En vackert vikt servett ger lite visuell glans på en festdukning. Titta på våra filmer om vikning som är lätta att följa.

Streetfood by Duni

Upptäck resan bakom vår alldeles egna foodtruck

Se videon

Arbeta på Duni

På Duni handlar allt om att skapa goodfoodmood. Vi älskar människor som brinner för kreativitet, hållbarhet och gastronomi.

Se lediga tjänster

Pressmeddelande

2013-11-19 13:20

Duni senarelägger nedläggning av fabriksenhet i Rexcell

Dunis dotterbolag Rexcell har beslutat att förlänga produktionen av hygienmaterial med ytterligare ett år. Beslutet om förlängning innebär att verksamheten kan drivas med lönsamhet fram till nedläggning av fabriksenheten i Rexcell.  

I februari 2013 meddelade Duni sin avsikt att avveckla en av tre fabriksenheter i dotterbolaget Rexcell Tissue & Airlaid AB i Skåpafors. Enheten som berörs tillverkar och säljer material riktat till hygiensektorn. Rexcell räknade med att verksamheten skulle vara helt avvecklad första kvartalet 2014.

Rexcell har, i samförstånd med de fackliga organisationerna, beslutat att förlänga verksamheten ytterligare ett år. Det innebär att avvecklingen av en fabriksenhet i Rexcell beräknas vara helt genomförd i mars 2015. Förlängningen innebär trots allt reduktion av producerade volymer och därmed har företaget lagt ett varsel som berör 23 personer.

”Vi kommer fortsätta produktionen av hygienprodukter ytterligare ett år med en tillfredsställande lönsamhet för den berörda enheten. Förlängningen innebär främst att de anställda som inte berörs på kort sikt, får en längre omställningstid. Beslutet att avveckla produktion av insatsvaror till hygiensektorn kvarstår. Dunis strategi att fokusera på kärnaffären står fast. Dunis tillväxt ska komma från produkter som förstärker upplevelsen kring det dukade bordet. Det är den affären som ger oss bäst avkastning för framtiden”, säger Thomas Gustafsson, VD och koncernchef för Duni AB.