Streetfood by Duni

Upptäck resan bakom vår alldeles egna foodtruck

Se videon

Karriär hos Duni

Här på Duni är det viktigt att vara med och skapa goodfoodmood. Vi älskar att möta människor med en passion för kreativitet, hållbarhet och gastronomi.

Se lediga tjänster

Duni-aktien

Aktieägare Topp 10

Aktieägare 30 juni 2017 Antal aktier Procent
Mellby Gård Investerings AB 14 094 500 29,99%
Swedbank Robur fonder 4 297 872 9,14%
Carnegie fonder 4 000 000 8,51%
Polaris Capital Management LLC 3 121 897 6,64%
Lannebo fonder 2 953 381 6,28%
VERDIPAPIRFOND ODIN SVERIGE 1 642 967 3,50%
FJÄRDE AP-FONDEN 1 581 376 3,36%
State Street Bank & Trust Com., Boston 1 500 890 3,19%
JPM Chase NA 1 162 363 2,47%
DnB - Carlson fonder 687 536 1,46%

Ägarfördelning per land

Aktieägare Antal aktier Procent
Sverige 33 455 802 71,18%
USA 7 027 494 14,95%
Övriga länder 6 515 736 13,86%

finansiella mål

Under 2016 har Duni genomfört olika aktiviteter som bidragit till tillväxt, både organiskt och genom förvärv.

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT 5%

 

Duni har som mål att den genomsnittliga organiska omsättningstillväxten ska överstiga 5 % per år över en konjunkturcykel. Utöver detta kommer Duni att överväga förvärv för att nå nya tillväxtmarknader eller förstärka sin ställning på existerande marknader.

Uppfyllelse 2016: Den valutajusterade organiska tillväxten blev 1,2 %. Duni visar fortsatt tillväxt i nivå med föregående år. Marknaden som helhet behöms växa med i genomsnitt cirka 1 %.

rörelsemarginal, 10%

Målet är att rörelsemarginalen för Duni ska uppgå till minst 10 %. Lönsamheten ska lyftas genom försäljningstillväxt, fortsatt fokus på premiumprodukter och fortsatta förbättringar inom inköp och produktion.

Uppfyllelse 2016: Målet för rörelsemarginalen har överträffats och slutade på 11,8 %. Struktureffekter och de senaste årens förvärv har bidragit till en ökad rörelsemarginal.

UTDELNING, 40% AV RESULTAT EFTER SKATT

Långsiktigt har styrelsen för avsikt att utdelningen ska uppgå till minst 40 % av resultatet efter skatt.

Uppfyllelse 2016: Tack vare den fortsatt goda resultatgenereringen och starkt kassaflöde föreslår styrelsen en utdelning om 5,00 kronor per aktie, vilket innebär att utdelningen för 2016 föreslås uppgå till 71 % av resultatet före skatt.