Streetfood w Duni

Przeżyj podróż naszym foodtruckiem.

Oglądaj

Kariera w Duni

W Duni skupiamy się przede wszystkim na tworzeniu goodfoodmood. Lubimy kreatywne osoby, które interesują się zrównoważonym rozwojem i gastronomią.

Zobacz oferty pracy

Ogolne warunki handlowe

Pliki cookie

Ta strona zawiera tzw. pliki cookie. Pliki cookie są używane na tej stronie zapewnienie użytkownikom dostęp do funkcji, takich jak zamawianie materiałów informacyjnych i wybór języka.

Jeśli nie chcecie ciasteczek, następnie opuszczenie tej strony.

Warunki użytkowania

Zastrzeżenia prawne

Materiały na tej stronie ("Witryna") są dostarczane przez Duni AB, jako usługa dla klientów i mogą być używane tylko w celach informacyjnych. Pojedyncze egzemplarze można pobrać stosownie do poniższych przepisów.

Przez pobierania jakichkolwiek materiałów z tej strony, zgadzasz się na te warunki. Jeśli nie zgadzasz się na nich, nie korzystać z witryny lub pobierania jakichkolwiek materiałów z niego.

Informacje o

Wszystkie nazwy, loga i znaki towarowe są własnością Duni, jej podmioty stowarzyszone, powiązane przedsiębiorstwa lub jego licencjodawców lub partnerów joint venture.

Duni na znaki towarowe i marki mogą być używane jedynie zgodnie z zastosowaniem dozwolonym zgodnie z tym oświadczeniem prawnym lub z uprzedniej zgody od Duni.

Jakiekolwiek wykorzystanie Duni zestawy znaków towarowych w reklamie i promocji produktów firmy Duni wymaga potwierdzenia prawidłowego.

Ograniczone użycie/pojedynczy egzemplarz licencji

Wszystkie treści zawarte na tej stronie, takich jak tekst, grafika, loga, ikony przycisków, obrazy, klipy audio i oprogramowanie jest własnością Duni lub jej dostawców zawartości i jest chroniona prawami autorskimi szwedzkiej i międzynarodowej. Nieautoryzowane użycie lub dystrybucji wszelkich materiałów w tej witrynie może stanowić naruszenie praw autorskich, znaków towarowych i innych praw i podlega sankcji cywilnych, jak również karnych.

Tej strony lub jakiejkolwiek części tej witryny nie mogą być reprodukowane, powielane, kopiowane, sprzedawane, odsprzedawane lub inny sposób wykorzystana do celów handlowych, które nie są wyraźnie dozwolone przez Duni. Możesz pobrać jeden egzemplarz informacji znalezionych w Duni witryn na jednym komputerze do osobistego, niekomercyjnego, wewnętrznego użycia tylko chyba specjalnie licencjonowane zrobić inaczej przez Duni na piśmie.

Może ani modyfikować, wykorzystywanie i przekazywanie informacji dla jakichkolwiek celów komercyjnych; ani usunąć żadnych praw autorskich lub innych prawach własności z informacji. Zgadzasz się, aby zapobiec niedozwolonemu kopiowaniu materiałów i zapewnienie, że wszyscy pracownicy organizacji - w stosownych przypadkach - przylega do tych ograniczeń.

Duni nie udziela żadnych wyrażonych lub domniemanych prawo do Ciebie zgodnie z patentów, praw autorskich, znaków towarowych lub tajemnicę handlową informacji.

Zrzeczenie się gwarancji

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie jest dostarczane "tak jak jest" bez jakichkolwiek gwarancji wyrażonych lub domniemanych, w tym gwarancji przydatności handlowej, nienaruszania praw własności intelektualnej, lub przydatności do określonego celu. W przypadku Duni jest z linkami do strony internetowej z trzeciej, takie połączenie jest dla wygody użytkowników tylko i Duni będzie miał nie ponosi odpowiedzialności za treści i dokładności informacji zawartych w takiej strony.

W żadnym wypadku Duni ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody tym, bez ograniczeń, szkody za utratę zysków, przerwanie działalności lub utraty informacji, wynikających z wykorzystania lub niemożności wykorzystania informacji, nawet jeśli Duni została powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód.

Duni dalej nie gwarantuje dokładności lub kompletności informacji, tekstu, grafiki, linki lub inne przedmioty, które mogą być zawarte w niniejszej informacji. Duni może dokonywać zmian w tej zawartości, lub do produktów tam, opisane w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Duni sprawia, że nie ma obowiązku uaktualniania informacji lub innych materiałów, w tym miejscu.

Materiałami zgłaszanymi przez użytkowników

Wszelkie materiały, informacje lub inne informacje przekazane lub wysłane do tej witryny będzie uważana za niepoufne, niewyłącznej, nieodpłatnej, nieodwołalne, pełni sub niezbywalnej i niezastrzeżone ("łączności"). Duni będą mieć żadnych zobowiązań dotyczących komunikacji.

Duni będą ujawniać, kopiować, rozpowszechniać, włączenie lub inny sposób korzystać z komunikacji, wszystkie dane, obrazy, dźwięki, tekst i inne rzeczy zawartych tam, dla jakichkolwiek celów komercyjnych lub niekomercyjnych.

W przypadku przedstawienia danych osobowych na tej stronie lub inaczej do Duni, niniejszym zgodę na wykorzystanie Duni´s tych danych dla celów oceny informacji i rynku Duni´s produktów i usług, w tym prawo do transferu danych do państw trzecich i umieszczania tych informacji w Internecie. Duni będzie odpowiedzialny zgodnie z prawem szwedzkim przetwarzania danych osobowych i możesz skontaktować się Duni w przypadku nieprawidłowych danych lub innych problemów związanych z danymi osobowymi.

Inne

Duni może zmienić te warunki w dowolnym czasie poprzez uaktualnienie tego postu.

Duni zastrzega sobie według własnego uznania, prawo do (1) zmiany w niniejszych zasadach prawnych; (2) monitorowanie i Usuń komentarze; i/lub (3) zaprzestanie dostępności witryny w dowolnym czasie bez uprzedzenia.

Jeśli każdy termin, warunek lub świadczenia te Zastrzeżenia prawne jest uznane za niezgodne z prawem, nieprawidłowe, nieważne lub do jakiegokolwiek powodu niewykonalne, ważność i wykonalność pozostałych warunków, przepisów i warunków są w żaden sposób nie wpływa lub zaburzenia a tym samym.

Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych

To, że celem Duni AB, że wszystkie osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Duni są w ogóle razy czuć się pewnie, że prywatność osoby i że należycie zadbać dotyczących jej danych osobowych.

Duni przestrzega przepisów ochrony danych krajowych, które kontrolują zbierania i wykorzystywania danych dotyczących osób (dane osobowe), takich jak Szwedzka ustawa o ochronie danych (Personuppgiftslagen 1998: 204). Ustawy o ochronie danych reguluje przetwarzanie danych osobowych i będą miały zastosowanie do większości działań, które zobowiązuje się Duni.

Informacje

Danych osobowych, w tym dane, takie jak nazwiska i adresy, z których zapewnia Duni, będą przetwarzane ręcznie, a także przez komputery.

Dane osobowe podane przez użytkownika będą przetwarzane w celu zapewnienia informacji i usług zamówionych oraz marketingu i rozwoju sprzedaży produktu kontynuacji.

Duni może dać swoje nazwisko, adres e-mail oraz adres pocztowy do stron trzecich spełnienia domu lub dystrybutora naszych produktów w celu spełnienia żądania. W naszym imieniu udzielą Ci informacji lub produktów, w których wyrazili zainteresowanie.

Dane mogą być eksportowane do partnerów biznesowych na terenie krajów, jak i poza Unią Europejską.

Pod szwedzkiej ustawy o danych osobowych masz prawo do wglądu i sprostowania w odniesieniu do danych osobowych. Takie prawa będą przestrzegane przez Duni możliwym do spełnienia wszystkich naszych zobowiązań prawnych.

Ta strona zawiera linki do innych witryn. Nie odpowiadamy za prywatności lub zawartość tych stron.

Ta strona zawiera tzw. pliki cookie. Pliki cookie są używane na tej stronie zapewnienie użytkownikom dostęp do funkcji, takich jak zamawianie materiałów informacyjnych i wybór języka.

Jeśli nie chcecie ciasteczek, następnie opuszczenie tej strony.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych przetwarzania danych osobowych, serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.