En vackert vikt servett ger lite visuell glans på en festdukning. Titta på våra filmer om vikning som är lätta att följa.

Streetfood by Duni

Upptäck resan bakom vår alldeles egna foodtruck

Se videon

Arbeta på Duni

På Duni handlar allt om att skapa goodfoodmood. Vi älskar människor som brinner för kreativitet, hållbarhet och gastronomi.

Se lediga tjänster

Duni-aktien

Aktieägare Topp 10

Aktieägare 30 september 2019 Antal aktier Procent
Mellby Gård Investerings AB 14 094 500 29,99%
Polaris Capital Management LLC 4 545 792 9,67%
Carnegie fonder 4 500 000 9,57%
State Street Bank & Trust Co, W9 3 846 883 8,19%
Lannebo fonder 3 789 769 8,06%
VERDIPAPIRFONDEN ODIN SVERIGE 2 194 246 4,67%
FJÄRDE AP-FONDEN 2 037 896 4,34%
Swedbank Robur fonder 1 487 363 3,16%
BNY MELLON NA (FORMER MELLON), W9 1 330 897 2,83%
Öhman Fonder 1 006 202 2,14%

Ägarfördelning per land

Aktieägare Antal aktier Procent
Sverige 35 418 337 75%
USA 6 541 289 14%
Övriga länder 5 039 406 11%

finansiella mål

Under 2018 har Duni genomfört olika aktiviteter som bidragit till tillväxt, både organiskt och genom förvärv.

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT 5%

Duni har som mål att den genomsnittliga organiska omsättningstillväxten ska överstiga 5 % per år över en konjunkturcykel. Utöver detta kommer Duni att överväga förvärv för att nå nya tillväxtmarknader eller förstärka sin ställning på existerande marknader.

Uppfyllelse 2018: Den valutajusterade organiska tillväxten blev 1,5 %. Marknaden som helhet bedöms växa med i genomsnitt cirka 1 %.

rörelsemarginal, 10%

Målet är att rörelsemarginalen för Duni ska uppgå till minst 10 %. Lönsamheten ska lyftas genom försäljningstillväxt, fortsatt fokus på premiumprodukter och fortsatta förbättringar inom inköp och produktion.

Uppfyllelse 2018: Den operativa rörelsemarginalen uppgick till 8,7 %. Som en följd av de kraftigt ökade priserna på insatsmaterial uppnås därmed inte det finansiella målet om en rörelsemarginal på över 10 %.

UTDELNING, 40% AV RESULTAT EFTER SKATT

Långsiktigt har styrelsen för avsikt att utdelningen ska uppgå till minst 40 % av resultatet efter skatt.

Uppfyllelse 2018: Trots omstruktureringskostnader, investeringar och större förvärv under 2018 har Duni en finansiell position som tillåter utdelning i nivå med föregående år. Styrelsen föreslår utdelning om 5,00 kronor per aktie, vilket innebär att utdelningen för 2018 föreslås uppgå till 96 % av resultatet efter skatt.