En vackert vikt servett ger lite visuell glans på en festdukning. Titta på våra filmer om vikning som är lätta att följa.

Streetfood by Duni

Upptäck resan bakom vår alldeles egna foodtruck

Se videon

Arbeta på Duni

På Duni handlar allt om att skapa goodfoodmood. Vi älskar människor som brinner för kreativitet, hållbarhet och gastronomi.

Se lediga tjänster

Pressmeddelande

2013-02-12 10:40

Duni avser avveckla del av verksamheten inom dotterbolaget Rexcell

Duni har beslutat att inleda fackliga förhandlingar med avsikten att stänga en av de tre fabriksenheterna i dotterbolaget Rexcell Tissue & Airlaid AB. Enheten, som tillverkar och säljer material riktat till hygiensektorn, är inte lönsam och bedömningen är att acceptabel lönsamhet inte heller kan nås under överskådlig tid. Beslutet berör ca 110 personer vid dotterbolaget Rexcell.

Duni har beslutat att inleda fackliga förhandlingar med avsikten att stänga en av de tre fabriksenheterna i dotterbolaget Rexcell Tissue & Airlaid AB. Enheten, som tillverkar och säljer material riktat till hygiensektorn, är inte lönsam och bedömningen är att acceptabel lönsamhet inte heller kan nås under överskådlig tid. Beslutet berör ca 110 personer vid dotterbolaget Rexcell.

Stängningen av fabriksenheten innebär en engångskostnad om 83 MSEK som belastar fjärde kvartalet 2012. Dunis nettoskuld beräknas dock på sikt minska som en konsekvens av beslutet. Försäljningen från fabriksenheten utgör huvuddelen av externförsäljningen för affärsområde Tissue. Försäljningsminskningen beräknas inte påverka Duni-koncernens rörelseresultat negativt. Enheten uppskattas vara helt avvecklad under första kvartalet 2014.

”Dunis kärnaffär är produkter som förstärker upplevelsen kring det dukade bordet och det är med dessa som bolaget ska växa. Ett bra sådant exempel är det nya duk-materialet Evolin®, där vi under senare år gjort betydande investeringar i produktion inom Rexcell. Konsekvensen blir att Duni, efter försök att utveckla verksamheten, inte satsar vidare på tillverkning av insatsvaror till hygiensektorn. Beslutet är tungt eftersom det berör många människor, men för Duni är det viktigt att följa strategin och fokusera på den affär som ger bäst avkastning för framtiden”.