En vackert vikt servett ger lite visuell glans på en festdukning. Titta på våra filmer om vikning som är lätta att följa.

Streetfood by Duni

Upptäck resan bakom vår alldeles egna foodtruck

Se videon

Arbeta på Duni

På Duni handlar allt om att skapa goodfoodmood. Vi älskar människor som brinner för kreativitet, hållbarhet och gastronomi.

Se lediga tjänster

Investerare

kommande händelser

15 januari - 13 februari 2019 - Tyst period

14 februari 2019 - Bokslutskommuniké januari - december 2018

24 mars - 23 april - Tyst period

24 april 2019 - Delårsrapport januari - mars 2019

7 maj 2019 - Årsstämma

Pressmeddelanden

 • 2018-10-31 09:30

  Valberedning inför Dunis årsstämma 2019

  I enlighet med beslut vid Dunis årsstämma 2018 har en valberedning inför årsstämman 2019 utsetts. Härmed meddelas sammansättningen av Dunis valberedning.

  Läs mer
 • 2018-10-18 07:45

  Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 30 september 2018

  Ökade massapriser fortsätter pressa marginalen – åtgärdsprogam initierat

  Läs mer
 • 2018-10-15 08:00

  Duni förvärvar aktier i BioPak Pty Ltd, ledande leverantör av hållbara förpackningar i Australien och Nya Zeeland

  Den 15 oktober 2018 förvärvar Duni 75 procent av aktierna i BioPak Pty Ltd från entreprenörerna Gary Smith och Richard Fine. BioPak är en ledande leverantör av hållbara engångsförpackningar för matservering i Australien och Nya Zeeland, med en årlig omsättning på cirka 385 MSEK. Förvärvet konsolideras inom affärsområde New Markets från och med mitten av oktober 2018.

  Läs mer

BOLAGSSTYRNING

Duni AB är ett svenskt publikt aktiebolag som sedan den 14 november 2007 är noterat på NASDAQ Stockholm.

Styrningen av Duni sker via bolagsstämma, styrelsen och verkställande direktören samt koncernledningen i Duni i enlighet med bland annat aktiebolagslagen, bolagsordningen och styrelsens arbetsordning. Med hänsyn till Dunis koncernstruktur är sammansättningen av styrelser i operativa dotterbolag, ofta med representanter från koncernledningen, ytterligare en del i styrningen av Duni.

Duni tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning.