacji obsługi
 • W celu przetwarzania transakcji
 • W celu wprowadzania poprawek na stronie internetowej
 • W celu podniesienia poziomu świadczonych usług
 • W celach marketingowych, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę 

Firma Duni może przekazać Twoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz/lub adres pocztowy stronom trzecim, np. firmie prowadzącej kompleksową obsługę sprzedaży lub firmie dystrybucyjnej, aby spełnić Twoją prośbę. W naszym imieniu dostarczą Ci informacje lub produkty, które Cię interesują. 

W zakresie danych gromadzonych przez Duni, osobom, których dane dotyczą przysługują prawa do:

 • dostępu do danych;
 • modyfikacji lub usunięcia danych;
 • wycofania zgody na wykorzystanie danych;
 • zgłaszania jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wykorzystania danych.

Powyższe prawa mają zastosowanie, o ile nie są sprzeczne z prawem lub innymi uzasadnionymi sposobami przetwarzania danych osobowych przez firmę Duni.

Duni podejmuje środki ostrożności w celu ochrony danych. Podczas przesyłania danych wrażliwych za pośrednictwem strony internetowej, informacje te są chronione zarówno w trybie online, jak i offline. Korzystamy z szyfrowania do ochrony danych wrażliwych przesyłanych w trybie online, ale chronimy też informacje w trybie offline. Tylko pracownicy, którzy potrzebują tych informacji do wykonywania określonych zadań, mają dostęp do danych osobowych. Komputery/serwery, na których przechowujemy dane osobowe, znajdują się w bezpiecznym środowisku.

Strona internetowa korzysta z plików cookie. Pliki cookie to dane przechowywane na dysku twardym komputera osoby odwiedzającej naszą stronę, które pomagają nam poprawić dostęp do naszej strony i identyfikować powtarzających się odwiedzających. Na przykład, gdy używamy plików cookie do identyfikacji użytkownika, nie musi on logować się więcej niż raz, co pozwala na oszczędność czasu.

Pliki cookie mogą również umożliwić nam śledzenie i targetowanie naszych użytkowników w celu poprawy ich obsługi na naszej stronie. Korzystanie z plików cookie nie jest w żaden sposób powiązane z żadnymi danymi osobowymi na naszej stronie internetowej.

Aby sprawdzić i zaktualizować swoje dane osobowe w celu zapewnienia ich dokładności, skontaktuj się z nami, pisząc na adres gdpr@duni.com.

W innych sprawach dotyczących danych osobowych i polityki ochrony prywatności prosimy pisać na adres gdpr@duni.com.

 

Wykorzystanie danych osobowych w formularzach

Jak często wysyłacie biuletyny i co zawierają?
Częstotliwość zależy od obszarów biznesowych i rynków, a celem jest wysłanie odpowiednich informacji i ofert.

Jakie informacje są zbierane?
Do wysyłania biuletynów wymagany jest tylko adres e-mail. Aby zamówić próbki, należy podać imię nazwisko i adres.

Czy informacje są wykorzystywane w innych celach?
Nie.

Jak długo przechowywane są zebrane informacje?
W przypadku biuletynów adres e-mail jest przechowywany do momentu wycofania zgody.
W przypadku próbek dane są przechowywane do momentu przesłania próbki.

Czy dane osobowe zebrane w celu przesyłania biuletynów i próbek są udostępniane podmiotom trzecim?
Nie.

Jak mogę usunąć swoje dane osobowe?
Ich usunięcie następuje po wycofaniu zgody na otrzymywanie biuletynu lub wysłaniu wiadomości na adres gdpr@duni.com

WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH W APLIKACJI DUNI VISUALISER

Firma Duni dostarcza innowacyjne nakrycia stołu, kreatywne opakowania i rozwiązania dla firm oferujących dania na wynos, przeznaczone zarówno dla odbiorców instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Wszystkie nasze produkty zostały zaprojektowane zgodnie z koncepcją GOODFOODMOOD® i są efektem wieloletniej specjalizacji w dziedzinie materiałów i wzornictwa.

Niezależnie od tego, czy jesteś klientem, pracownikiem, czy też partnerem biznesowym firmy Duni, dokładamy wszelkich starań, aby zaspokoić wszystkie Twoje potrzeby. Dlatego właśnie musimy lepiej Cię poznać.

Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest gromadzenie informacji o użytkownikach. Jeśli czytasz ten dokument, prawdopodobnie chcesz się dowiedzieć, jakie dane gromadzimy i jak je wykorzystujemy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć poniżej.

Bez informacji na Twój temat nasze zadanie byłoby znacznie trudniejsze. Dziękujemy więc za ich udostępnienie! Mamy nadzieję, że w zamian uda nam się sprawić, aby Twój kontakt z GOODFOODMOOD® zapewnił Ci więcej przyjemności.

 

1. W jaki sposób szanujemy Twoją prywatność

Strategia firmy Duni polega na zachowaniu maksymalnej otwartości i przejrzystości w kwestii sposobów gromadzenia i wykorzystywania danych użytkowników.

Po pierwsze, dokładnie informujemy użytkowników, jakie dane gromadzimy i dlaczego. Można o tym przeczytać w następnym punkcie. 

Ponadto dokładnie informujemy użytkowników, co robimy z ich danymi. Komu udostępniamy te dane? Co odbiorcy robią z tymi danymi? Można o tym przeczytać w punkcie 3.

Po trzecie, chronimy dane użytkowników i informujemy ich, jak długo będziemy je przechowywać. Można o tym przeczytać w punktach 4 i 5.

Ponadto udzielamy użytkownikom informacji o ich prawach do ochrony prywatności, np. z kim mogą się skontaktować, jeśli będą mieć jakieś pytania lub oczekiwania. Można o tym przeczytać w punktach 6 i 7.

