En vackert vikt servett ger lite visuell glans på en festdukning. Titta på våra filmer om vikning som är lätta att följa.

Streetfood by Duni

Upptäck resan bakom vår alldeles egna foodtruck

Se videon

Arbeta på Duni

På Duni handlar allt om att skapa goodfoodmood. Vi älskar människor som brinner för kreativitet, hållbarhet och gastronomi.

Se lediga tjänster

Investerare

kommande händelser

7 januari - 6 februari 2020 - Tyst period 

7 februari 2020 - Bokslutskommuniké januari - december 2019

24 mars - 23 april 2020 - Tyst period 

24 april 2020 - Delårsrapport januari - mars 2020 

12 maj 2020 - Bolagsstämma 

15 juni - 14 juli 2020 - Tyst period

15 juli 2020 - Delårsrapport januari - juni 2020

22 september - 21 oktober 2020 - Tyst period 

22 oktober 2020 - Delårsrapport januari - september 2020 

Årsstämma 2020

Årsstämma i Duni AB hålls i Malmö 12 maj 2020 kl 15 på Radisson Blu Hotel (vid Caroli City), Östergatan 10.

För att få delta i stämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 6 maj 2020, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast samma dag. Anmälan skall ske skriftligen till Duni AB, Box 237, 201 22 Malmö eller per e-mail bolagsstamma@duni.com. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnr, adress, telefonnr och ev medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för juridisk person anmodas att i god tid före stämman inge behörighetshandlingar.

Pressmeddelanden

 • 2020-02-07 07:45

  Bokslutskommuniké för Duni AB (publ) 1 januari – 31 december 2019

  Historiskt starkt operativt resultat

  Läs mer
 • 2020-01-30 10:00

  Inbjudan till telefonkonferens gällande Duni AB (publ) bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2019

  Bokslutskommuniké för Duni AB lämnas till media för offentliggörande fredagen den 7 februari kl 07.45.

  Läs mer
 • 2020-01-16 10:00

  Duni Group förändrar och stärker sälj- och marknadsorganisationen och satsar på två varumärken

  Duni Group har en tydlig strategi om att leverera den mest attraktiva kundupplevelsen och fortsätta stärka arbetet kring hållbarhet. Som ett led i implementeringen av strategin introduceras varumärket BioPak i Europa med målet att etableras globalt. Detta innebär att koncernen från och med 2020 kommer fokusera på två huvudsakliga varumärken – Duni och BioPak. För att särskilja koncernen från varumärket Duni skapas en ny egen identitet under namnet Duni Group. I samband med detta beslut förändrar och stärker Duni Group sälj- och marknadsorganisationen, vilket förväntas träda i kraft under första kvartalet och därmed leda till en förändrad segmentsredovisning från och med 1 januari 2020.

  Läs mer

BOLAGSSTYRNING

Duni AB är ett svenskt publikt aktiebolag som sedan den 14 november 2007 är noterat på NASDAQ Stockholm.

Styrningen av Duni sker via bolagsstämma, styrelsen och verkställande direktören samt koncernledningen i Duni i enlighet med bland annat aktiebolagslagen, bolagsordningen och styrelsens arbetsordning. Med hänsyn till Dunis koncernstruktur är sammansättningen av styrelser i operativa dotterbolag, ofta med representanter från koncernledningen, ytterligare en del i styrningen av Duni.

Duni tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning.