En vackert vikt servett ger lite visuell glans på en festdukning. Titta på våra filmer om vikning som är lätta att följa.

Streetfood by Duni

Upptäck resan bakom vår alldeles egna foodtruck

Se videon

Arbeta på Duni

På Duni handlar allt om att skapa goodfoodmood. Vi älskar människor som brinner för kreativitet, hållbarhet och gastronomi.

Se lediga tjänster

Duni-aktien

Aktieägare Topp 10

Aktieägare 30 juni 2019 Antal aktier Procent
Mellby Gård Investerings AB 14 094 500 29,99%
Polaris Capital Management LLC 4 566 466 9,72%
Carnegie fonder 4 250 000 9,04%
Lannebo fonder 3 573 666 7,60%
VERDIPAPIRFOND ODIN SVERIGE 2 175 246 4,63%
FJÄRDE AP-FONDEN 2 037 896 4,34%
State Street Bank & Trust Com., Boston 1 952 701 4,15%
Swedbank Robur fonder 1 753 414 3,73%
BNY MELLON NA 1 309 308 2,79%
Handelsbanken fonder 1 099 732 2,34%

Ägarfördelning per land

Aktieägare Antal aktier Procent
Sverige 35 078 522 75%
USA 6 749 989 14%
Övriga länder 5 170 521 11%

finansiella mål

Under 2018 har Duni genomfört olika aktiviteter som bidragit till tillväxt, både organiskt och genom förvärv.

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT 5%

Duni har som mål att den genomsnittliga organiska omsättningstillväxten ska överstiga 5 % per år över en konjunkturcykel. Utöver detta kommer Duni att överväga förvärv för att nå nya tillväxtmarknader eller förstärka sin ställning på existerande marknader.

Uppfyllelse 2018: Den valutajusterade organiska tillväxten blev 1,5 %. Marknaden som helhet bedöms växa med i genomsnitt cirka 1 %.

rörelsemarginal, 10%

Målet är att rörelsemarginalen för Duni ska uppgå till minst 10 %. Lönsamheten ska lyftas genom försäljningstillväxt, fortsatt fokus på premiumprodukter och fortsatta förbättringar inom inköp och produktion.

Uppfyllelse 2018: Den operativa rörelsemarginalen uppgick till 8,7 %. Som en följd av de kraftigt ökade priserna på insatsmaterial uppnås därmed inte det finansiella målet om en rörelsemarginal på över 10 %.

UTDELNING, 40% AV RESULTAT EFTER SKATT

Långsiktigt har styrelsen för avsikt att utdelningen ska uppgå till minst 40 % av resultatet efter skatt.

Uppfyllelse 2018: Trots omstruktureringskostnader, investeringar och större förvärv under 2018 har Duni en finansiell position som tillåter utdelning i nivå med föregående år. Styrelsen föreslår utdelning om 5,00 kronor per aktie, vilket innebär att utdelningen för 2018 föreslås uppgå till 96 % av resultatet efter skatt.