 

2. Jakie dane gromadzimy i dlaczego

Dążymy do tego, aby Twoje kontakty z firmą Duni były naprawdę fantastyczne! W tym celu gromadzimy różne typy informacji o Twoich zachowaniach w aplikacji Duni Visualiser.

Typ informacji:

Zdjęcie

Gdy złożysz zamówienie na produkty, robione jest zdjęcie tych produktów. Przechowujemy to zdjęcie na potrzeby przetwarzania i identyfikacji, a także w celu udzielania Ci właściwych informacji o produktach z oferty firmy Duni. Po zakończeniu przetwarzania zdjęcie jest usuwane i nie wykorzystuje się go już do celów marketingowych ani nie pobiera żadnych danych osobowych.

Dane na temat użytkowania

Gromadzimy nieosobowe dane na temat Twoich interakcji z aplikacją, które są później wykorzystywane wewnętrznie, w pracach nad dalszym rozwojem tego oprogramowania.

Imię i nazwisko oraz adres e-mail

Jeśli kontaktujesz się z nami w celu zasięgnięcia informacji, przekazania opinii lub zgłoszenia problemu,
zachowujemy Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, aby móc się z Tobą ponownie skontaktować.

Inne dane (osobowe)

Inne dane przetwarzane w aplikacji, np. informacje (i ewentualnie dane osobowe) zawarte na zdjęciu. Zdecydowanie zalecamy ograniczenie ilości danych osobowych udostępnianych na zdjęciach. Firma Duni nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane osobowe udostępniane na zdjęciach, będzie jednak rzecz jasna przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów odnoszących się do przetwarzania takich informacji.

Przetwarzamy te dane osobowe, aby umożliwić Ci korzystanie z naszej aplikacji, poprawić jej funkcjonalność i pomóc Ci, jeśli masz jakieś pytania lub chcesz nawiązać z nami kontakt w innej sprawie.

 

3. Komu udostępniamy Twoje dane? 

Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy Twoich danych osobom trzecim, ale udostępniamy je podmiotom, które mogą nam pomóc w realizacji wizji firmy Duni. Takimi odbiorcami mogą być inne spółki firmy Duni oraz jej usługodawcy lub partnerzy biznesowi. Wszyscy dbamy o zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych i stawiamy tym podmiotom takie same wysokie wymagania, jak sobie.

 

4. Jak chronimy Twoje dane osobowe

Celem firmy Duni jest ochrona prywatności osób korzystających z tego serwisu. Zapewniamy wszystkie osoby, których dane osobowe przetwarzamy, że szanujemy ich prywatność i dokładamy należytych starań, aby zagwarantować bezpieczeństwo tych danych.

Zgromadzone dane osobowe mogą być przetwarzane na jeden lub kilka z następujących sposobów:

 • W celu udzielenia użytkownikowi informacji lub wykonania na jego rzecz usługi
 • W celu personalizacji obsługi
 • W celu przetwarzania transakcji
 • W celu usprawnienia obsługi
 • W celu podniesienia poziomu świadczonych usług

Firma Duni może przekazać Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail osobom trzecim, np. firmie prowadzącej kompleksową obsługę sprzedaży lub firmie dystrybucyjnej, aby spełnić Twoją prośbę. W naszym imieniu dostarczą Ci informacje lub produkty, które Cię interesują. 

Duni podejmuje środki ostrożności w celu ochrony danych. Podczas przesyłania danych za pośrednictwem serwisu informacje użytkowników są chronione zarówno w trybie online, jak i offline. Korzystamy z szyfrowania do ochrony danych wrażliwych przesyłanych w trybie online, ale chronimy też informacje w trybie offline. Tylko pracownicy, którzy potrzebują tych informacji do wykonywania określonych zadań, mają dostęp do danych osobowych. Komputery/serwery, na których przechowujemy dane osobowe, znajdują się w bezpiecznym środowisku.

 

5. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Nie przechowujemy danych osobowych dłużej niż to konieczne. Zdjęcia wykorzystywane do przetwarzania nie są przechowywane. W kontekście problemów z obsługą klienta, imiona i nazwiska oraz adresy e-mail są przechowywane nie dłużej niż przez rok od ostatniego kontaktu użytkownika z firmą Duni.

Możemy przechowywać Twoje informacje dłużej niż podano powyżej, jeśli jest to konieczne z uwagi na wymogi prawne.

 

6. Prawo do ochrony prywatności 

W odniesieniu do Twoich danych osobowych przysługuje Ci wiele praw. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dokumencie tutaj

W zakresie danych przetwarzanych przez firmę Duni, osobom, których te dane dotyczą, przysługują prawa do:

 • dostępu do danych;
 • modyfikacji lub usunięcia danych;
 • wycofania zgody na wykorzystanie danych;
 • zgłaszania jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wykorzystania danych.
 • otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania przez komputery formacie. 

Powyższe prawa mają zastosowanie, o ile nie są sprzeczne z przepisami lub innymi uzasadnionymi sposobami przetwarzania danych osobowych przez firmę Duni. 

Jeśli chcesz skorzystać z tych praw lub dowiedzieć się więcej, po prostu skontaktuj się z nami! Dane kontaktowe znajdziesz na końcu niniejszego dokumentu.

Jeśli nie zadowala Cię sposób, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo złożyć na nas skargę do krajowego organu regulacyjnego w kraju swojego zamieszkania lub do szwedzkiego organu regulacyjnego Datainspektionen.

 

7. Z kim możesz się skontaktować?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności lub praktyk w tym zakresie, skontaktuj się z nami niezwłocznie. Możesz skontaktować się z nami pod adresem: gdpr@duni.com