Servettvikning

Upptäck våra nya filmer som visar dig nya sätt att vika servetter.

Börja vika

Streetfood by Duni

Upptäck resan bakom vår alldeles egna foodtruck

Se videon

Karriär hos Duni

Här på Duni är det viktigt att vara med och skapa goodfoodmood. Vi älskar att möta människor med en passion för kreativitet, hållbarhet och gastronomi.

Se lediga tjänster

Investerare

Årsstämma 2017

Årsstämma i Duni AB hålls i Malmö 3 maj 2017 kl 15 på Akvariet, Dockplatsen 12.

För att få delta i stämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 april 2017, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast samma dag. Anmälan skall ske skriftligen till Duni AB, Box 237, 201 22 Malmö eller per e-mail bolagsstamma@duni.com. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnr, adress, telefonnr och ev medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för juridisk person anmodas att i god tid före stämman inge behörighetshandlingar.

För mer information hänvisas till kallelsen.

kommande händelser

25 april 2017 – Delårsrapport, januari - mars 2017

3 maj 2017 – Årsstämma

14 juli 2017 – Delårsrapport, januari - juni 2017

20 oktober 2017 – Delårsrapport, januari - september 2017

Pressmeddelanden

 • 2017-04-18 09:00

  Inbjudan till telefonkonferens Duni delårsrapport 1 januari – 31 mars 2017

  Delårsrapport för Duni AB lämnas till media för offentliggörande tisdagen den 25 april kl 07.45. Telefonkonferens kl 10.

  Läs mer
 • 2017-04-06 10:15

  Duni publicerar årsredovisningen för 2016 på webben

  Duni publicerar årsredovisningen för 2016 på webben

  Läs mer
 • 2017-03-29 10:15

  Kallelse till årsstämma i Duni AB (publ) den 3 maj 2017

  I enlighet med noteringsavtalet med Nasdaq Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den 3 maj 2017.

  Läs mer

BOLAGSSTYRNING

Duni AB är ett svenskt publikt aktiebolag som sedan den 14 november 2007 är noterat på NASDAQ Stockholm.

Styrningen av Duni sker via bolagsstämma, styrelsen och verkställande direktören samt koncernledningen i Duni i enlighet med bland annat aktiebolagslagen, bolagsordningen och styrelsens arbetsordning. Med hänsyn till Dunis koncernstruktur är sammansättningen av styrelser i operativa dotterbolag, ofta med representanter från koncernledningen, ytterligare en del i styrningen av Duni.

Duni tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning.