Servettvikning

Upptäck våra nya filmer som visar dig nya sätt att vika servetter.

Börja vika

Streetfood by Duni

Upptäck resan bakom vår alldeles egna foodtruck

Se videon

Karriär hos Duni

Här på Duni är det viktigt att vara med och skapa goodfoodmood. Vi älskar att möta människor med en passion för kreativitet, hållbarhet och gastronomi.

Se lediga tjänster

Duni-aktien

Aktieägare Topp 10

Aktieägare 30 september 2016 Antal aktier Procent
Mellby Gård Investerings AB 14 094 500 29,99%
Polaris Capital Management LLC 5 075 329 10,80%
Swedbank Robur fonder 4 281 547 9,11%
Carnegie fonder 3 250 000 6,92%
Lannebo fonder 2 633 381 5,60%
State Street Bank & Trust Com., Boston 1 593 249 3,39%
Verdipapirfond Odin Sverige 1 642 967 3,50%
JPM Chase NA 1 447 641 3,08%
Fjärde AP-Fonden 1 484 151 3,16%
SSB Client Omnibus AC OM07 (15 PCT) 750 085 1,60%

Ägarfördelning per land

Aktieägare Antal aktier Procent
Sverige 34 394 503 73,18%
USA 7 578 897 16,13%
Övriga länder 5 025 632 10,69%

finansiella mål

Under 2015 har Duni genomfört en rad aktiviteter som framförallt har bidragit till den organisatoriska tillväxten.

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT 5%

 

Duni har som mål att den genomsnittliga organiska omsättningstillväxten ska överstiga 5 % per år över en konjunkturcykel. Utöver detta kommer Duni att överväga förvärv för att nå nya tillväxtmarknader eller förstärka sin ställning på existerande marknader.

Uppfyllelse 2015: Den valutajusterade organiska tillväxten i kärnverksamheten blev 1,3 % exklusive förvärv och hygienverksamhet. Fortsatt tillväxt men med en lägre nivå än föregående år. Tillväxten följer dock marknaden som helhet.

rörelsemarginal, 10%

Målet är att rörelsemarginalen för Duni ska uppgå till minst 10 %. Lönsamheten ska lyftas genom försäljningstillväxt, fortsatt fokus på premiumprodukter och fortsatta förbättringar inom inköp och produktion.

Uppfyllelse 2015: Målet för rörelsemarginalen har överträffats och slutade på historiska 12,6 %. Struktureffekter dvs avvecklingen av hygienproduktionen och förvärvet av Paper+Design bidrar till den stärkta marginalen.

UTDELNING, 40% AV RESULTAT EFTER SKATT

Långsiktigt har styrelsen för avsikt att utdelningen ska uppgå till minst 40 % av resultatet efter skatt.

Uppfyllelse 2015: Tack vare den fortsatt goda resultatgenereringen och kassaflödet föreslår styrelsen en utdelning om 5,00 kronor per aktier, vilket innebär att utdelningen för 2015 föreslås uppgå till 67 % av resultatet efter skatt.