Servettvikning

Upptäck våra nya filmer som visar dig nya sätt att vika servetter.

Börja vika

Streetfood by Duni

Upptäck resan bakom vår alldeles egna foodtruck

Se videon

Karriär hos Duni

Här på Duni är det viktigt att vara med och skapa goodfoodmood. Vi älskar att möta människor med en passion för kreativitet, hållbarhet och gastronomi.

Se lediga tjänster

Ansvarsfullt företagande

DUNI ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (CSR)

VI SKAPAR GOODFOODMOOD – MED RESPEKT

”Vår syn på Dunis ansvar i samhället är kopplad till vår kärnverksamhet – att skapa en trivsam måltidsatmosfär. Det är vårt mål och vårt ansvar.

Dunis produkter ska väcka positiva känslor. Den rätta atmosfären kan bara uppnås med produkter som har tillverkats med respekt för samhället och för miljön.

Vi tar vårt ansvar genom att fatta ansvarsfulla affärsbeslut. Blue Mission är programplattformen för Dunis samhällsansvar och innehåller mål och arbetssätt fram till år 2020. Vi hälsar dig välkommen på vår resa mot goodfoodmood.”

2016 CSR-undersökning

Blicka mot framtiden

Fast beslutna att ligga steget före beställde vi en ny CSR-undersökning år 2016. De svarande var viktiga beslutsfattare som främst arbetar hos restauranger med full service, hotell och grossister i Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Sverige, Schweiz och Storbritannien.

De viktigaste slutsatserna: Antalet kunder som känner sig välinformerade om vårt CSR-arbete och tycker att det är av hög standard växer. Kvalitet och design förblir de viktigaste faktorerna för att välja våra produkter - medan 30 % har valt en Duni-produkt för sin miljömässiga profil.

ETT CYKLISKT TÄNKANDE

En Duni-produkts livscykel

Gemensamt för alla våra produkter är att livscykeln börjar med valet av material. Vi föredrar förnybara råmaterial från träd och växter som odlats och producerats på ett ansvarsfullt sätt och som inte bidrar till global uppvärmning och exploatering av begränsade mineralresurser.

vårt mål om att minska utsläppen

Vi arbetar varje dag för att minska vår miljöpåverkan och nå målet om fossilfri produktion innan 2020. Vi är redan på god väg, och detta är ändå bara början!

Produktion av servetter

Blue Mission i praktiken

För att nå målet om fossilfri tissue-produktion måste vi genomföra en rad olika åtgärder. Bland annat måste vi fokusera på dukar och servetter, eftersom dessa står för merparten av vår produktion. De tillverkas huvudsakligen på våra fyra anläggningar i Europa.

Ångan som vi använder i servettorkningen på Skåpafors-fabriken produceras exempelvis i vår biopanna, som körs på förnybara resurser som skogsbruksavfall. Det ger mycket låga nettoutsläpp av fossila växthusgaser.

ecoecho®

En livscykel utöver det vanliga

Vårt ecoecho®-sortiment visar att vi både vill vara bäst – och först – på marknaden, med varumärket goodfoodmood och Our Blue Mission.

Sortimentet innehåller några av marknadens bästa lösningar i fråga om hållbarhet, kvalitet och stil.

För att en produkt ska klassas som ecoecho® måste den uppfylla höga krav. En betydande del av den måste följa minst två av följande fyra miljöstandarder: resurseffektivitet, förnybarhet, komposterbarhet och ansvarsfull anskaffning.

Vi gör drömmar till verklighet

Min Stora Dag

Vi är stolta över att stödja Min Stora Dag. Det är en fantastisk svensk stiftelse som förverkligar önskedrömmar för barn och unga med svåra sjukdomar och diagnoser. Målet är att ge barnen styrka och ökad självkänsla.

Många av dem drömmer om att få arbeta som kock. Och eftersom goodfoodmood är vårt signum, är detta något vi kan hjälpa till med. Hittills har vi anordnat kocktävlingar med tidigare vinnare av Årets kock samt nyskapande matlagningskurser. Arrangemangen har blivit mycket populära!

Samarbete med leverantörerna

Delat ansvar

Vi har ett nära samarbete med våra leverantörer för att säkerställa att de uppfyller de högsta standarderna, vilket gör att vi kan hålla våra löften. Alla leverantörer granskas varje år för att kontrollera att de arbetar i enlighet med hållbara värderingar, tillämpar vår strikta uppförandekod för leverantörer och följer relevanta EU-regler.

produktsäkerhet

vi investerar i säkerhet

Säkerheten har alltid högsta prioritet för oss på Duni. Som ledande ljusleverantör deltar vi i det viktiga arbetet med att upprätta europeiska normer för kvalitet och säkerhet. Men det är bara ett av många exempel på initiativ som vi deltar i.

Vi genomför rigorösa tester av alla våra produkter för att se till att de uppfyller våra egna stränga krav och andra relevanta normer. I detta avseende samarbetar vi med en rad oberoende externa partner, men vi genomför också egna interna testprogram.

VÄRLDENS FÖRSTA SORTIMENT AV KOMPOSTERBARA ENFÄRGADE PRODUKTER

Vårt sortiment av komposterbara enfärgade produkter är det största på marknaden och är det naturliga valet när du vill skapa en färgsprakande stämning och ändå värna om miljön. Produktutbudet är marknadsledande och innehåller en färg för varje tillfälle.

PRODUKTFÖRDELAR

  • OK Compost- och FSC®-certifierade (fsc-c014985)
  • Innehåller inga kemikalier som skadar naturen
  • Bryts ned biologiskt några veckor efter kompostering
  • Kan sorteras som livsmedelsavfall där detta är tillåtet

Vårt nya initiativ för talangutveckling

Employees dunited

Sedan 2014 har vi arbetat med en långsiktig plan för att tillvarata och utveckla medarbetarnas potential. Målet är att skapa en hållbar organisation som engagerar och motiverar medarbetarna med hjälp av insyn och mätbarhet. Bland annat har det nya arbetssättet gjort det enklare för medarbetare att byta tjänst. Detta öppnar upp för nya möjligheter när det gäller personlig utveckling.

Den nordiska Svanenmärkningen är en av världens mest kända miljömärkningar. Den garanterar att produkter uppfyller stränga miljö- och klimatkrav.

Märkningen OK Compost visar att produkterna eller förpackningarna överensstämmer med EN 13432, den europeiska standarden för komposterbarhet i industriella komposteringsanläggningar.

Duni är ett FSC®-certifierat företag, vilket betyder att den övervägande delen av våra tissue-baserade produkter kommer från träfiber som hämtas från ansvarsfullt förvaltade och FSC®-certifierade skogar.

Vår massa är blekt i antingen TCF-processer (Totally Chlorine Free) eller ECF-processer (Elementary Chlorine Free).

INGÅENDE INFORMATION

RAPPORTER OCH FAKTA OM CSR

Vi har satt upp mycket ambitiösa mål och avsatt de resurser som krävs för att göra vår hållbarhetsplan till verklighet. Inte för att vi känner tryck utifrån, utan för att det gör vårt företag starkare.

I praktiken betyder detta att vi genomför en rad olika initiativ. I rapporterna nedan finns mer information. Här står allt du behöver veta om Duni och ansvarsfullt företagande (CSR).