En vackert vikt servett ger lite visuell glans på en festdukning. Titta på våra filmer om vikning som är lätta att följa.

Streetfood by Duni

Upptäck resan bakom vår alldeles egna foodtruck

Se videon

Arbeta på Duni

På Duni handlar allt om att skapa goodfoodmood. Vi älskar människor som brinner för kreativitet, hållbarhet och gastronomi.

Se lediga tjänster

Pressmeddelande

2014-03-21 08:00

Duni - Ny organisation med fokus på tillväxt

Duni skapar en ny organisation med fem affärsområden i syftet att fokusera på lönsam tillväxt. Målet är att öka kundfokus och specialiseringsgrad i de nya organisationerna.

- Duni har under decenniers arbete skapat mycket starka marknadspositioner på den traditionella restaurangmarknaden i Europa. Under flera år har tillväxttakten på denna marknad emellertid varit låg, säger Dunis VD Thomas Gustafsson.

- Samtidigt finns det andra segment på den europeiska marknaden som växer snabbt, till exempel fast food, caféer och take-away. Dessutom finns det många geografiska marknader utanför Europa som växer med tvåsiffriga procenttal årligen.

För att ännu bättre ta tillvara tillväxtmöjligheterna på ovanstående snabbväxande marknader delas nuvarande Affärsområde Professional upp i tre affärsområden:

 • Table Top, vars marknad är de traditionella restaurangerna, primärt i Europa. 
  Affärsområdeschef för Table Top är Maria Wahlgren. 
 • Meal Service med fokus på de växande snabbmatssegmenten i Europa.
  Affärsområdeschef för Meal Service är Linus Lemark. 
 • New Markets, som agerar på snabbväxande geografiska marknader utanför Europa.
  Affärsområdeschef för New Markets är Patrik Söderstjerna.

Nuvarande Affärsområde Consumer som agerar mot konsumentmarknaden primärt i Europa, kvarstår som tidigare.

Affärsområde Materials and Services omfattar all försäljning som inte faller in under de övriga affärsområdena. Till största delen kommer affärsområdet att innehålla externförsäljning av tissue där Duni sedan tidigare beslutat att avveckla hygienförsäljningen under första kvartalet 2015. Hygienförsäljningen utgjorde cirka 90% av Materials and Services 2013.

Som konsekvens av den ändrade segmentsindelningen kommer den finansiella rapporteringen påverkas då intäkter och kostnader, samt tillgångar och skulder från och med 2014 fördelas på de nya segmenten. Dunis konsoliderades siffror är dock helt oförändrade. Den finansiella informationen för 2013 kommer att räknas om och redovisas i samband med delårsrapport för kvartal 1.

Dunis nya organisation utgörs från den 1 januari 2014 av följande fem affärsområden:

 • Table Top  - marknad: Traditionella restauranger, primärt i Europa.
 • Meal Service -  marknad: Fast food, caféer, take-away, primärt i Europa.
 • New Markets - marknad: Nya marknader utanför Europa.
 • Connsumer - marknad: Konsumentmarknaden, primärt i Europa.
 • Materials and Services - som i huvudsak är produktion av det mjukpapper som Duni använder för egen förädling samt tillverkning av hygienprodukter som är under avveckling.

                      

De nya segmentens andel av nettoförsäljningen 2013