En vackert vikt servett ger lite visuell glans på en festdukning. Titta på våra filmer om vikning som är lätta att följa.

Streetfood by Duni

Upptäck resan bakom vår alldeles egna foodtruck

Se videon

Arbeta på Duni

På Duni handlar allt om att skapa goodfoodmood. Vi älskar människor som brinner för kreativitet, hållbarhet och gastronomi.

Se lediga tjänster

Duni-aktien

Aktieägare Topp 10

Aktieägare 30 september 2018 Antal aktier Procent
Mellby Gård Investerings AB 14 094 500 29,99%
Polaris Capital Management LLC 4 272 464 9,09%
Carnegie fonder 4 250 000 9,04%
Lannebo fonder 2 689 769 5,72%
Swedbank Robur fonder 2 281 000 4,85%
VERDIPAPIRFOND ODIN SVERIGE 2 222 216 4,73%
FJÄRDE AP-FONDEN 2 042 896 4,35%
State Street Bank & Trust Com., Boston 1 907 627 4,06%
BNY MELLON NA 1 582 896 3,37%
State Street Bank & Trust Co. 1 239 024 2,64%

Ägarfördelning per land

Aktieägare Antal aktier Procent
Sverige 33 140 497 71%
USA 7 525 788 16%
Övriga länder 6 332 747 13%

finansiella mål

Under 2017 har Duni genomfört olika aktiviteter som bidragit till tillväxt, både organiskt och genom förvärv.

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT 5%

 

Duni har som mål att den genomsnittliga organiska omsättningstillväxten ska överstiga 5 % per år över en konjunkturcykel. Utöver detta kommer Duni att överväga förvärv för att nå nya tillväxtmarknader eller förstärka sin ställning på existerande marknader.

Uppfyllelse 2017: Den valutajusterade organiska tillväxten blev 0,9 %. Duni visar en tillväxttakt i nivå med föregående år. Marknaden som helhet bedöms växa med i genomsnitt cirka 1 %.

rörelsemarginal, 10%

Målet är att rörelsemarginalen för Duni ska uppgå till minst 10 %. Lönsamheten ska lyftas genom försäljningstillväxt, fortsatt fokus på premiumprodukter och fortsatta förbättringar inom inköp och produktion.

Uppfyllelse 2017: Målet för den operativa rörelsemarginalen har överträffats och slutade på 11,1 %. Struktureffekter och de senaste årens förvärv har bidragit positivt till rörelsemarginalen.

UTDELNING, 40% AV RESULTAT EFTER SKATT

Långsiktigt har styrelsen för avsikt att utdelningen ska uppgå till minst 40 % av resultatet efter skatt.

Uppfyllelse 2017: Trots flera större investeringar och förvärv har Duni fortsatt en god finansiell position. Därför beslutade styrelsen om en utdelning om 5,00 kronor per aktie, vilket innebär att utdelningen för 2017 uppgick till 72 % av resultatet efter skatt.