En vackert vikt servett ger lite visuell glans på en festdukning. Titta på våra filmer om vikning som är lätta att följa.

Streetfood by Duni

Upptäck resan bakom vår alldeles egna foodtruck

Se videon

Arbeta på Duni

På Duni handlar allt om att skapa goodfoodmood. Vi älskar människor som brinner för kreativitet, hållbarhet och gastronomi.

Se lediga tjänster

Investerare

kommande händelser

7 januari - 6 februari 2020 - Tyst period 

7 februari 2020 - Bokslutskommuniké januari - december 2019

24 mars - 23 april 2020 - Tyst period 

24 april 2020 - Delårsrapport januari - mars 2020 

12 maj 2020 - Bolagsstämma 

Pressmeddelanden

 • 2020-01-16 10:00

  Duni Group förändrar och stärker sälj- och marknadsorganisationen och satsar på två varumärken

  Duni Group har en tydlig strategi om att leverera den mest attraktiva kundupplevelsen och fortsätta stärka arbetet kring hållbarhet. Som ett led i implementeringen av strategin introduceras varumärket BioPak i Europa med målet att etableras globalt. Detta innebär att koncernen från och med 2020 kommer fokusera på två huvudsakliga varumärken – Duni och BioPak. För att särskilja koncernen från varumärket Duni skapas en ny egen identitet under namnet Duni Group. I samband med detta beslut förändrar och stärker Duni Group sälj- och marknadsorganisationen, vilket förväntas träda i kraft under första kvartalet och därmed leda till en förändrad segmentsredovisning från och med 1 januari 2020.

  Läs mer
 • 2019-10-31 10:00

  Valberedning inför Dunis årsstämma 2020

  I enlighet med beslut vid Dunis årsstämma 2019 har en valberedning inför årsstämman 2020 utsetts. Härmed meddelas sammansättningen av Dunis valberedning.

  Läs mer
 • 2019-10-18 07:45

  Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari - 30 september 2019

  Förbättrad rörelsemarginal och fortsatt tillväxt inom hållbara förpackningslösningar

  Läs mer

BOLAGSSTYRNING

Duni AB är ett svenskt publikt aktiebolag som sedan den 14 november 2007 är noterat på NASDAQ Stockholm.

Styrningen av Duni sker via bolagsstämma, styrelsen och verkställande direktören samt koncernledningen i Duni i enlighet med bland annat aktiebolagslagen, bolagsordningen och styrelsens arbetsordning. Med hänsyn till Dunis koncernstruktur är sammansättningen av styrelser i operativa dotterbolag, ofta med representanter från koncernledningen, ytterligare en del i styrningen av Duni.

Duni tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning.