Pięknie złożona serwetka dodaje odrobiny stylu do każdego świątecznego stołu. Obejrzyj nasze nowe filmy instruktażowe.

Streetfood w Duni

Przeżyj podróż naszym foodtruckiem.

Oglądaj

Kariera w Duni

W Duni skupiamy się przede wszystkim na tworzeniu goodfoodmood. Lubimy kreatywne osoby, które interesują się zrównoważonym rozwojem i gastronomią.

Zobacz oferty pracy

warunki

Warunki korzystania z serwisu

Oświadczenie prawne

Materiały zawarte na tej stronie („Strona”) są dostarczane przez firmę Duni AB jako usługa dla jej klientów. Mogą być wykorzystywane tylko do celów informacyjnych. Można pobierać pojedyncze kopie materiałów pod warunkiem, że przestrzega się poniższych postanowień.

Pobierając jakiekolwiek materiały z tej witryny, akceptujesz przedstawione tu warunki. Jeżeli ich nie akceptujesz, nie korzystaj z tej witryny ani nie pobieraj z niej żadnych materiałów.

Informacje dotyczące znaków towarowych

Wszelkie nazwy, logo i znaki towarowe stanowią własność firmy Duni, jej podmiotów stowarzyszonych, powiązanych z nią firm, jej licencjodawców lub partnerów joint venture.

Znaków towarowych i nazw marek firmy Duni można używać tylko zgodnie z warunkami określonymi w tym Oświadczeniu prawnym lub po uzyskaniu wcześniejszej zgody firmy Duni.

Jakiekolwiek wykorzystanie ich w reklamie lub promocji produktów firmy Duni wymaga odpowiedniego zatwierdzenia.

Licencja na ograniczone stosowanie/jedną kopię

Cała zawartość witryny, w tym tekst, grafiki, logo, ikony przycisków, obrazy, nagrania dźwiękowe i oprogramowanie, stanowią własność firmy Duni lub jej dostawców treści i są chronione szwedzkim i międzynarodowym prawem autorskim. Nieupoważnione korzystanie z tych materiałów lub ich dystrybucja może naruszać przepisy dotyczące praw autorskich, znaków towarowych lub inne i podlega sankcjom cywilnym oraz karnym.

Ta witryna ani żadna jej część nie może być reprodukowana, duplikowana, kopiowana, sprzedawana, odsprzedawana ani w żaden inny sposób wykorzystywana do celów handlowych, które nie są wyraźnie dozwolone przez firmę Duni. Możesz pobrać jedną kopię informacji zawartych w witrynach firmy Duni na jeden komputer do użytku osobistego, niekomercyjnego i wewnętrznego, chyba że firma Duni udzieli Ci odpowiedniej licencji na piśmie.

Nie możesz modyfikować, wykorzystywać ani przekazywać tych materiałów do celów handlowych ani usuwać z nich żadnych informacji o prawach autorskich lub wynikających z tytułu własności. Zobowiązujesz się zapobiegać nieupoważnionemu kopiowaniu tych materiałów i zapewnić, by wszyscy pracownicy Twojej organizacji (jeśli dotyczy) stosowali się do tych zastrzeżeń.

Firma Duni nie udziela Ci żadnego wyraźnego ani dorozumianego prawa związanego z jakimikolwiek patentami, prawami autorskimi, znakami towarowymi lub tajemnicami handlowymi.

Wyłączenie gwarancji

Zawarte tutaj informacje są dostarczane „tak, jak są”, bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych gwarancji, w tym związanych z możliwością sprzedaży, nienaruszaniem praw własności intelektualnej i przydatnością do określonych celów. Ewentualne linki do stron internetowych podmiotów zewnętrznych, zamieszczone w tej witrynie przez firmę Duni, służą wyłącznie wygodzie użytkowników, a firma Duni nie ponosi odpowiedzialności za treść lub dokładność informacji zawartych na takich stronach.

Firma Duni nie będzie w żadnym wypadku ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym bez ograniczeń, z powodu z utraconych korzyści, tymczasowego zaprzestania działalności, utraty informacji, wynikającej z ich wykorzystania bądź niemożliwości ich wykorzystania, nawet w przypadku gdy firma Duni została powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód.

Firma Duni nie gwarantuje również dokładności ani kompletności informacji, tekstów, grafiki, linków ani innych elementów, które mogą stanowić część zamieszczonych tu materiałów. Firma Duni może w każdym momencie, bez uprzedzenia, wprowadzać zmiany w opublikowanej treści bądź opisanych produktach. Nie zobowiązuje się do uaktualniania informacji ani innych materiałów zawartych w Witrynie.

Materiały użytkownika

Wszelkie materiały, informacje lub inne treści przekazane do Witryny lub w niej opublikowane będą uznawane za niepoufne, niewyłączne, wolne od tantiem, nieodwołalne, podlegające w pełni dalszemu licencjonowaniu i niestanowiące własności prywatnej („Treści”). Firma Duni nie ponosi odpowiedzialności za Treści.

Ma prawo do ujawniania, kopiowania, rozpowszechniania, załączania i/lub korzystania w inny sposób z Treści wraz z wszelkimi danymi, obrazami, dźwiękami, tekstem i innymi zawartymi w nich elementami zarówno w celach komercyjnych, jak i niekomercyjnych według własnego uznania.

Jeżeli prześlesz do Witryny swoje dane osobowe lub w inny sposób przekażesz je firmie Duni, wyrazisz tym samym zgodę na wykorzystanie ich przez firmę Duni do celów oceny Twoich informacji oraz promowania produktów i usług firmy Duni. Udzielasz jej także prawa do przekazywania tych danych państwom trzecim i publikowania tych informacji w internecie. Firma Duni ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych, określoną przepisami prawa szwedzkiego, i można się z nią kontaktować w przypadku niezgodności danych lub innych kwestii związanych z danymi osobowymi.

Inne

Może zmienić te Warunki w dowolnej chwili poprzez aktualizację tej strony.

Firma Duni zastrzega sobie wyłączne prawo do (1) zmiany tego Oświadczenia prawnego, (2) monitorowania i usuwania opublikowanych treści oraz/lub (3) zaprzestania udostępniania zawartości Witryny w każdej chwili bez uprzedniego powiadomienia.

Jeśli którekolwiek warunki, zasady lub postanowienia zawarte w tym Oświadczeniu prawnym zostaną uznane za niezgodne z prawem, niewłaściwe, nieważne lub z jakichkolwiek powodów niewykonalne, ważność i wykonalność pozostałych warunków, zasad i postanowień w żaden sposób nie zostanie naruszona.

Polityka ochrony prywatności

Celem Duni jest ochrona prywatności osób odwiedzających strony internetowe firmy. Zapewniamy wszystkie osoby, których dane osobowe przetwarzamy, że szanujemy ich prywatność i dokładamy należytych starań, aby zagwarantować bezpieczeństwo tych danych. Zbieramy od informacje podczas rejestracji na naszej stronie lub wypełniania formularza. Możliwe jest jednak anonimowe odwiedzenie naszej strony. Firma Duni jest wyłącznym właścicielem danych zebranych na tej stronie i nie będzie dzielić się nimi z żadną stroną trzecią spoza naszej organizacji, poza przypadkami, gdy jest to konieczne do spełnienia prośby użytkownika.

Na internetowej gromadzone są dane osobowe, takie jak:

 • Imię i nazwisko
 • E-mail
 • Numer telefonu
 • Nazwa firmy
 • Adres

Zgromadzone dane osobowe będą przetwarzane:

 • W celu przekazania informacji lub świadczenia usług na rzecz użytkownika
 • W celu personalizacji obsługi
 • W celu przetwarzania transakcji
 • W celu wprowadzania poprawek na stronie internetowej
 • W celu podniesienia poziomu świadczonych usług
 • W celach marketingowych, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę 

Firma Duni może przekazać Twoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz/lub adres pocztowy stronom trzecim, np. firmie prowadzącej kompleksową obsługę sprzedaży lub firmie dystrybucyjnej, aby spełnić Twoją prośbę. W naszym imieniu dostarczą Ci informacje lub produkty, które Cię interesują. 

W zakresie danych gromadzonych przez Duni, osobom, których dane dotyczą przysługują prawa do:

 • dostępu do danych;
 • modyfikacji lub usunięcia danych;
 • wycofania zgody na wykorzystanie danych;
 • zgłaszania jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wykorzystania danych.

Powyższe prawa mają zastosowanie, o ile nie są sprzeczne z prawem lub innymi uzasadnionymi sposobami przetwarzania danych osobowych przez firmę Duni.

Duni podejmuje środki ostrożności w celu ochrony danych. Podczas przesyłania danych wrażliwych za pośrednictwem strony internetowej, informacje te są chronione zarówno w trybie online, jak i offline. Korzystamy z szyfrowania do ochrony danych wrażliwych przesyłanych w trybie online, ale chronimy też informacje w trybie offline. Tylko pracownicy, którzy potrzebują tych informacji do wykonywania określonych zadań, mają dostęp do danych osobowych. Komputery/serwery, na których przechowujemy dane osobowe, znajdują się w bezpiecznym środowisku.

Strona internetowa korzysta z plików cookie. Pliki cookie to dane przechowywane na dysku twardym komputera osoby odwiedzającej naszą stronę, które pomagają nam poprawić dostęp do naszej strony i identyfikować powtarzających się odwiedzających. Na przykład, gdy używamy plików cookie do identyfikacji użytkownika, nie musi on logować się więcej niż raz, oszczędzając w ten sposób czas na naszej stronie.

Pliki cookie mogą również umożliwić nam śledzenie i targetowanie naszych użytkowników w celu poprawy ich obsługi na naszej stronie. Korzystanie z plików cookie nie jest w żaden sposób powiązane z żadnymi danymi osobowymi na naszej stronie internetowej.

Aby sprawdzić i zaktualizować swoje dane osobowe w celu zapewnienia ich dokładności, skontaktuj się z nami, pisząc na adres gdpr@duni.com .

W innych sprawach dotyczących danych osobowych i polityki ochrony prywatności prosimy pisać na adres gdpr@duni.com.