En vackert vikt servett ger lite visuell glans på en festdukning. Titta på våra filmer om vikning som är lätta att följa.

Streetfood by Duni

Upptäck resan bakom vår alldeles egna foodtruck

Se videon

Arbeta på Duni

På Duni handlar allt om att skapa goodfoodmood. Vi älskar människor som brinner för kreativitet, hållbarhet och gastronomi.

Se lediga tjänster

Ansvarsfullt företagande

DUNIS ANSVARSFULLA FÖRETAGANDE

enade vi stå

Vi på Duni är fast beslutna att arbeta på det mest etiska, ansvarsfulla och resurseffektiva sätt vi kan. För oss måste innovation, kvalitet, säkerhet och miljöstandard alltid följas åt. Det utgör grunden för att vi ska kunna leverera goodfoodmood. 

Vi vill se till att vi uppfyller de strikta krav vi har fastställt för oss själva och följer därför Vår Blue Mission. Den är plattformen för vårt program för ansvarsfullt företagande (CSR). Den sätter upp tuffa mål för hur vi och våra leverantörer ska agera miljömässigt och etiskt.

ecoecho®

En livscykel utöver det vanliga

Vårt ecoecho®-sortiment visar att vi både vill vara bäst – och först – på marknaden, med varumärket goodfoodmood och Vår Blue Mission.

Sortimentet innehåller några av marknadens bästa lösningar i fråga om hållbarhet, kvalitet och stil.

För att en produkt ska klassas som ecoecho® måste den uppfylla höga krav. En betydande del av den måste följa minst två av följande fyra miljöstandarder: resurseffektivitet, förnybarhet, komposterbarhet och ansvarsfull anskaffning.

360-GRADERSTÄNK

En Duni-produkts livscykel

 1. Hitta och spåra
  Allt börjar med valet av material. Vi föredrar förnybara råmaterial från träd och växter som har odlats och producerats på ett ansvarsfullt sätt. 

 2. Skapa och tillverka
  Vi strävar efter att säkerställa goda arbetsförhållanden och begränsad miljöpåverkan på våra anläggningar. Tillverkningen sker i första hand i Europa, men vårt leverantörsnätverk sträcker sig över hela världen. 

 3. Välja och använda
  Engångsprodukter ska inte bara vara praktiska och hygieniska, utan också tillverkade på ett ansvarsfullt sätt och med miljömässiga fördelar. 

 4. Sortera och återvinna
  Dunis produkter kan vanligtvis återvinnas, komposteras eller brännas för energiåtervinning. Nedskräpning är inte acceptabelt och avfall bör inte lämnas på öppna soptippar.

 

vårt mål att minska utsläppen

Vi arbetar oupphörligt med att minska vår miljöpåverkan. Våra mål är fokuserade på minskning av vår energiförbrukning och en fossilfri produktion. Mer information om våra mål och vår miljöpåverkan finns i rapporten Vår Blue Mission.

Produktion av servetter

Blue Mission i praktiken

För att nå målet om fossilfri tissue-produktion måste vi genomföra en rad olika åtgärder. Bland annat måste vi fokusera på dukar och servetter, eftersom dessa står för merparten av vår produktion. De tillverkas huvudsakligen på våra fyra anläggningar i Europa.

Ångan som vi använder i servettorkningen på Skåpafors-fabriken produceras exempelvis i vår biopanna, som körs på förnybara resurser som skogsbruksavfall. Det ger mycket låga nettoutsläpp av fossila växthusgaser.

Samarbete med leverantörerna

Delat ansvar

Vi har ett nära samarbete med våra leverantörer för att försäkra oss om att de uppfyller de högsta standarder så att vi kan hålla våra löften. Alla leverantörer granskas regelbundet för att säkerställa att de arbetar i enlighet med hållbara värderingar, tillämpar vår strikta uppförandekod för leverantörer och följer relevanta EU-regler.

produktsäkerhet

VI PRIORITERAR PRODUKTSÄKERHET

För att en produkt ska få bära Dunis varumärke måste den vara garanterat säker och uppfylla relevanta lagar och normer kring säkerhet. Detta gäller våra servetter, tallrikar, förpackningar och allt annat som kommer i kontakt med livsmedel. Det gäller också våra ljus.

Vårt strikta fokus på säkerhet sträcker sig även till produktion och slutanvändning. Till exempel uppmanar vi alltid våra kunder att notera säkerhetsmärkningar. Vår miljö- och kvalitetsavdelning bistår dessutom gärna med certifieringar på begäran.

VÄRLDENS FÖRSTA SORTIMENT AV KOMPOSTERBARA ENFÄRGADE PRODUKTER

Vårt sortiment av komposterbara enfärgade produkter är det största på marknaden och det naturliga valet när du vill skapa en färgsprakande stämning och ändå värna om miljön. Produktutbudet är marknadsledande och innehåller en färg för varje tillfälle.

PRODUKTFÖRDELAR

 • OK Compost- och FSC®-certifierade (fsc-c014985)
 • Innehåller inga kemikalier som skadar naturen
 • Bryts ned biologiskt några veckor efter kompostering
 • Kan sorteras som livsmedelsavfall där detta är tillåtet

Vårt program för talangutveckling

Employees dunited

Kärnan i varumärket Duni är en syn på miljö och medarbetare som präglas av insikt. Vi attraherar och behåller våra medarbetare genom att bygga en kultur som främjar utveckling och arbetstillfredsställelse. Vi på Duni är övertygade om att en framgångsrik organisation är en nödvändighet för att uppnå både affärsmässiga och miljömässiga mål. Våra medarbetare är den viktigaste resursen för att klara detta.

OK Compostetiketten från certifieringsföretaget TUV Austria indikerar att produkten är lämpad för industriell kompostering och uppfyller de stränga kraven i den europeiska standarden EN 13432.

Produkter med den här etiketten från certifieringsföretaget TUV Austria kan komposteras hemma. De kan till exempel placeras i komposthögen i din trädgård. Detta eftersom de komposteras vid lägre temperaturer än vid industriell kompostering.

Duni är ett FSC® certifierat företag, vilket betyder att den övervägande delen av våra tissue-baserade produkter kommer från träfiber som hämtas från ansvarsfullt förvaltade och FSC® certifierade skogar.

Den nordiska svanenmärkningen är en av världens mest kända miljömärkningar. Den garanterar att produkter uppfyller stränga miljö- och klimatkrav. 

INGÅENDE INFORMATION

RAPPORTER OCH FAKTA OM CSR

Vi har satt upp ambitiösa hållbarhetsmål och har ett tydligt åtagande att förvalta våra kunders förtroende för att Dunis produkter tillverkas på ett etiskt, säkert och miljömässigt hållbart sätt.

I praktiken innebär detta att vi har den organisation, de principer och de arbetsrutiner som gör det möjligt att integrera dessa faktorer i vårt dagliga arbete. I rapporten nedan hittar du all information du behöver om Duni och CSR. Tveka inte att kontakta oss om du har ytterligare frågor.