En vackert vikt servett ger lite visuell glans på en festdukning. Titta på våra filmer om vikning som är lätta att följa.

Streetfood by Duni

Upptäck resan bakom vår alldeles egna foodtruck

Se videon

Karriärmöjligheter hos Duni

Hos Duni handlar allt om att skapa goodfoodmood. Vi älskar människor som har en passion för kreativitet, hållbarhet och gastronomi.

Se våra lediga tjänster

Investerare

kommande händelser

12 januari - 11 februari  2021- Tyst period 

12 februari 2021 - Delårsrapport januari - december 2020

22 mars - 21 april 2021 - Tyst period 

22 april 2021 - Delårsrapport januari - mars 2021

4 maj 2021 - Årsstämma

Pressmeddelanden

 • 2021-01-22 11:00

  Duni Groups försäljningsutveckling och preliminära resultat för det fjärde kvartalet

  Duni Groups försäljning och resultat är fortsatt starkt påverkat av de samhällsrestriktioner som införts under Covid-19 pandemin. Efter en succesiv återhämtning i tredje kvartalet inom segment Duni, som till största del säljer till hotell och restauranger, minskade efterfrågan i det fjärde kvartalet till följd av ökade restriktioner. 

  Läs mer
 • 2020-11-16 13:00

  Duni Group stärker ytterligare fokus på segmenten Duni och BioPak – skapar två affärsområden

  · De två varumärkessegmenten bildar två affärsområden – Duni och BioPak - som får ansvar för hela värdekedjan. · Linus Lemark f.n. EVP Commercial, tillträder som affärsområdeschef för Duni. · Mats Lindroth f.n. EVP Finance & CFO, tillträder som affärsområdeschef för BioPak. · Magnus Carlsson f.n. EVP Corporate Development tillträder som ny EVP Finance & CFO. · Nuvarande ledningsgruppsfunktioner inom Operations, Marketing och Corporate Development försvinner och ansvaret övertas av respektive ny ansvarig funktion. · Nuvarande kommersiella regioner har fortsatt ansvar för regional försäljning och marknadsföring och rapporterar direkt till tillträdande VD och koncernchef.   · Den nya organisationen förväntas träda i kraft den 1 januari 2021, samtidigt som tillträdande VD och koncernchef Robert Dackeskog börjar. · Förändringarna innebär en engångskostnad i kvartal fyra på mindre än 10 MSEK och en årlig besparing på motsvarande belopp.

  Läs mer
 • 2020-11-02 15:30

  Valberedning inför Dunis årsstämma 2021 - Rättelse

  Rättelse avseende felaktig hänvisning i pressmeddelandet. I fotnoten finns en felaktig hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen gällande valberedningens sammansättning anses inte utgöra insiderinformation och hänvisningen till MAR har tagits bort.  

  Läs mer

BOLAGSSTYRNING

Duni AB är ett svenskt publikt aktiebolag som sedan den 14 november 2007 är noterat på NASDAQ Stockholm.

Styrningen av Duni sker via bolagsstämma, styrelsen och verkställande direktören samt koncernledningen i Duni i enlighet med bland annat aktiebolagslagen, bolagsordningen och styrelsens arbetsordning. Med hänsyn till Dunis koncernstruktur är sammansättningen av styrelser i operativa dotterbolag, ofta med representanter från koncernledningen, ytterligare en del i styrningen av Duni.

Duni tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning.