En vackert vikt servett ger lite visuell glans på en festdukning. Titta på våra filmer om vikning som är lätta att följa.

Streetfood by Duni

Upptäck resan bakom vår alldeles egna foodtruck

Se videon

Karriärmöjligheter hos Duni

Hos Duni handlar allt om att skapa goodfoodmood. Vi älskar människor som har en passion för kreativitet, hållbarhet och gastronomi.

Se våra lediga tjänster

Pressmeddelande

2011-07-15 08:00

Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 30 juni 2011

Starkare försäljningsutveckling

1 januari – 30 juni 2011

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 827 (1 930) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 0,2 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,12 (2,48) SEK.
  • Utökade marknadssatsningar inom tillväxtområden.  

1 april – 30 juni 2011

  • Nettoomsättningen uppgick till 960 (970) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 3,5 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,25 (1,40) SEK.

Både Professional och Retail uppvisar en förbättrad försäljningsutveckling jämfört med föregående kvartal.

Nyckeltal

6 mån 6 mån 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån
januari - juni januari - juni april - juni april - juni juli -   juni januari - december
MSEK 2011 2010 2011 2010 10/11 2010
Nettoomsättning 1 827 1 930 960 970 3 868 3 971
Rörelseresultat1) 155 168 88 91 421 435
Rörelsemarginal1) 8,5 % 8,7 % 9,1 % 9,4 % 10,9 % 10,9 %
Resultat efter finansiella poster 134 156 79 90 397 418
Resultat efter skatt 99 117 59 66 289 306

1) Underliggande rörelseresultat, för brygga till redovisat rörelseresultat se avsnittet “Jämförelsestörande poster”.

VD’s kommentar

“Det är glädjande att konstatera att volymutvecklingen under årets andra kvartal förbättrats i jämförelse med det första kvartalet och i stort sett återspeglar den fortsatta återhämtningen på våra huvudmarknader.

Både Professional och Retail ökade försäljningsvolymerna i förhållande till föregående år med drygt 3 % respektive 1,5 %. Inom affärsområde Tissue har dock försäljningsutvecklingen varit fortsatt svag, främst inom hygiensektorn, och omsättningen minskade från 125 till 109 MSEK. För Duni som helhet vände försäljningen uppåt i kvartalet och nådde 960 MSEK. Det motsvarar en ökning i fasta växelkurser med 3,5 % i jämförelse med andra kvartalet föregående år.

Tack vare den förbättrade försäljningsutvecklingen nådde vi, säsongsmässigt sett, ett bra rörelseresultat om 88 MSEK. I fasta växelkurser motsvarar detta 93 MSEK vilket är något bättre än förra årets resultat. Både Professional och Retail ökar resultaten i fasta växelkurser, medan Tissue tappar mot bakgrund av den minskade omsättningen och ett lägre kapacitetsutnyttjande. Orderingången förväntas dock förbättras under det andra halvåret.

I kvartalet har kostnader för vissa insatsvaror samt framförallt för våra handelsvaror fortsatt att öka. Detta kommer att påverka kostnaden för sålda varor framgent, men tack vare de prisökningar vi nu genomför bedömer vi att Duni skall kunna motverka denna effekt. När det gäller marknadsutvecklingen i övrigt, förväntar vi oss fortsatt volymtillväxt för vårt huvudområde Professional”, säger Fredrik von Oelreich, VD och koncernchef, Duni.