Investerare

Finansiell KalendER

21 oktober 2016
Delårsrapport
januari - september 2016

10 februari 2017
Bokslutskommuniké
januari - december 2016

 

ÅRSSTÄMMA 2016

Mer information här

Pressmeddelanden

 • 2016-10-21 07:45

  Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 30 september 2016

  Stabilt kvartal med tillväxt i alla affärsområden men ett svagare pund slår igenom 

  Läs mer
 • 2016-10-12 09:45

  Inbjudan till telefonkonferens Duni delårsrapport 1 januari – 30 september 2016

  Delårsrapport för Duni AB lämnas till media för offentliggörande onsdagen den 21 oktober kl 07.45. Telefonkonferens kl 10.

  Läs mer
 • 2016-09-02 08:30

  Duni – designtävling för barn

  Duni arrangerar tillsammans med Min Stora Dag designtävlingen ”Sommarminnen”.

  Läs mer

BOLAGSSTYRNING

Duni AB är ett svenskt publikt aktiebolag som sedan den 14 november 2007 är noterat på NASDAQ Stockholm.

Styrningen av Duni sker via bolagsstämma, styrelsen och verkställande direktören samt koncernledningen i Duni i enlighet med bland annat aktiebolagslagen, bolagsordningen och styrelsens arbetsordning. Med hänsyn till Dunis koncernstruktur är sammansättningen av styrelser i operativa dotterbolag, ofta med representanter från koncernledningen, ytterligare en del i styrningen av Duni.

Duni tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning.