Servettvikning

Upptäck våra nya filmer som visar dig nya sätt att vika servetter.

Börja vika

Streetfood by Duni

Upptäck resan bakom vår alldeles egna foodtruck

Se videon

Karriär hos Duni

Här på Duni är det viktigt att vara med och skapa goodfoodmood. Vi älskar att möta människor med en passion för kreativitet, hållbarhet och gastronomi.

Se lediga tjänster

Investerare

Årsstämma 2017

Årsstämma i Duni AB hölls i Malmö 3 maj 2017.

kommande händelser

14 juli 2017 – Delårsrapport, januari - juni 2017

20 oktober 2017 – Delårsrapport, januari - september 2017

9 februari 2018 - Bokslutskommuniké, januari - december 2017

20 april 2018 - Delårsrapport, januari - mars 2018

8 maj 2018 - Årsstämma

Pressmeddelanden

 • 2017-05-03 18:00

  Kommuniké från Duni AB:s årsstämma

  Duni AB:s årsstämma den 3 maj 2017 i Malmö fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 5,00 kronor per aktie.

  Läs mer
 • 2017-05-03 08:00

  Duni förvärvar aktier i Sharp Serviettes

  Den 3 maj 2017 förvärvar Duni 80 % av aktierna i United Corporation Limited, som marknadsförs under namnet Sharp Serviettes, från entreprenörerna Anissa och Craig Phillips. Sharp Serviettes är en ledande tillverkare och leverantör av servetter samt hygien- och serveringsprodukter för mat i Nya Zeeland. Förvärvet konsolideras i affärsområde New Markets från och med maj.

  Läs mer
 • 2017-04-25 07:45

  Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 31 mars 2017

  Resultatförbättring inom Table Top

  Läs mer

BOLAGSSTYRNING

Duni AB är ett svenskt publikt aktiebolag som sedan den 14 november 2007 är noterat på NASDAQ Stockholm.

Styrningen av Duni sker via bolagsstämma, styrelsen och verkställande direktören samt koncernledningen i Duni i enlighet med bland annat aktiebolagslagen, bolagsordningen och styrelsens arbetsordning. Med hänsyn till Dunis koncernstruktur är sammansättningen av styrelser i operativa dotterbolag, ofta med representanter från koncernledningen, ytterligare en del i styrningen av Duni.

Duni tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning.