Streetfood by Duni

Upptäck resan bakom vår alldeles egna foodtruck

Se videon

Arbeta på Duni

På Duni handlar allt om att skapa goodfoodmood. Vi älskar människor som brinner för kreativitet, hållbarhet och gastronomi.

Se lediga tjänster

Duni-aktien

Aktieägare Topp 10

Aktieägare 31 december 2017 Antal aktier Procent
Mellby Gård Investerings AB 14 094 500 29,99%
Swedbank Robur fonder 4 297 872 9,14%
Carnegie fonder 4 000 000 8,51%
Polaris Capital Management LLC 3 565 697 7,59%
Lannebo fonder 2 810 115 5,98%
VERDIPAPIRFOND ODIN SVERIGE 1 890 042 4,02%
FJÄRDE AP-FONDEN 1 652 790 3,52%
State Street Bank & Trust Com., Boston 1 570 649 3,34%
JPM Chase NA 1 116 894 2,38%
DnB - Carlsson fonder 708 309 1,51%

Ägarfördelning per land

Aktieägare Antal aktier Procent
Sverige 33 770 409 72%
USA 6 817 074 15%
Övriga länder 6 411 549 14%

finansiella mål

Under 2016 har Duni genomfört olika aktiviteter som bidragit till tillväxt, både organiskt och genom förvärv.

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT 5%

 

Duni har som mål att den genomsnittliga organiska omsättningstillväxten ska överstiga 5 % per år över en konjunkturcykel. Utöver detta kommer Duni att överväga förvärv för att nå nya tillväxtmarknader eller förstärka sin ställning på existerande marknader.

Uppfyllelse 2016: Den valutajusterade organiska tillväxten blev 1,2 %. Duni visar fortsatt tillväxt i nivå med föregående år. Marknaden som helhet behöms växa med i genomsnitt cirka 1 %.

rörelsemarginal, 10%

Målet är att rörelsemarginalen för Duni ska uppgå till minst 10 %. Lönsamheten ska lyftas genom försäljningstillväxt, fortsatt fokus på premiumprodukter och fortsatta förbättringar inom inköp och produktion.

Uppfyllelse 2016: Målet för rörelsemarginalen har överträffats och slutade på 11,8 %. Struktureffekter och de senaste årens förvärv har bidragit till en ökad rörelsemarginal.

UTDELNING, 40% AV RESULTAT EFTER SKATT

Långsiktigt har styrelsen för avsikt att utdelningen ska uppgå till minst 40 % av resultatet efter skatt.

Uppfyllelse 2016: Tack vare den fortsatt goda resultatgenereringen och starkt kassaflöde föreslår styrelsen en utdelning om 5,00 kronor per aktie, vilket innebär att utdelningen för 2016 föreslås uppgå till 71 % av resultatet före skatt.