En vackert vikt servett ger lite visuell glans på en festdukning. Titta på våra filmer om vikning som är lätta att följa.

Streetfood by Duni

Upptäck resan bakom vår alldeles egna foodtruck

Se videon

Arbeta på Duni

På Duni handlar allt om att skapa goodfoodmood. Vi älskar människor som brinner för kreativitet, hållbarhet och gastronomi.

Se lediga tjänster

Investerare

kommande händelser

24 mars - 23 april 2019 - Tyst period

24 april 2019 - Delårsrapport januari - mars 2019

7 maj 2019 - Årsstämma

12 juni - 11 juli 2019 - Tyst period

12 juli 2019 - Delårsrapport januari - juni 2019

18 september - 17 oktober 2019 - Tyst period

18 oktober 2019 - Delårsrapport januari - september 2019

Pressmeddelanden

 • 2019-04-16 10:00

  Inbjudan till telefonkonferens gällande Duni (publ) delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019

  Delårsrapport för Duni AB lämnas till media för offentliggörande onsdagen den 24 april kl 07.45.

  Läs mer
 • 2019-04-11 17:00

  Dunis årsredovisning samt hållbarhetsrapport för 2018 finns nu tillgängliga på webben – rättelse

  Rättelse avseende felaktig hänvisning i pressmeddelandet. I fotnoten finns en felaktig hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning. Det ska istället vara till lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

  Läs mer
 • 2019-04-11 11:00

  Dunis årsredovisning samt hållbarhetsrapport för 2018 finns nu tillgängliga på webben

  Duni meddelar idag att företaget publicerar den fullständiga årsredovisningen för 2018, både på engelska och svenska, på www.duni.se under Investerare.

  Läs mer

Årsstämma 2019

Årsstämma i Duni AB hålls i Malmö 7 maj 2019 kl 15 på AnXet (f d Akvariet), Dockplatsen 12.

För att få delta i stämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 april 2019, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast samma dag. Anmälan skall ske skriftligen till Duni AB, Box 237, 201 22 Malmö eller per e-mail bolagsstamma@duni.com. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnr, adress, telefonnr och ev medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för juridisk person anmodas att i god tid före stämman inge behörighetshandlingar.

BOLAGSSTYRNING

Duni AB är ett svenskt publikt aktiebolag som sedan den 14 november 2007 är noterat på NASDAQ Stockholm.

Styrningen av Duni sker via bolagsstämma, styrelsen och verkställande direktören samt koncernledningen i Duni i enlighet med bland annat aktiebolagslagen, bolagsordningen och styrelsens arbetsordning. Med hänsyn till Dunis koncernstruktur är sammansättningen av styrelser i operativa dotterbolag, ofta med representanter från koncernledningen, ytterligare en del i styrningen av Duni.

Duni tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning.