En vackert vikt servett ger lite visuell glans på en festdukning. Titta på våra filmer om vikning som är lätta att följa.

Streetfood by Duni

Upptäck resan bakom vår alldeles egna foodtruck

Se videon

Karriärmöjligheter hos Duni

Hos Duni handlar allt om att skapa goodfoodmood. Vi älskar människor som har en passion för kreativitet, hållbarhet och gastronomi.

Se våra lediga tjänster

Investerare

kommande händelser

22 mars - 21 april 2021 - Tyst period 

22 april 2021 - Delårsrapport januari - mars 2021

4 maj 2021 - Årsstämma

15 juni - 14 juli  2021- Tyst period 

15 juli 2021 - Delårsrapport januari - juni 2021

Årsstämma 2021

Aktieägarna i Duni AB (publ), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 4 maj 2021.

På grund av den rådande covid-19 pandemin och den tillfälliga lagregel som gäller under 2021 har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom poströstning. Detta innebär att årsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. I stället kan aktieägare delta i stämman genom att rösta i förväg enligt de instruktioner som föreskrivs i kallelsen. 

Ett anförande där verkställande direktören Robert Dackeskog kommenterar Duni AB:s verksamhet kommer att läggas ut på bolagets hemsida den 4 maj 2021.

Pressmeddelanden

 • 2021-03-31 14:30

  Duni Groups års- och hållbarhetsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på webben

  Duni Group meddelar idag att företaget publicerar den fullständiga års- och hållbarhetsredovisningen för 2020, både på engelska och svenska, på www.duni.se under rubriken Investerare.

  Läs mer
 • 2021-03-25 14:45

  Kallelse till årsstämma i Duni AB (publ) den 4 maj 2021

  Duni AB meddelar genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den 4 maj 2021.

  Läs mer
 • 2021-03-18 15:30

  Covid-19 restriktioner fortsätter att påverka Duni Group och möjliggör ytterligare ansökningar om ersättningsstöd

  Duni Groups försäljning och resultat under första kvartalet fortsätter att vara starkt påverkat av de samhällsrestriktioner som införts under covid-19 pandemin. Förlängda restriktioner har samtidigt lett till utökade möjligheter att ansöka om statliga stöd och koncernen har idag beslutat om att ansöka om stöd för den tyska verksamheten.

  Läs mer

BOLAGSSTYRNING

Duni AB är ett svenskt publikt aktiebolag som sedan den 14 november 2007 är noterat på NASDAQ Stockholm.

Styrningen av Duni sker via bolagsstämma, styrelsen och verkställande direktören samt koncernledningen i Duni i enlighet med bland annat aktiebolagslagen, bolagsordningen och styrelsens arbetsordning. Med hänsyn till Dunis koncernstruktur är sammansättningen av styrelser i operativa dotterbolag, ofta med representanter från koncernledningen, ytterligare en del i styrningen av Duni.

Duni tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning.