En vackert vikt servett ger lite visuell glans på en festdukning. Titta på våra filmer om vikning som är lätta att följa.

Streetfood by Duni

Upptäck resan bakom vår alldeles egna foodtruck

Se videon

Arbeta på Duni

På Duni handlar allt om att skapa goodfoodmood. Vi älskar människor som brinner för kreativitet, hållbarhet och gastronomi.

Se lediga tjänster

villkor

COOKIES PÅ Duni.se

Duni och cookies

Genom att använda denna webbplats accepterar och godkänner du att Duni sparar cookies (kakor) på din dator, telefon eller surfplatta.

Vad är cookies?

En cookie är en textfil som lagras på din dator, telefon eller surfplatta. Cookies sparar information som sedan kan avläsas av webbplatsen.

Varför används cookies?

Vi använder cookies för att identifiera dig som unik besökare och därmed underlätta dina aktiviteter på webbplatsen. Cookies gör att webbplatsen kan komma ihåg vilka val du har gjort, såsom ifyllda formulär eller språkinställningar, så att du inte behöver göra om samma inställningar varje gång du besöker sidan. Cookies används bland annat för att ge oss statistik och information om hur många besökare vi har på hemsidan och vilka sidor de besöker. Den statistiken blir sedan en viktig del i vårt fortsatta utvecklingsarbete med hemsidan.

Vilka cookies använder Duni?

I tabellen nedan beskrivs de cookies som används på Dunis hemsida, vilket syfte varje cookie har och hur länge de sparas.

 

Cookie _ga, _gid, _NID, _IDE
Beskrivning Google analytics
Domän .duni.com, .doubleclick.net, .gstatic.com
Syfte Används för att se hur länge du varit inne på varje sida så att vi kan få statistik om hur besökare använder vår webbplats.
Sparas 2 år

 

Hantera dina cookies

De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Om du inte accepterar användning av cookies kan du konfigurera din webbläsare att acceptera cookies, blockera cookies eller informeras om när cookies skapas. Tillvägagångssättet för att hantera cookies skiljer sig mellan olika webbläsare, men vanligtvis kan du ändra inställningarna genom menyn som rör verktyg eller alternativ. Om du beslutar dig för att blockera Dunis cookies kan webbplatsens funktionalitet begränsas. Du kan läsa mer om cookies och hur du raderar eller blockerar cookies på följande webbplats: www.allaboutcookies.org.

Användningsvillkor

Rättsligt meddelande

Materialet på denna webbplats (”Webbplatsen”) tillhandahålls av Duni AB som en tjänst till företagets kunder och ska endast användas i informationssyfte. Enstaka kopior får laddas ned i enlighet med de villkor som anges nedan.

Genom att ladda ned material från denna webbplats godkänner du dessa villkor. Om du inte godkänner villkoren ska du inte använda webbplatsen eller ladda ned material från den.

Varumärkesinformation

Alla namn, logotyper och varumärken tillhör Duni, dess dotterbolag, närstående bolag, licensgivare eller joint venture-bolag.

Dunis varumärken och märkesnamn får endast användas i enlighet med vad som anges i detta rättsliga meddelande eller med Dunis skriftliga förhandsgodkännande.

All användning av Dunis varumärken i annonsering och marknadsföring av Dunis produkter kräver ett formellt medgivande.

Begränsad användning/tillstånd att ladda ned ett exemplar

Allt innehåll på denna webbplats, till exempel text, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljudklipp och programvara, ägs av Duni eller dess innehållsleverantörer och skyddas av svenska och internationella upphovsrättslagar. Obehörig användning eller distribution av materialet på denna webbplats kan strida mot lagstiftningen om upphovsrätt och varumärken och/eller andra lagar och resultera i civil- och straffrättsliga påföljder.

Den här webbplatsen eller delar av den får inte återges, dupliceras, kopieras, säljas, återförsäljas eller på annat sätt utnyttjas för kommersiell användning såvida Duni inte gett sitt uttryckliga godkännande därtill. Du får ladda ned en kopia av informationen på Dunis webbplatser på en enda dator för eget personligt, icke-kommersiellt bruk, såvida inte Duni skriftligen gett sitt specifika godkännande att göra på något annat sätt.

Du får aldrig ändra, använda eller överföra information för kommersiella syften. Inte heller får du ta bort upphovsrättliga eller andra äganderättsliga meddelanden från informationen. Du samtycker till att förhindra all obehörig kopiering av materialet samt att (om tillämpligt) säkerställa att alla medarbetare i din organisation rättar sig efter dessa begränsningar.

Duni beviljar inga uttryckliga eller underförstådda rättigheter till patent, upphovsrätter, varumärken eller affärshemligheter.

Friskrivning från garantier

Informationen häri tillhandahålls ”i befintligt skick”, utan någon uttryckt eller underförstådd garanti av något slag, inklusive garantier för säljbarhet, icke-intrång i immateriella rättigheter eller lämplighet för ett visst syfte. I de fall där Duni länkar till en webbplats som tillhör tredje part, sker denna länkning endast för användarnas bekvämlighet och Duni tar inget ansvar för innehållet eller korrektheten hos informationen på en sådan webbplats.

Under inga omständigheter skall Duni vara ansvarigt för några skador inklusive, men utan begränsning, skadestånd på grund av förlorad vinst, avbruten affärsverksamhet eller förlorad information som har orsakats av användning av eller oförmåga att använda informationen, även om Duni har informerats om risken för sådana skador.

Duni lämnar heller inte någon garanti för korrektheten och fullständigheten hos information, text, grafik, länkar eller andra objekt som kan finnas i den här informationen. Duni kan när som helst och utan förvarning göra ändringar i innehållet eller i produkterna som beskrivs. Duni förbinder sig inte att uppdatera informationen eller annat material som finns på webbplatsen.

Material från användare

Allt material, all information eller annan kommunikation som du överför eller skickar till den här webbplatsen (”kommunikationen”) kommer att betraktas som icke-konfidentiell, icke-exklusiv, fri från royalty, oåterkallelig, fullständigt möjlig att vidarelicensera och utan äganderätt. Duni har inga skyldigheter gällande kommunikationen.

Duni kan visa, kopiera, distribuera, införliva och/eller på annat sätt använda kommunikationen, tillsammans med alla data, bilder, ljud, text och andra objekt som kommunikationen består av, för alla kommersiella och icke-kommersiella syften.

I de fall du skickar personuppgifter till den här webbplatsen eller på annat sätt till Duni, samtycker du härmed till Dunis användande av sådana data i syfte att utvärdera din information och marknadsföra Dunis produkter och tjänster, inklusive en rätt att överföra informationen till andra länder och lägga ut information på Internet. Duni är enligt svensk lagstiftning ansvarigt för sådan behandling av personuppgifter och du kan kontakta Duni angående inkorrekta data eller andra frågor som har med personuppgifter att göra.

Övrigt

Duni kan när som helst revidera dessa användningsvillkor genom att uppdatera informationen i dem.

Duni förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande, när som helst och utan förvarning, (1) ändra detta rättsliga meddelande, (2) övervaka och ta bort information och (3) spärra åtkomsten till denna webbplats.

Om något villkor, något förhållande eller någon bestämmelse i detta rättsliga meddelande befinns vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning omöjlig att verkställa, påverkas eller försämras inte giltigheten eller möjligheten att verkställa övriga villkor, förhållanden och bestämmelser på något sätt.

Sekretesspolicy

Duni har som mål att skydda sekretessen hos enskilda personer som besöker företagets webbplatser. Alla personer vars personuppgifter behandlas av Duni ska alltid kunna vara säkra på att deras personliga integritet respekteras och att deras personuppgifter behandlas med tillbörlig försiktighet. Vi samlar in information från dig när du registrerar dig på vår webbplats eller fyller i formulär. Det är dock möjligt att besöka vår webbplats anonymt. Duni är ensam ägare till den information som samlas in på denna webbplats, och vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part utanför vår organisation om detta inte är nödvändigt för att tillgodose din begäran.

Personligt identifierande information som samlas in från webbplatsen inbegriper

 • namn
 • e-postadress
 • telefonnummer
 • företagsnamn
 • adress

Personuppgifterna som du uppger behandlas i syfte att

 • erbjuda dig den information och de tjänster du begär
 • anpassa din upplevelse på vår webbplats
 • handlägga transaktioner
 • förbättra vår webbplats
 • förbättra vår kundservice
 • bedriva marknadsföring som du har gett ditt medgivande till. 

Duni kan komma att lämna ut ditt namn, din e-postadress och/eller din postadress till tredje part, såsom partner eller distributörer av våra produkter, i syfte att tillgodose din begäran. De tillhandahåller dig, för vår räkning, den information eller de produkter du har visat intresse för. 

Du som enskild person har följande grundläggande rättigheter till de uppgifter som registreras av Duni:

 • komma och åt läsa dina uppgifter
 • begära rättelse eller radering av dina uppgifter
 • invända mot vår användning av dina uppgifter
 • ställa frågor som rör vår användning av dina uppgifter

Rättigheterna ovan gäller om de inte står i konflikt med lagar eller andra legitima grunder som Duni har att behandla personuppgifterna.

Duni vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter. När du skickar in känslig information via webbplatsen skyddas uppgifterna både online och offline. Vi använder kryptering för att skydda känslig information som överförs online, men vi skyddar även dina uppgifter offline. Åtkomst till personligt identifierande information ges endast till anställda som behöver tillgång till informationen för att utföra en viss arbetsuppgift. Datorer och servrar där vi lagrar personligt identifierande information är placerade i en säker miljö.

Vi använder cookies på denna webbplats. En cookie är ett kodavsnitt som lagras på webbplatsbesökarnas hårddisk för att förbättra deras åtkomst till webbplatsen och identifiera återkommande besökare. När vi använder cookies för att identifiera dig behöver du exempelvis inte logga in med lösenord mer än en gång, vilket gör det enklare för dig att använda vår webbplats.

Cookies gör det även möjligt för oss att registrera våra användares intressen för marknadsföringsändamål och för att förbättra upplevelsen på vår webbplats. Användningen av cookies är inte på något sätt kopplad till personligt identifierande information på vår webbplats.

Om du vill granska och uppdatera dina personuppgifter för att kontrollera att de är korrekta kan du kontakta oss på gdpr@duni.com.

För övriga frågor gällande personuppgifter och vår sekretesspolicy kan du kontakta oss på: gdpr@duni.com.