En vackert vikt servett ger lite visuell glans på en festdukning. Titta på våra filmer om vikning som är lätta att följa.

Streetfood by Duni

Upptäck resan bakom vår alldeles egna foodtruck

Se videon

Arbeta på Duni

På Duni handlar allt om att skapa goodfoodmood. Vi älskar människor som brinner för kreativitet, hållbarhet och gastronomi.

Se lediga tjänster

Pressmeddelande

2007-10-03 08:30

Bokslutskommuniké för Duni AB (publ) 1 januari – 30 juni 2007

Nettoomsättningen ökade med 7,3 % jämfört med föregående år

1 januari – 30 juni 2007
• Nettoomsättningen ökade med 7,3 % till 1 894 (1 765) MSEK.
• Rörelseresultatet ökade med 43,8 % till 151 (105) MSEK.
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 31 (-27) MSEK.
• Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 3 (-37) MSEK.
• Prisökningar har genomförts på alla större marknader för att kompensera för höjda råvarukostnader.
• Fortsatt försäljningstillväxt inom affärsområdet Professional; 6,0 % (8,7 %).
• Investeringar i sk category management bidrog till att försäljningen inom affärsområdet Retail steg med 10,5 % (-6,9 %).
• Försäljningen av flygcateringverksamheten deSter slutfördes i mars 2007.

1 april – 30 juni 2007
• Nettoomsättningen ökade med 5,9 % till 971 (917) MSEK.
• Rörelseresultatet ökade med 10,6 % till 73 MSEK (66).
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 60 (-5) MSEK.
• Resultatet efter skatt uppgick till 34 (-20) MSEK.