Streetfood by Duni

Upptäck resan bakom vår alldeles egna foodtruck

Se videon

Karriär hos Duni

Här på Duni är det viktigt att vara med och skapa goodfoodmood. Vi älskar att möta människor med en passion för kreativitet, hållbarhet och gastronomi.

Se lediga tjänster

Investerare

kommande händelser

20 oktober 2017 – Delårsrapport, januari - september 2017

9 februari 2018 - Bokslutskommuniké, januari - december 2017

20 april 2018 - Delårsrapport, januari - mars 2018

8 maj 2018 - Årsstämma

Pressmeddelanden

 • 2017-10-20 07:45

  Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 30 september 2017

  Något lägre tillväxttakt, fortsatt höga kostnader för insatsmaterial 

  Läs mer
 • 2017-10-11 09:30

  Inbjudan till telefonkonferens Duni delårsrapport 1 januari – 30 september 2017

  Delårsrapport för Duni AB lämnas till media för offentliggörande fredagen den 20 oktober kl 07.45. Telefonkonferens kl 10.

  Läs mer
 • 2017-09-07 09:00

  Ny VD i Duni AB

  Johan Sundelin tillträder som VD och koncernchef för Duni AB den 16 oktober, 2017. 

  Läs mer

BOLAGSSTYRNING

Duni AB är ett svenskt publikt aktiebolag som sedan den 14 november 2007 är noterat på NASDAQ Stockholm.

Styrningen av Duni sker via bolagsstämma, styrelsen och verkställande direktören samt koncernledningen i Duni i enlighet med bland annat aktiebolagslagen, bolagsordningen och styrelsens arbetsordning. Med hänsyn till Dunis koncernstruktur är sammansättningen av styrelser i operativa dotterbolag, ofta med representanter från koncernledningen, ytterligare en del i styrningen av Duni.

Duni tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning.