Streetfood by Duni

Upptäck resan bakom vår alldeles egna foodtruck

Se videon

Arbeta på Duni

På Duni handlar allt om att skapa goodfoodmood. Vi älskar människor som brinner för kreativitet, hållbarhet och gastronomi.

Se lediga tjänster

Duni-aktien

Aktieägare Topp 10

Aktieägare 31 mars 2018 Antal aktier Procent
Mellby Gård Investerings AB 14 094 500 29,99%
Swedbank Robur fonder 4 174 844 8,88%
Carnegie fonder 4 000 000 8,51%
Polaris Capital Management LLC 3 639 197 7,74%
Lannebo fonder 2 673 097 5,69%
VERDIPAPIRFOND ODIN SVERIGE 1 890 042 4,02%
FJÄRDE AP-FONDEN 1 636 985 3,48%
1. State Street Bank & Trust Com., Boston 1 570 649 3,34%
JPM Chase NA 990 363 2,11%
2. State Street Bank & Trust Com., Boston 852 230 1,81%

Ägarfördelning per land

Aktieägare Antal aktier Procent
Sverige 34 451 857 73%
USA 6 932 324 15%
Övriga länder 5 614 851 12%

finansiella mål

Under 2016 har Duni genomfört olika aktiviteter som bidragit till tillväxt, både organiskt och genom förvärv.

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT 5%

 

Duni har som mål att den genomsnittliga organiska omsättningstillväxten ska överstiga 5 % per år över en konjunkturcykel. Utöver detta kommer Duni att överväga förvärv för att nå nya tillväxtmarknader eller förstärka sin ställning på existerande marknader.

Uppfyllelse 2017: Den valutajusterade organiska tillväxten blev 0,9 %. Duni visar en tillväxttakt i nivå med föregående år. Marknaden som helhet bedöms växa med i genomsnitt cirka 1 %.

rörelsemarginal, 10%

Målet är att rörelsemarginalen för Duni ska uppgå till minst 10 %. Lönsamheten ska lyftas genom försäljningstillväxt, fortsatt fokus på premiumprodukter och fortsatta förbättringar inom inköp och produktion.

Uppfyllelse 2017: Målet för den operativa rörelsemarginalen har överträffats och slutade på 11,1 %. Struktureffekter och de senaste årens förvärv har bidragit positivt till rörelsemarginalen.

UTDELNING, 40% AV RESULTAT EFTER SKATT

Långsiktigt har styrelsen för avsikt att utdelningen ska uppgå till minst 40 % av resultatet efter skatt.

Uppfyllelse 2016: Tack vare den fortsatt goda resultatgenereringen och starkt kassaflöde föreslår styrelsen en utdelning om 5,00 kronor per aktie, vilket innebär att utdelningen för 2016 föreslås uppgå till 71 % av resultatet före skatt.