Streetfood by Duni

Upptäck resan bakom vår alldeles egna foodtruck

Se videon

Arbeta på Duni

På Duni handlar allt om att skapa goodfoodmood. Vi älskar människor som brinner för kreativitet, hållbarhet och gastronomi.

Se lediga tjänster

Investerare

kommande händelser

21 mars - 19 april 2018 - Tyst period

20 april 2018 - Delårsrapport, januari - mars 2018

8 maj 2018 - Årsstämma

14 juni - 12 juli 2018 - Tyst period

13 juli 2018 - Delårsrapport, januari - juni 2018

19 september - 17 oktober 2018 - Tyst period

18 oktober 2018 - Delårsrapport, januari - september 2018

Pressmeddelanden

 • 2018-04-20 07:45

  Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 31 Mars 2018

  Resultat i nivå med föregående år trots höga massapriser

  Läs mer
 • 2018-04-12 09:00

  Inbjudan till telefonkonferens Duni delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018

  Delårsrapport för Duni AB lämnas till media för offentliggörande fredagen den 20 april kl 07.45. Telefonkonferens kl 10.

  Läs mer
 • 2018-04-11 14:30

  Duni publicerar årsredovisningen för 2017 på webben

  Duni publicerar årsredovisningen för 2017 på webben

  Läs mer

BOLAGSSTYRNING

Duni AB är ett svenskt publikt aktiebolag som sedan den 14 november 2007 är noterat på NASDAQ Stockholm.

Styrningen av Duni sker via bolagsstämma, styrelsen och verkställande direktören samt koncernledningen i Duni i enlighet med bland annat aktiebolagslagen, bolagsordningen och styrelsens arbetsordning. Med hänsyn till Dunis koncernstruktur är sammansättningen av styrelser i operativa dotterbolag, ofta med representanter från koncernledningen, ytterligare en del i styrningen av Duni.

Duni tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning.

Årsstämma 2018

Årsstämma i Duni AB hålls i Malmö 8 maj 2018 kl 15 på Akvariet, Dockplatsen 12.

För att få delta i stämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 2 maj 2018, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast samma dag. Anmälan skall ske skriftligen till Duni AB, Box 237, 201 22 Malmö eller per e-mail bolagsstamma@duni.com. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnr, adress, telefonnr och ev medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för juridisk person anmodas att i god tid före stämman inge behörighetshandlingar.